1 f

Zrodenie matky

Žena, matka a spoločnosť.Ako môžeme podporiť novozrodenú matku? Spoločnosť a prostredie, kde žijemeŽivot každého človeka formuje už prenatálne obdobie, pôrod i momenty bezprostredne po ňom aj ...