Luna – kľúč k pochopeniu seba

Svetlanka Oboňová Gothová je influencerka v oblasti bylinkárstva a astrológie. Jej darom je rozprávať o planétach ako o živých bytostiach, ktorých integrácia v nás hovorí o tom, ako žijeme svoj život. Dnes si spolu vychutnáme Lunu ako archetyp vnútorného dieťaťa a jeho matky.

Čo znamená aspekt Luny v horoskope?

Luna v našom horoskope – hviezdnej mape k pochopeniu našej jedinečnosti – zastupuje vnútorné dieťa so všetkými jeho potrebami, fyzickými aj emocionálnymi, ale aj náš aspekt vnútornej matky. Buďme k sebe úprimní – bez ohľadu na všetky poučky a návody, ako máme žiť, aký život si máme vytvoriť, aby to bolo „správne“ – to, či sme v našom živote spokojní, určujú naše pocity. Vôbec nie je podstatné, čo máme alebo nemáme, aké máme zamestnanie, či ho vôbec máme, aký je náš vzťah, či máme nejaký vzťah, aký máme domov… O tom, či svoj život budeme vnímať ako kvalitný a uspokojujúci, rozhoduje len to, aký pocit zo svojho života máme. Preto považujem pochopenie Luny v horoskope za kľúč k pochopeniu seba, svojho vnútorného sveta, svojho emocionálneho oceánu, z ktorého sa potom rodí naša vnútorná žena. A toto úplne rovnako platí u žien i u mužov, Luna je totiž ten ich vnútorný aspekt, ktorý im vyberá typ partnerky. Cez pochopenie Luny môžeme ľahko rozkľúčovať naše skutočné najhlbšie potreby, ktorých uspokojenie alebo neuspokojenie rozhoduje práve o tom, ako sa cítime. Napríklad ak niekto nedokáže nacítiť svoje vnútorné dieťa, nedokáže sa s ním spojiť prirodzene ani v terapeutických technikách (najmä ľudia so silne racionálnou mysľou, ktorí potrebujú vidieť štruktúru a logiku), môže prvý krok urobiť práve cez pochopenie svojej Luny.

Zároveň Luna zobrazuje nielen vnútorné dieťa, ale aj vnútornú matku. Málokedy si totiž uvedomujeme, že máme v sebe nielen vnútorné dieťa, ale zároveň aj matku, ktorá má všetky schopnosti a nástroje na to, aby uspokojilo každú potrebu vnútorného dieťaťa. Doslova sme schopní byť svojmu vnútornému dieťaťu dokonalou matkou, keď sme ochotní vidieť a vnímať jeho potreby, môžeme mu byť oporou, keď sa cíti neisté alebo nedostatočné, môžeme mu poskytnúť všetku starostlivosť a liečivú opateru, keď sa cíti zranené v kontakte s inými ľuďmi alebo v nepríjemných, boľavých situáciách. Kým si neuvedomíme, že máme v sebe všetko, čo potrebujeme, aby sme sa o svoje vnútorné dieťa dokonale postarali, rozmaznávali ho, naplnili všetky jeho potreby, často hľadáme „náhradného“ rodiča v ľuďoch okolo nás, obvykle v partnerských vzťahoch, a vyžadujeme, aby sa o nás naši milovaní „postarali“.

Čo nám Luna prináša? 

Pochopenie Luny v horoskope nám teda prináša možnosť uvedomiť si svoje skutočné potreby a objaviť v sebe schopnosť a silu, každú potrebu naplniť, byť sebe fyzickou, materiálnou, mentálnou, ale najmä EMOCIONÁLNOU oporou. Pretože, ako som už povedala, emócie, to, ako sa cítime, rozhoduje o tom, ako vnímame svoj život, seba aj naše okolie. To je podľa mňa obrovská pomoc v tom, ako si vytvoriť naozaj kvalitný život, v ktorom sa budeme cítiť spokojne. Pretože spokojnosť je pocit, ktorý cítime, keď sú naše potreby a túžby naplnené, keď sa v živote dokážeme realizovať, stanovovať si zámery a ciele a uskutočňovať ich. Mimochodom aj tieto aspekty máme zapísané v horoskope – naše túžby, ktoré sú pre nás hnacím motorom, zobrazuje Venuša, našu sebarealizáciu Slnko a spôsob, akým prirodzene a jednoducho dosahujeme ciele, zobrazuje Mars…

Keď pochopíme, aké skutočné potreby nám zobrazuje Luna v našom horoskope, môžeme uvidieť, či ich svojím životom napĺňame alebo ich máme potlačené. Často sú totiž ľudia nespokojní s životom, ale tvrdia mi, že svoje potreby napĺňajú. Keď im poviem, že ich Luna im dala do vienka práve takéto konkrétne potreby (podľa postavenia Luny v znameniach), obvykle sa priznajú, že tieto potreby cítili v detstve, ale boli im vyčítané, odmietané, možno aj znevažované, tak ich radšej potlačili a presvedčili samých seba, že potrebujú to, čo im ich okolie hovorilo, že by „mali“ potrebovať… alebo potlačili svoje pocity a presvedčili sa, že cítia to, čo by podľa ich okolia (obvykle rodičov alebo učiteľov v škôlke, škole) „mali cítiť“…

Luna totiž vládne nášmu životu od narodenia do približne 7. až 8. roku. Vtedy sa tvorí náš emocionálny svet a miera rešpektu a pochopenia, ktorú naši najbližší poskytujú našim pocitom, rozhoduje o tom, ako budeme vo svojom živote pristupovať k sebe a svojim pocitom. Teda či si dovolíme SA/SEBA cítiť v každom pocite, ktorý zažívame, alebo budeme svoje pocity potláčať a vytvárať si kompenzačné mechanizmy, aby sme SA/SEBA necítili. Rovnako je v tomto veku dôležité, aby sme mali uspokojené naše skutočné potreby, aby sme si vytvorili pocit základného bezpečia, istoty a dôvery v život.

Dieťa môže v tomto citlivom veku zažiť nepochopenie svojich potrieb, dokonca ich zneváženie a odmietnutie, keď rodič nie je schopný tieto potreby – najmä emocionálne – naplniť. Je to bežný jav, keďže my sme prvá generácia, ktorá sa vôbec učí úcte a rešpektu k svojim pocitom, ktorá si dovoľuje SA/SEBA cítiť, ktorá si vôbec uvedomuje, že má nejaké potreby, že je v poriadku, aby boli potreby naplnené… Generácie našich rodičov a prarodičov na takéto „huncútstva“ nemali čas, ony potrebovali „prežiť“ a pocity a emocionálne potreby sa potláčali, aby nerozptyľovali od snahy, ako-tak život zvládnuť a neumrieť v náročných životných okolnostiach. Zároveň nám však vytvorili svet, v ktorom zažívame hojnosť a bezpečie, aké žiadna generácia pred nami nezažívala, a to nám vytvára priestor na uvedomenie si našich potrieb, hľadanie ciest k ich naplneniu a plné a rešpektujúce prežívanie svojich pocitov – cítenie SA/SEBA.

V emóciách je ukrytý zdroj našej kreativity – preto sú deti vo veku Luny (do 7. – 8. roku) také tvorivé a často ich kreativita potom klesá, najmä ak sa ich Luna nevyvíjala zdravo, teda nemajú vytvorený vnútorný pocit bezpečia, stability a emocionálnej podpory. Keď potlačíme svoje emócie, keď SA/SEBA necítime, strácame spojenie so svojím vnútorným Tvorcom – tou časťou seba, ktorá prirodzene a v ľahkosti vytvára okolnosti nášho života tak, aby sme v ňom boli spokojní. Ak v dospelosti cítime, že naša kreativita je zablokovaná, obmedzená, že si k nej nedokážeme nájsť cestu, veľmi jednoduchý spôsob, ako sa opäť spojiť so sebou, pochopiť a uctiť svoje emócie a uvedomiť si skutočné potreby, je preskúmať aspekt Luny vo svojom horoskope. Jej kvalitu a špecifickú esenciu totiž určuje to, v akom znamení sa nachádzala v čase nášho narodenia a v akom dóme (oblasti života) sa prejavuje.

Prečo je dôležité poznať postavenie Luny v jednotlivých znameniach?

Znamenia zverokruhu predstavujú rôzne archetypálne kvality, ktoré následne ovplyvňujú každú planétu podľa toho, v akom znamení sa nachádza. Aj Luna v každom znamení získava inú esenciu, inú kvalitu. Úplne iné základné emocionálne potreby má človek narodený s Lunou v Baranovi ako človek, ktorý má Lunu v Panne… Obe vieme, o čom hovorím. ☺ Skrátka, postavenie Luny v jednotlivých znameniach ovplyvňuje kvalitu nášho emocionálneho prežívania, naše emocionálne potreby, ukazuje nám, čo potrebujeme, aby sme sa cítili v bezpečí a citovej pohode, ale aj aké sú naše prvotné reakcie v životných situáciách a tiež spôsob, ako reagujeme, keď sme pod tlakom (vonkajším alebo tlakom, ktorý na seba vytvárame sami). V reakcii pod tlakom sa obvykle Luna prejaví autenticky aj u ľudí, ktorí ju majú silno potlačenú a za normálnych okolností by sa hádali do krvi, že oni takí nie sú …

Veľmi silno u seba pozorujem, ako intenzívne vplýva na deti, keď je ich Luna okolím rešpektovaná a potreby napĺňané presne tak, ako to postavenie Luny ukazuje. Keď totiž nie sú potreby naplnené a emocionálne prežívanie pochopené a rešpektované, dieťa sa necíti v bezpečí, čo spúšťa v tele produkciu stresových hormónov. A, ako píše Bruce Lipton vo svojich knihách o bunkovej biológii, emocionálne prežívanie má vplyv na správanie všetkých buniek. Bunky totiž poznajú len dve polohy – stav, kedy sa obnovujú a vyvíjajú, a stav, kedy sa uzatvárajú, prestávajú sa regenerovať a umierajú. U dieťaťa, ktoré sa necíti v bezpečí a prijatí, sa bunky v tele – a teda aj mozgu – dostávajú do uzavretej pozície a v nej sa komplikuje regenerácia, teda telíčko je náchylnejšie na choroby. Rovnako sa správajú mozgové bunky, teda tiež schopnosť dieťaťa absorbovať a spracovať informácie, komunikovať, učiť sa nové veci a správne vyhodnocovať situácie je v stave napätia a neistoty obmedzená.

Moja skúsenosť je, že keď poznáme a rešpektujeme potreby Luny dieťaťa, jeho prirodzené emocionálne reakcie, keď ich prijímame a s láskou kultivujeme, dieťa je spokojnejšie, cíti sa v bezpečí a oveľa ľahšie sa učí. Toto mi už potvrdilo niekoľko priateliek – učiteliek v MŠ a na prvom stupni ZŠ aj niekoľko špeciálnych pedagogičiek, ktoré sa rozhodli rešpektovať jedinečnosť zverených detí cez poznanie ich Luny. Objavili celkom nový rozmer práce s deťmi a tým, že deti sa viac otvorili, boli spokojnejšie, mohol aj vyučovací proces prebiehať oveľa efektívnejšie. Často stačilo málo – dať dieťaťu s Lunou v Panne viac uisťovania, že pracuje dobre, zmierniť časový tlak alebo dieťa s Lunou v Býkovi pohladkať či objať, keď sa cítilo v strese alebo neisté…, alebo dieťaťu s Lunou v Baranovi nedávať za vzor iného spolužiaka…

Videla som to v priamom prenose, keď som rok strávila s dcérkou v školských laviciach ako jej asistentka. Obvykle som schopná rozpoznať na človeku na prvý pohľad kvality Luny, keď ho vidím v stresovej situácii, a detičky sú v škole vystavované stresu prakticky stále. Videla som, ako sa prestávajú sústrediť na učenie, lebo vyučovací proces nebral do úvahy ich jedinečné potreby a nerešpektoval ich jedinečné emocionálne prežívanie.

Tiež často aj otvorenejší rodičia, ktorí napríklad chcú aplikovať do výchovy dieťaťa astrologické informácie, identifikujú dieťa s kvalitami jeho Slnka (to je kvalita, ktorú pomenúvame, keď povieme: Som Baran, som Lev…), lebo iné aspekty hviezdnej mapy ani nepoznajú. Ale dieťa do veku 7 až 8 rokov na svoje slnečné kvality vôbec nemá dosah, a aby jeho Slnko mohlo v dospelosti zažiariť, potrebuje najprv dobre „nakŕmiť“ Lunu…

Emócie rozhodujú o tom, ako vnímame život, seba aj okolie.

Ako teda Lunu „nakŕmiť“? Akú výživu potrebuje v jednotlivých znameniach?

Neviem, či to dokážem na takomto malom priestore opísať… Naozaj v skratke:
Luna v Baranovi – potrebuje byť podporovaná vo svojej sile, v schopnosti viesť a inšpirovať ostatných, potrebuje počuť, že je pre svojich rodičov „tá najlepšia zo všetkých“, veľmi jej škodí porovnávanie.

Luna v Býkovi – potrebuje istotu, bezpečie, vedomie, že je hodnotná bytosť, má rada svoje stereotypy, obľúbené jedlo, pocit hojnosti, dostatku, škodí jej oddelenie od fyzickej prítomnosti matky alebo človeka, ktorého vníma ako svoje bezpečie a pocit „nemáme dosť“.

Luna v Blížencoch – prijatie jej zvedavosti, odpovede na večné otázky, pestrosť vnemov a informácií, pestrá spoločnosť, škodia jej vyjadrenia typu: „Už toľko nerozprávaj, už sa toľko nevypytuj.“

Luna v Rakovi – je silno emocionálna, potrebuje emocionálne bezpečie, náruč, v ktorej sa môže pokojne vyplakať, vykričať aj radovať, skrátka prežívať širokú škálu pocitov, miluje starať sa o ostatných, škodí jej vyčítanie a ponižovanie jej emocionality.

Luna v Levovi – potrebuje byť „hviezda“ vo svojej rodine, dovoliť jej predvádzať sa, spievať, tancovať, hrať „divadielka“ a byť za to ocenená potleskom a uznaním, tolerovať expresívnosť prejavu, škodí jej nedostatok pozornosti a vety „Nikoho nezaujíma, čo nám chceš ukázať, povedať…


Luna v Panne – potrebuje uisťovanie, že je dosť dobrá, potrebuje sa cítiť užitočná, upokojovať neurotizmus, regulovať perfekcionizmus a kritickosť, škodí jej kritika a vedomie nedostatočnosti.
Luna vo Váhach – potrebuje príjemné, láskyplné a harmonické prostredie, pokojné rodinné vzťahy, cítiť, že je milovaná, nemá silu na fyzickú prácu (škodí jej, keď je do nej nútená), škodí jej konfliktné, neharmonické prostredie, krik.

Luna v Škorpiónovi – potrebuje pripomínať, že je hodnotná, že si zaslúži lásku, chápať a upokojovať silnú emocionalitu, škodí jej obviňovanie za to, čo sa deje okolo nej: „Keby si bol dobrý, nehádali by sme sa, mali by sme sa lepšie…“ Jej okolie musí pochopiť, že táto Luna bude vždy neomylne triafať citlivé miesta, aby prinútila ľudí, byť autentickými.

Luna v Strelcovi – potrebuje slobodu, stimuly v túžbe po vedomostiach, rôznorodosť kamarátov a aktivít, umožňovať zažívať rôzne dobrodružstvá (úmerné veku), škodí jej obmedzovanie v stretávaní s obľúbenými ľuďmi a voľnom pohybe, nútenie do učenia, ak na tému ešte nedozrela.
Luna v Kozorožcovi – zdravo podporovať prirodzený pocit zodpovednosti za svoje konanie, cieľavedomosť, disciplínu, potrebuje počuť: „Som na teba hrdý, máš na to, aby si to ďaleko dotiahol.“ Škodí jej, keď je na ňu presúvaná zodpovednosť, ktorá jej nenáleží (napr. za mladšieho súrodenca, za to, ako sa cítia rodičia).

Luna vo Vodnárovi – potrebuje byť podporovaná v invencii, v odvahe, byť iná ako ostatní, otvorene vyjadrovať svoje názory a myšlienky, v schopnosti nachádzať netradičné riešenia, rešpektovať určitú nepraktickosť v bežných životných situáciách… Ostatných irituje svojou otvorenosťou a niekedy expresívnym prejavovaním jedinečnosti, škodí jej, keď je nútená do „tradícií“ a zažitých riešení, obmedzovanie jej jedinečnosti. 

Luna v Rybách – potrebuje citlivo zaobchádzať s jej silnou emocionalitou, citlivo regulovať prípadnú citovú závislosť, podporovať kreativitu, vedomé snívanie ako cesta zhmotňovania želaní, škodí jej emocionálne ponižovanie, kritika za „ulietavanie“ z reality, odmietanie citových prejavov.

Opísala som to naozaj veľmi skrátene, tejto téme sme sa obšírne venovali s priateľkou Mirkou Gorgosz v troch videách, ktoré sú k dispozícii na Mirkinom Youtube kanáli Duša ženy.

Spomínala si mi, že Luna nám dokáže prezradiť, akým spôsobom sa učíme životu… Môžeš o tom povedať viac?

Samozrejme. Záleží na tom, energiu akého elementu v sebe Luna nesie. Znamenia zverokruhu delíme podľa energie živlov na štyri druhy – zemské (Býk, Panna, Kozorožec), ohnivé (Baran, Lev, Strelec), vodné (Rak, Škorpión, Ryby) a vzdušné (Blíženci, Váhy, Vodnár). Každý živel ukazuje na rozličné spôsoby, ako sa učíme životu. Nesúvisí to s tým, ako sa učíme v zmysle získavania informácií, ale ako sa učíme rozumieť životu, skúsenostiam, zážitkom, ako integrujeme životné skúsenosti.

Luna v zemských znameniach sa učí skúsenosťou – znamená to, že pochopí svoju cestu, životné pravdy, cez to, že si zážitok musí doslova zažiť na vlastnej koži. Je to typ Luny, ktorá si musí položiť ruku na sporák, aby pochopila, že keď to urobí, popáli sa, nestačí jej varovanie alebo skúsenosť niekoho iného. Hovorí sa, že múdry sa učí na cudzích chybách, ale u Luny v zemských znameniach to neplatí, ona sa učí rozumieť životu cez fyzickú skúsenosť.

Luna v ohnivých znameniach sa učí porovnávaním a súťaživosťou – znamená to, že nepotrebuje nevyhnutne zažiť skúsenosť, nepotrebuje položiť ruku na sporák, stačí jej vidieť, že sa niekto iný popálil. Svoju životnú cestu dobre chápe cez súťaživosť – keď pochopí, že v tom, čo je súčasťou jej cesty, najviac vníma iných úspešných ľudí a zobúdza to v nej chuť súperiť, byť v danej oblasti lepšia ako ostatní alebo viesť ostatných.

Luna vo vzdušných znameniach sa učí cez informácie – znamená to, že na to, aby vedela, že položením ruky na sporák sa môže popáliť, potrebuje podrobné vysvetlenie, čo sa vtedy stane, ako zareaguje jej telo, prečo tak zareaguje, čo sa v tej chvíli v tele udeje. Vzdušná Luna je celkovo fascinovaná novými informáciami, veľmi ľahko ich dokáže spojiť so životnými situáciami a integrovať ich do života.

Luna vo vodných znameniach sa učí cez emócie – nepotrebuje zažiť fyzickú skúsenosť, ale súvislosti pochopí a dokáže integrovať do života, keď ich má spojené so silnou emóciou. Napríklad ak sa potrebuje naučiť dobre sa starať o svoje telo, potrebuje cítiť bolesť a nepohodlie, keď robí niečo, čo jej telu škodí, a tiež potrebuje cítiť úľavu a spokojnosť, keď je k svojmu telu láskavá.

Veľmi pekne ďakujem za priblíženie tematiky Luny v našich životoch. Nesmierne oceňujem, že si Svetlanka našla čas na túto tému. Myslím, že všetky maminky aj otcovia si môžu uvedomiť, ako to majú s Lunou oni sami a ako sú na tom ich dietky. Na základe tohto návodu dokážu vyživiť svoju Lunu a Lunu svojich detí. Všetci dobre vieme, že nakŕmení a vyživení sme spokojní, cítime sa v bezpečí a v poli Lásky. A to je to dôležité, čo v živote všetci potrebujeme zažívať.
Ďakujem.

Zuzana Mališová

Tags: No tags

Comments are closed.