TAJOMNÉ SVETY POD POVRCHOM ZEME

 RÍŠE VO VNÚTRI ZEME

 Autorka: Michaela Dauriel

Vášeň pre hľadanie mystérií nás mnohokrát zavedie na nečakané miesta.
V minulosti sme boli akosi mimovoľne vedení k tomu, že ak chceme vidieť zázraky, treba sa dívať smerom hore. Čo ak sú však poklady ukryté dolu, v hlbinách pod nami?

Podzemný priestor poznáme väčšinou ako tmavý, tichý a pomerne prázdny.
Je to však naozaj tak? 
V mnohých legendách a mýtoch po celom svete sa hovorí o tajomných obyvateľoch podzemia, o ich rozľahlých sídlach a vzácnych pokladoch.

Čo je však ešte pozoruhodnejšie, niektoré z takýchto príbehov sú rozprávané živými ľuďmi, ktorí ich vyhlasujú za pravdu a svoju osobnú skúsenosť.
Tajomné vstupy do podzemných ríší sa podľa ich svedectiev nachádzajú po celej Zemi a je možné sa nimi dostať do rozľahlých osídlených dutín, aj do miest, kde realita funguje celkom inak, ako sme na povrchu zvyknutí. 

V tomto dvojdielnom rozprávaní sa pozrieme na viaceré neobyčajné svedectvá o živote pod povrchom Zeme. 

Kto sú podzemné bytosti a kde je hranica medzi mýtom a skutočnosťou? 
Ako sa do podzemného sveta budeme ponárať stále viac, uvidíme, že správy o ňom sú veľmi rozmanité. V našich krajoch povesti hovoria predovšetkým o rôznych druhoch trpaslíkov, škriatkov a drakov.

Dnes sa však pozrieme na podzemné bytosti, majúce podobu, akú by možno niektorí z nás nečakali. V legendách aj osobných zážitkoch niektorých ľudí, sú tieto bytosti popisované ako krásni svetlovlasí ľudia, ktorí vynikajú múdrosťou, vznešenosťou, eleganciou, a sú nápadne vyšší ako my. Ich ríšou nie sú tmavé jaskyne a ponuré komnaty, ale žiarivé krištáľové mestá a spoločnosť tak vyspelá, o akej sa nám v našom súčasnom stave môže iba snívať. Jedným z miest, ktoré je známe svojimi príbehmi o takejto podzemnej civilizácii, je horský masív Mount Shasta. Pod týmto impozantným pohorím v Kalifornii sa údajne nachádza rozľahlé podzemné mesto menom Telos, ktoré pred tisícmi rokov vybudovala vyspelá civilizácia. O obyvateľoch Telosu je známe, že pôvodom patria k pradávnej civilizácii Lemúrie a k prechodu do podzemia ich priviedli kataklyzmatické zmeny na povrchu Zeme. Boli to práve silné vývojové momenty ako prírodné katastrofy alebo vojny, ktoré údajne podnietili vznik mnohých podzemných osídlení.

Staré írske legendy hovoria o magickom ľude Bohyne Danu, ktorý sa do podzemia presunul v dôsledku prehry v bojoch s miestnymi kmeňmi. Podobný bol aj príbeh rumunských Dákov, ktorí údajne do podzemia unikli pred Rimanmi. Iné svedectvá však hovoria o bytostiach, ktoré na povrchu Zeme nikdy nežili a ich domovom boli od nepamäti priestory vo vnútri planéty.Poďme si predstaviť svedectvo muža, ktorý tvrdí, že fyzicky navštívil krištáľové mesto Telos pod pohorím Mount Shasta v Kalifornii. Sympatický pán menom Lowell Johnson sa jedného dňa vybral do týchto hôr na turistiku a netušil, aký zážitok ho čaká. Pri svojich potulkách mimo vyznačenú turistickú trasu, natrafil na zaujímavé miesto pri skale, kde si chcel odpočinúť. Urobil si pohodlie, za chrbtom mal skalnú stenu a dal si do uší sluchátka s hudbou. Zrazu mu v ušiach z ničoho nič prestala hrať hudba. Vytiahol svoj mobilný telefón a ten bol vybitý. Keď sa ho snažil znovu zapnúť, vnímal, ako sa za jeho chrbtom, akoby ponad neho, dvíha akýsi tieň. Pri tom náhle od chrbta zacítil závan studeného vzduchu.

