TAJOMNÉ SVETY POD POVRCHOM ZEME 2

Michaela Dauriel

V minulom dieli o téme podzemných svetov sme sa venovali príbehu o podzemnom krištáľovom meste Telos, ktorý mnohých ľudí po celom svete pritiahol k tejto téme. Teraz sa pozrieme na ďalšie svedectvá ľudí, ktorí tvrdia, že tajomné podzemné svety osobne navštívili. Stretávali sa v nich so širokým spektrom obyvateľov, aj s rôznym druhom neobyčajných priestorov, aké by v hlbinách pod povrchom našej planéty nečakali.

V súčasnej dobe sa aj u nás dostávajú do popredia diela rumunského autora Radu Cinamara, ktoré hovoria o pozoruhodných objavoch v podzemí pohoria Bucegi v Rumunsku. V hlbinách tohto pohoria bola údajne v roku 2003 objavená zvláštna miestnosť, ktorá uchovávala informácie a technológie z dávnych čias. Bolo možné v nej spustiť holografické projekcie a zhliadnuť obrazy z dávnej histórie Zeme, z vývoja ľudskej rasy a napríklad aj informácie o možnom genetickom krížení človeka a iných, mimozemských rás. V zadnej časti projekčnej miestnosti, ktorej vek sa odhaduje na 50-55.000 rokov, boli symetricky umiestnené tri otvory, osvetlené jemným, zeleným svetlom. Zistilo sa, že jeden z nich vedie do Egypta, druhý do Tibetu a ten prostredný, do vnútra Zeme. Práve prostredný tunel priniesol objaviteľom možnosti navštíviť neobyčajné podzemné priestory, ktoré sa nachádzajú nie len v rôznych hĺbkach pod povrchom, ale aj na rôznej úrovni hustoty hmoty.

Autor popisuje svoj pozoruhodný pohľad na samotné zloženie Zeme, ktoré sa podľa jeho slov, s prenikaním do čoraz väčšej hĺbky, zásadne mení. V rozľahlých osídlených jaskynných systémoch bližšie k povrchu je možné nájsť viaceré vyspelé civilizácie. S postupovaním do väčšej hĺbky sa však prieskumníci dostali do svetov, kde realita vyzerala inak. Putovali prostredníctvom siete tunelov, v ktorých sa nachádzali portály, dávno vybudované pomocou neznámej technológie. Prechodom cez nich bolo možné skrátiť vzdialenosť prechodu, ale aj prispôsobiť vlastnosti ich tiel pre vstup do jemnejších úrovní reality vo väčšej hĺbke Zeme. Podľa autorových slov, do hĺbky približne 1800 – 2000 kilometrov siaha materiálna rovina. A potom, začína iný svet. Prechod medzi materiálnou a éterickou rovinou tvorí podľa jeho výkladu vrstva lávy. Za ňou, vo väčších hĺbkach, existujú svety, kde sa čas a priestor správajú inak. Smerom ku stredu planéty sa zvyšujú vibrácie priestoru a znižuje sa hustota hmoty, čo vytvára odlišné podmienky pre život. Fantastické príbehy, ktoré Radu Cinamar o svojich cestách rozpráva, si stojí za to prečítať alebo vypočuť v skrátenej podobe na YouTube Ríše vo vnútri Zeme.

Viaceré svedectvá o cestách do podzemných svetov sa zmieňujú o možných prechodových zónach v oblasti zemských magnetických pólov. Či už je to asi najznámejší príbeh o leteckom dobrodružstve Admirála Byrda, alebo rozprávanie starého nórskeho moreplavca Olafa Jansena. Naša Zem je pre nás ešte stále plná tajomstiev. Príbehy, ako sú tieto, nám odkrývajú celkom nový pohľad na prírodu, ale aj na niektoré aspekty našej histórie. Skúšajú hranice našej otvorenosti, najmä ak nám rozprávajú o svetoch, ktoré sú odlišné od toho nášho, alebo o inteligentných bytostiach, ktoré nevyzerajú ako ľudia. Už v dávnych legendách indiánskeho kmeňa Hopi sa hovorí o podzemných obyvateľoch, ktorí Indiánom pomáhali a boli ich múdrymi učiteľmi. V juhozápadnej oblasti Spojených štátov sa na skalách vyskytujú petroglyfy zobrazujúce tieto neobyčajné podzemné bytosti. Majú tenké telá, veľké oči a výrazné hlavy, z ktorých mnohokrát rastie niečo ako tykadlá. V angličtine ich nazývajú ant people, čo môžeme preložiť ako mravčí ľudia. Podobný prípad múdrych podzemných učiteľov nachádzame aj v kultúrach Ázie, predovšetkým v Indii. Tam sa však tieto  bytosti mnohokrát podobali hadom. Nemenej zaujímavé sú aj správy o spiacich obroch, ktorí údajne odpočívajú v podzemí. Kráľovsky ozdobení šperkami sa v dávnych časoch uložili do spánku trvajúceho tisíce rokov. V mohutných sarkofágoch čakajú na chvíľu pre svoje prebudenie.


Je možné, že sú to viac ako legendy?

Existujú aj v dnešnej dobe ľudia, ktorí tvrdia, že tieto podzemné bytosti fyzicky stretli? Pravdou je, že áno. Práve na ich svedectvách je založený príbehový podcast Ríše vo vnútri Zeme, ktorý je tu pre všetkých záujemcov o objavovanie mystérií pod povrchom našej planéty. Pozývam Vás pripojiť sa k nám na YouTube a Facebooku, kde nájdete všetky príbehy svedectiev o tajuplných cestách do podzemných svetov.

https://www.youtube.com/@RISEVOVNUTRIZEME 

facebook.com/risevovnutrizeme 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *