Sedem príčin únavy

Všetci sme čoraz viac unavení. Ľudská rasa je teraz aktívnejšia a zároveň vyčerpanejšia než kedykoľvek predtým. Žijeme dlhšie, ale nie veľmi dobre.
Fenomény chronického stresu na pracovisku, chronickej únavy, syndrómu vyhorenia a nízkej imunity sa rýchlo šíria. Až 80 % pracovníkov na celom svete trpí chronickým stresom2. V roku 2002 Európska komisia vypočítala náklady na pracovný stres v EÚ na 20 miliárd EUR ročne3. V USA je to 300 miliárd USD ročne, čo je dvakrát toľko ako pred 40 rokmi. Je to stále horšie. Ničí vitálne sily a chronicky vyčerpáva imunitný systém, čo je zrejmá hlavná príčina nedávnej globálnej pandémie.
A to je len špička ľadovca. Nikto nemeria chronický stres v osobnom, vzťahovom, rodičovskom a rodinnom živote, kde je to s najväčšou pravdepodobnosťou rovnaké. Chronický stres chronicky vyčerpáva ľudskú konštitúciu a spánok nie je dostatočným riešením. Kombinované účinky chronického stresu v práci a doma znamenajú, že kolobeh života sa stáva kolobehom vyčerpania a nízkej imunity bez akejkoľvek úľavy v dohľadne.

Jedným z následkov je chronický únavový syndróm (myalgická encefalomyelitída, CFS/ME). Rozširuje sa po celom svete. Oficiálne postihuje celosvetovo 0,4 až 2,5 % ľudstva, viac vo vyspelých krajinách a najmä pracujúce ženy (dvakrát viac ako mužov). To je dnes 200 000 000 ľudí. Je to supermoderná choroba, prvýkrát pomenovaná v roku 1988. Čo to je?

Chronický únavový syndróm (CFS – Chronic Fatigue Syndrom) je komplikovaná porucha charakterizovaná extrémnou únavou, ktorá trvá najmenej šesť mesiacov bez zjavnej zdravotnej príčiny. Únava sa zhoršuje fyzickou alebo duševnou aktivitou, ale nezlepšuje sa odpočinkom.
Klinika Mayo

Pre mainstreamovú medicínu je príčina chronického únavového syndrómu nejasná. Avšak je jasné, že odpočinkom sa stav pacienta nezlepší. Tak čo ho teda môže zlepšiť? 

V Melbourne Therapy Centre, poprednej klinike antropozofickej medicíny v Austrálii, kde som 11 rokov pracoval ako antropozofický psychoterapeut, sme dospeli k záveru, že chronický únavový syndróm nie je choroba fyzického tela, ale kolaps životného tela, ktoré sa nazýva aj éterické, pránické alebo čchi. V 90. rokoch sme sa stali obľúbeným centrom pre zúfalých ľudí trpiacich CFS, ktorí nevedeli nájsť medicínske riešenie. Naše výsledky sme dosahovali vďaka jedinečnej kombinácii neobvyklých (antropozofických) medicínskych a terapeutických metód a psychofonetických procesov, ktoré som vyvinul v spolupráci s antropozofickými lekármi a inými terapeutmi.
Proces zotavovania sa z CFS pomocou psychofonetiky opíšem v ďalšom článku. Teraz predstavím rôzne druhy únavy, z ktorých každý sa môže stať chronickým a môže viesť k CFS. Ich pochopenie môže viesť k prevencii a uzdraveniu.

Únava a odpočinok sú komplikované, väčšinou nevedomé dynamiky. Fyzická námaha je únavná a následná potreba odpočinku je prirodzená a zdravá. Avšak dnes nám dominuje únava z emocionálnej a duševnej dynamiky. Z tej nie je možné zotaviť sa jednoduchým odpočinkom a spánkom. Je to možné len vylepšením vedomia.

Takže po dlhodobom pozorovaní fenoménu únavy u seba, mojej rodiny a mojich klientov som dospel k záveru, že existuje najmenej 7 hlavných príčin únavy, len jedna z nich je spôsobená fyzickou aktivitou a väčšine z nich je možné predchádzať.