Pomaly sa otočil a uvidel, že tam, kde bola predtým skalná stena, sa objavil otvor. Tunel, ktorý sa za ním tiahol, pokračoval ďaleko dovnútra kopca. Keď nazrel dnu, videl, že asi deväť metrov od neho, pri ľavej strane tunelu, niekto stojí. Náhle začul akýsi hlas, ako sa ho pýta: „Praješ si vidieť Telos?“ Jeho súhlasnou odpoveďou sa začala neobyčajná návšteva krištáľového mesta, ktoré prekonalo jeho najfantastickejšie predstavy. Jeho sprievodcom bol krásny svetlovlasý muž, ktorého výška bola dva a pol metra. K oslnivému krištáľovému mestu, ktoré sa pred ním otvorilo v podzemnej dutine, sa prepravili na vznášajúcej sa plošine s dvoma sedadlami. Uprostred mesta bola veľká biela pyramída s bielym kameňom na vrchole. Všetko bolo vybudované z krištáľu, budovy rôznych tvarov a výšok. Celé mesto bolo osvetlené akoby denným svetlom, ktorého zdroj však nebolo vidieť a ktoré nevrhalo žiadne tiene.

Dozvedel sa, že mesto Telos má päť poschodí, ktoré postupujú pod sebou do hĺbky. Mal možnosť preskúmať tretie poschodie, ktoré tvoria hydroponické záhrady. Popisuje ich ako veľkolepú technológiu, pri ktorej sa nepoužíva hlina, len kryštály a voda, ktoré urýchľujú cyklus produkcie. Zabezpečuje sa tu potrava pre 1,2 milióna ľudí žijúcich v tomto priestore. Ich pôvodný počet, keď sa tu usídlili pred 30 000 rokmi sa odhaduje na 25-26 000. Ako je možné, že tieto záhrady dokážu živiť tak veľkú populáciu? Lowell tento fenomén vysvetľuje v súvislosti s rozdielnou úrovňou vibrácií a hustoty hmoty, kvôli ktorej telá Telosanov fungujú inak, než tie naše. Vďaka tomu, že majú vyššie vibrácie, nižšiu hustotu hmoty a odlišnú štruktúru, ich telá nepotrebujú tak hutnú potravu. Ich spoločnosť má podobu monarchie, ktorej vládne kráľ a kráľovná, no o väčšine praktických otázok rozhoduje takzvaná rada trinástich. Na jej čele stojí veľkňaz menom Adama a ďalej radu tvorí šesť ženských a šesť mužských členov, ktorí sú vyberaní na základe úrovne ich spirituálneho vývoja. Práve do ich zasadacej siene viedli jeho ďalšie kroky a pri stretnutí s veľkňazom sa vyjasnil dôvod jeho návštevy v ich neobyčajnom svete. Povedali mu, že sa pripravujú na veľkú premenu vo vedomí na tejto planéte. Na evolučný skok, ktorý ovplyvní všetko živé v tomto priestore. Zem sa posúva do novej fázy svojho vývoja a v tomto dôležitom prechodovom období sa znovu prepájajú jej svety. Preto sa ich podzemná civilizácia chce dostať do bližšieho kontaktu s ľuďmi na povrchu. Lowell bol oslovený, aby sprostredkovával toto spojenie.

 

 

Ako sám hovorí, táto skúsenosť mu zmenila život, a vďaka nej uvidel skutočný odkaz, ktorý ľuďom prišiel priniesť. Týka sa mnohoúrovňovej povahy reality, v ktorej žijeme. Rôzne vibračné úrovne podľa jeho slov otvárajú odlišné možnosti. Tým sa vysvetľuje celý rad záhadných javov, kedy jeden človek vidí a zažíva to, čo iný nevidí a nechápe. Ľudia na s rôznym naladením zachytávajú rôzne vnemy.

Obyvatelia Telosu podľa jeho slov žijú v realite, ktorá sa od tej našej odlišuje na fyzickej aj spirituálnej úrovni. Je to ďalšie vývojové štádium, v ktorom vnímajú prepojenosť všetkého v jednom živom celku. Zároveň sú však stále vo fyzickej podobe, v ktorej je ale napríklad omnoho jednoduchšie manifestovať svoje zámery. Hmota je na tejto úrovni ľahšia, tvárnejšia a vedomie, ktoré na ňu pôsobí má omnoho prenikavejší vplyv. Dôvodom je vyšší stupeň ich vývoja a väčšie porozumenie zákonom tejto reality. Fungovanie ich spoločnosti je od tej našej v mnohom odlišné. Žijú ako celok, kde je každému prirodzene poskytnuté všetko, čo potrebuje k životu a k prejaveniu svojho poslania. Detailné rozprávanie o podzemnej civilizácii krištáľového mesta Telos nájdete na YouTubovom kanáli

Ríše vo vnútri Zeme.
 www.youtube.com/@RISEVOVNUTRIZEME

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *