16 agape technik

Ako myšlienky ovplyvňujú náš život?

Myšlienky majú priamy vplyv na naše zdravie a hlavne realitu, v ktorej sa práve nachádzame. To, ako myslíme, ovplyvňuje nielen naše city, rozhovor a správanie, ale hlavne naše zdravie. Keď chceme niečo zmeniť, musíme zmeniť myslenie, vedome vnímať naše vnútorné dialógy – rozhovor medzi egom a dušou. Veľa ľudí chce niečo zmeniť, ale to nie je možné, lebo skoro ...