sebarozvoj

1

Manas – premena ľudskej vnútornej džungle v ducha

„V nás žije zdroj nášho stvorenia. Môžeme sa znovu vytvoriť zvnútra.“Základy psychosofie1 „Keď už nemôžeme zmeniť situáciu, stojíme pred výzvou zmeniť seba."Viktor Frankl.„Kto sa pozerá von, ...

ČLÁNKY ZDARMA

Predošlé čísla