Yehuda 2

PRAHY OSOBNÉHO ROZVOJA

Transformácia vnútorných blokov„Najvyšší princíp je pochovaný v srdci-mysli človeka“"Nič neexistuje mimo našich myslí, nie je žiaden najvyšší princíp, ktorý by existoval mimo našich sŕdc."Wang Yangming, ...