sebarozvoj

autumn-2183489

Ekológia duše

Psychofonetika oceňuje zložitosť ľudskej formy. Ľudí chápe ako multimodálnych a rešpektuje ich ako ekologické bytosti. Je to prístup, ktorý ponúka možnosti liečiteľom pracujúcim v Afrike, ...

ČLÁNKY ZDARMA

Predošlé čísla

NAJČÍTANEJŠIE