POSVÄTNOSŤ SPÁNKU
Zaspím.
Kým sa neprebudím, moja duša bude v Duchovnom svete,
A stretne sa tam s Vyššou Bytosťou
Ktorá ma vedie týmto pozemským životom...
Moja duša sa stretne s touto Bytosťou,
S géniom sprevádzajúcim môj život,
A keď sa prebudím, toto stretnutie bude vo mne –
Budem cítiť mávanie krídel,
Krídla môjho génia dotýkajúce sa mojej duše.
Rudolf Steiner

1. Fyzická únava

1.a. Zdravá fyzická únava: základný zdravý druh únavy, ktorý je výsledkom používania svalov a pohybových podporných systémov tela až do bodu, kedy pocítime potrebu oddychu, doplnenia síl a regenerácie. Je možné zotaviť sa z nej spánkom.

1.b. Nezdravá fyzická únava: spôsobená toxicitou, radiáciou (počítače, mobilné telefóny a telefónne veže), zlým spánkom, zlou výživou, nedostatkom pohybu, povírusovou a postbakteriálnou regeneráciou, vysokou hladinou cukru v krvi, vysokým a nízkym krvným tlakom, vystavením stresu, vystavením a produkciou negativity, respiračnými dysfunkciami, dehydratáciou, nedostatkom čerstvého vzduchu, zablokovaným libidom, úrazmi spôsobenými opakovanou námahou, mechanickým a sedavým spôsobom života, zlyhaním orgánov, psychosomatickými poškodeniami a inými poškodeniami fyzického tela. Je možné čiastočne sa z nej zotaviť spánkom.

Sladký je spánok pracujúcich.
Staré anglické príslovie

2. Emocionálna únava

2.a. Vedomá emocionálna únava: nepretržitý emocionálny stres, negatívne emocionálne reakcie súvisiace s hnevom, nenávisťou, agresiou, odmietnutím, nedostatkom lásky, osamelosťou, krízou a zlyhaním vo vzťahu, únavou vo vzťahu, rozchodom, nechceným rozvodom, separáciou rodičov a detí, nedostatkom intimity a dotyku, sexuálnou depriváciou, izoláciou, nudou, prázdnotou, stratou, smútkom, depresiou, úzkosťou, neistotou, bezmocnosťou, bezvýznamnosťou, zlyhaním, beznádejou, nepotrebnosťou, neviditeľnosťou, závislosťou, strachom zo seba samého, nenávisťou k sebe, pochybnosťami o sebe, zradou, zabudnutím, nedostatkom ocenenia, pocitom neúcty, negatívnym porovnávaním sa s ostatnými, chudobou, nevďačnosťou, stratou nádeje, bezdomovectvom, nedostatkom potešenia a radosti a mnohými ďalšími. Spánok ich môže zmierniť len čiastočne, pretože sa všetky vrátia ihneď po prebudení. Tento druh emócií vyčerpáva vitálne sily, a to negatívne ovplyvňuje fyzické telo.

Choďte a povedzte bláznom, že boj patrí dovnútra.
Mahátma Gándhí o hinduisticko-moslimských bojoch v Kalkate, 4. septembra 1947

2.b. Nevedomá emocionálna únava: neuznaná, nevyliečená a neintegrovaná trauma, emocionálne bolesti, straty, potláčané zneužívanie a zanedbávanie v detstve, absencia rodičovskej lásky a starostlivosti, osamelosť a šikanovanie atď. Tieto zvnútornené emócie môže ľudské vedomie ignorovať, avšak hlboká emocionalita a vitalita nie. Stávajú sa „vnútornými čiernymi dierami“ v tele a duši, nevedome sa premietajú do života a vzťahov. Spánok ich nezotaví. Ich výsledkom je plytký spánok a škrípanie zubov. Zmierniť ich môže len vedomé spracovanie.

2.c. Zlé svedomie: morálne zlyhanie ako klamstvo, podvádzanie, krutosť, etické kompromisy, zneužívanie vlastného postavenia, neetické správanie, zhadzovanie ľudí, zapájanie sa do neľudského skupinového vedomia, jednanie bez srdca, arogancia, egoizmus, neúcta k ľuďom a prírode – to všetko vyčerpáva vitálne sily, deformuje držanie tela, urýchľuje proces starnutia, kazí ľudskosť a duševný pokoj. Vedomie ich dokáže ignorovať, hĺbka duše nie. Morálne kompromisy v konaní proti vlastnému svedomiu spôsobujú ujmu, ktorú si človek sám privodí. Môžete ich ignorovať cez deň, ale nie v noci. Spánok vás z tejto únavy nezotaví. Spánok vyživuje srdcia ľudí s čistým svedomím. Nedokáže však napraviť zlé svedomie a chladné srdce.

Macbeth zabil spánok, a preto Macbeth už nebude spať.
Shakespeare, Macbeth

Toto nadovšetko: ty sám k sebe buď pravdivý.
Shakespeare, Hamlet, 1. dejstvo, 3. scéna

3. Mentálna únava: nadmerné používanie intelektu bez vyváženia fyzickou, emocionálnou, tvorivou aktivitou, pobytom v prírode, zmysluplným vzťahom, intimitou, pôžitkom, duchovnou, umeleckou a výrazovou činnosťou. Intelektuálna činnosť, taká dominantná v našej dobe, sama osebe nevyživuje vitálne sily. Má „vysušujúci“, vyčerpávajúci účinok na telo i dušu. Intelektuálna činnosť môže byť stimulujúca, ale ak nie je v rovnováhe s inými ľudskými aktivitami, vedie k pomalej smrti duše a tela.

Ó, myseľ, myseľ má hory; útesy pádu
Hrôzostrašné, číre, nepochopiteľné.
Gerald Manley Hopkins

4. Únava zo zodpovednosti: niesť zodpovednosť prináleží k dospelosti, ale bremeno zodpovednosti je samo osebe vyčerpávajúce. Niekedy to nazývame „komplex atlasu“. Často ide o nezdravý zvyk. Ten môže vyplývať zo zlých hraníc alebo z toho, že v detstve nebolo človeku umožnené byť dieťaťom, pretože bolo napr. prvorodené zo skupiny súrodencov alebo bol naň vyvíjaný tlak alebo bolo nútené starať o nezrelú matku alebo otca. Nemilované deti majú tendenciu rozvíjať neustálu túžbu robiť viac a viac, pretože dúfajú, že ak urobia dosť, budú nakoniec milované. Ale „dosť“ nikdy nenastane. Takíto ľudia majú vždy nekonečný zoznam úloh, ktorý nikdy celý nesplnia. Ku každej splnenej položke pribudne hneď niekoľko ďalších ako z každej sťatej hlavy Hydry. Dni, týždne ani roky nie sú nikdy dosť dlhé. Pauza a vypnutie nie je dovolené. Pretrváva pocit viny za všetko, čo sa neurobilo. Uspokojenie zo splnených úloh je zriedkavé. Toto neustále bremeno zodpovednosti je neustály stres, ktorý vyčerpáva životné sily. Spánok môže tento druh únavy zmierniť len čiastočne.

Žiadny odpočinok pre hriešnych.
Staré anglické príslovie

5. Únava po nezvyčajnom alebo drastickom fyzickom cvičení: cvičenie po období nečinnosti, používanie svalov, ktoré bežne nepoužívame, má za následok extra únavu. Je to preto, že životné telo sa v nepoužívaných svaloch viac absorbuje, aby aktivovalo ich spiacu silu. To má za následok dočasnú drastickú stratu životných síl a vyčerpanie. Séria krátkych spánkov tu môže pomôcť viac ako dlhý spánok zo zaujímavého dôvodu. V tkanivách fyzického tela sú uložené zvyšky nespracovaných emócií, mimo vedomého emocionálneho a kognitívneho obehu. Keď sa životné telo absorbuje vo fyzickom tele, aby aktivovalo predtým neaktívne svaly, tento sedimentovaný emocionálny materiál sa absorbuje do životných síl a vyčerpáva ich ako pri emocionálnej únave, len menej vedome. Fyzické telo je plné toxicity usadených nespracovaných emócií. Krátky spánok môže tomuto vyčerpaniu dočasne pomôcť. Spôsobí, že zo životného tela vytiahne všetku emocionálnu dynamiku, umožní mu ju striasť a opäť sa „nadýchnuť“. Pre dlhodobú úľavu od tejto toxicity môže pomôcť len vedomé preniknutie do týchto psycho-somatických vrstiev a ich vyčistenie. To je dôvod, prečo silné vedomé emocionálne čistenie vždy vedie k fyzickému omladeniu.

V zdravom tele zdravý duch.
Staré hebrejské príslovie

6) Únava z vyhýbania sa: vyhýbanie sa tomu, čo viem, že musím urobiť, je zdrojom všetkých prokrastinácií a závislostí. Všetky vyhýbania sa sú vyčerpávajúce, pretože blokujú tok duchovnej a vitálnej energie, ktorá je mojou originálnou, jedinečnou tvorivou silou. Konať to, čo viem, že musím urobiť, ma oživuje. Vyhýbať sa tomu vyčerpáva a deprimuje človeka.

To, čo robím, som ja. Kvôli tomu som prišiel.
Gerald Manley Hopkins

7. Únava z toho, že nerobíme to, pre čo sme sem v tomto živote prišli: čo presne to je, viem len každý sám. Každé ráno do mňa vstúpi potenciálna energia urobiť to, na čo som sem prišiel. Ak podľa toho nekonám a nepoužijem ju na skutok, ktorý môžem urobiť len ja, táto energia sa obráti proti mne. Otravuje ma, deformuje to, kým som, a vyčerpáva. Ak však konám, táto energia, vhľad, svetlo, duch ma stimuluje, oživuje, osvecuje a dodáva energiu, spája ma s mojimi hlbokými zdrojmi a so svetom. Nič nemôže nahradiť konanie na základe impulzu, ktorý spôsobil, že som prišiel na tento svet v tomto živote.

To, čo nás unavuje, nie je to, čo robíme, ale to, čo nerobíme.
Arcibiskup z Canterbury

Mojou potravou je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokončiť jeho dielo.
Kristus, Ján 4:34


Všetky tieto druhy únavy môžu viesť k vyčerpaniu, chronickému únavovému syndrómu a syndrómu vyhorenia. Jedným zo všeobecne uznávaných diagnostických indikátorov je, že spánkom sa človek trpiaci týmito syndrómami nedokáže z únavy a vyčerpania zotaviť. Centrálny nervový systém sa jednoducho nemôže úplne odpojiť od autonómneho nervového systému a od tela ako celku. Kvalita spánku sa zhoršuje, je kratší a plytší.

Spánok je najväčším zdrojom oživenia, doplnenia a obnovenia spojenia nášho tela, duše a ducha s ich pôvodom. Bez hlbokého spánku celý systém chradne a začína umierať v každom veku. Niektoré vyššie popísané druhy únavy bránia obnoveniu síl v spánku. To spôsobuje obrovské straty v našom živote na všetkých úrovniach.

Nad viacerými z vymenovaných druhov únavy je však možné získať kontrolu a naučiť sa im predchádzať. Psychofonetika je psycho-spirituálno-somatický proces prevzatia zodpovednosti za svoje zdravie a celkovú pohodu na základe vlastnej intuície. Môže pomôcť prekonať väčšinu druhov únavy účinným procesom preskúmania základných príčin a ich preniknutím vedome a rýchlo vlastným úsilím klienta a následným vytvorením individuálneho procesu ich prekonania. Dá sa to.

Autor: Yehuda Tagar
Preklad: Silvia K. Galatová
www.pace.sk
www.psychophonetics.com.au

Tags: No tags

Comments are closed.