Skryté tajomstvo tela alebo návod, ako naplno žiť

Denne máme v hlave tisíce myšlienok totožných s myšlienkami, ktoré sme mali deň predtým. To, ako myslíme, priamo ovplyvňuje naše city, správanie a komunikáciu. Pokiaľ chceme niečo zmeniť, je dôležité myslieť na to, AKO MYSLÍME. Ak sa pokúšame niečo zmeniť a pritom zostať rovnakou osobnosťou, akou sme boli doteraz – nebude to fungovať! Prečo? Pretože veľa našich citov a emócií súvisí s minulosťou. Je nesmierne dôležité, aby sme k sebe pustili nové informácie a staré z nášho života vypustili, inak nebudeme schopní napísať novú knihu života. Nie je to možné, pokiaľ je naša knižnica plná kníh z minulosti.

Energetika

Energetika je téma, ktorá je pre mnohých ľudí neznáma. Ak neovládame základné pravidlá správne, má to veľký dopad a neblahé následky na náš život. Vo vzťahu medzi fyzickým a energetickým telom dôjde nevyhnutne ku kríze. Napríklad ak stoja potreby fyzického tela v popredí, energetické telo začne vedome vyžadovať svoje práva a priania. Tak ako v reálnom partnerstve či manželstve, začnú na povrch vystupovať prvé problémy a dávať nám jasne a nekompromisne najavo, že je čas začať ich riešiť, aby nemali trvalé následky. Pokiaľ sme úprimne odhodlaní zapracovať na našej osobnosti, veľa vecí môžeme vedome zmeniť. 

Nové rozhodnutia

Nové rozhodnutia a vôbec samotná potreba niečo zmeniť menia nielen smer nášho života. Naše nové rozhodnutia nám zároveň ukážu miesta, ktoré sme dovtedy prehliadali alebo nechceli, respektíve nemohli vidieť. Nové myšlienky prinesú nové zážitky a nové zážitky vyvolajú nové emócie. Vďaka tomu môže v našom tele dôjsť k evolúcii, k rozvoju fyzickému aj spirituálnemu. 

Keď nemáme predstavu o svojej budúcnosti,
žijeme v minulosti. 

Je to rovnaké ako princíp správania sa – jedného dňa si telo tento stav zakóduje a nebude sa chcieť viac meniť, zostaneme žiť po celý čas v minulosti. Ak sme napríklad v minulosti zažili traumu, sme schopní vidieť sa zvonku, pozorovať sa – vtedy je potrebné nájsť cestu späť a cez myšlienky napraviť a vytvoriť novú mustru, podporiť týmto spôsobom znovuzrodenie a stabilitu osobnosti. To, čo sme zažili v minulosti, nedokážeme z nášho tela vymazať, je to ako jazva po rane na energetickej koži. Sme však schopní okolo tejto rany – blokády postaviť silný plot ako v záhrade, aby do nej nikto nemohol chodiť bez nášho vedomia a súhlasu. Tak sa nebudeme neustále vracať do frekvencie minulosti, pretože téma, ktorá je s touto blokádou spojená, je za plotom v bezpečí.

Nové narodenie osobnosti

Nové narodenie osobnosti vzniká zrodením lepšej,
novej a silnej myšlienky – vízie.

Vo chvíli, keď začneme vidieť bolesť ako inšpiráciu a nevyhnutnosť vývoja, sme na správnej ceste k uzdraveniu. Ak nezmeníme našu frekvenciu, nezvýšime ju a budeme zakaždým padať dolu namiesto stúpania hore, budeme naďalej stretávať tých istých ľudí v rovnakom čase a na rovnakom mieste… Stále budeme žiť rovnaký život bez zmien a motivácie. MY sme schopní prostredníctvom myšlienky zmeniť celý svoj život a zdravie.

Trpezlivosť, úprimnosť, vytrvalosť, nové sebavedomie… tak pomaly vzniká nová osobnosť. Najmä pomocou správneho prúdenia energie v našom tele, predovšetkým v čakrách – orgánoch energetického tela. Ak sú čakry blokované, je v nich veľmi nízka frekvencia a energia v nich neprúdi dobre. Takéto blokovanie vzniká často z dôvodu STRACHU, SKLAMANIA, napätia, šoku, perfekcionizmu, myšlienkových nesúladov, tlaku doma či v práci. Pred prvým krokom je nevyhnutné oboznámiť sa minimálne so základným energetickým fungovaním tela.

Čakry

Slovo čakra znamená kruh alebo koleso. Sú to centrá, cez ktoré prúdi energia. Čakry sú navzájom poprepájané sieťami, keď jedna čakra nefunguje, automaticky to ovplyvňuje celý systém.

V tele sa nachádza sedem hlavných čakier a každá je prepojená s orgánom v tele, ale aj citovým prejavom – procesom. Prepojenie prebieha pomocou ENERGIE. Na každej čakrovej úrovni prebieha určitý proces učenia – téma a tento proces je potrebný na rozvíjanie a intenzitu vedomia. Práca s jednotlivými časťami čakier pomáha zlepšiť životnú úroveň v rôznych životných oblastiach.

1. čakra koreňová
MULADHÁRA

Farbou prvej koreňovej čakry je ohnivo červená, jej princípom je telesná vôľa existencie a telesné potreby. K tejto čakre je priradený ČUCH.

2. čakra sakrálna
SVADHIŠTHÁNA

Farbou druhej čakry je oranžová, jej princípom je citová rovnováha, vyrovnanosť, sexualita. K tejto čakre je priradená CHUŤ.

3. čakra solar plexus
MANIPURA

Farbou tretej čakry je žltá, jej princípom je osobná moc, uvedomenie sa, vôľa k presadeniu a vlastná existencia. K tejto čakre je priradený ZRAK.

4. čakra srdca
ANAHÁTA

Farbou štvrtej čakry je zelená, jej princípom je láska, vzťahy a oddanosť. K tejto čakre je priradený HMAT.

5. čakra krčná
VIŠUDDHI

Farbou piatej čakry je svetlomodrá, jej princípom je komunikácia a sebavyjadrovanie, je k nej priradený SLUCH.

6. čakra tretieho oka
ADŽŇA

Farbou šiestej čakry je indigovo modrá a žltá a jej princípom je intuícia, múdrosť, poznanie byť. K čakre patrí zmyslové i mimozmyslové vnímanie.

7. čakra korunná
SAHASARÁRA

Farbou čakry je fialová, biela, zlatá a jej princípom je vedomie, že SME a spojenie s hornou dimenziou. K čakre je priradený zmysel empatie a jednota.

Čakry sa nachádzajú v strede tela, tie, čo sa nachádzajú na spodnej časti tela, sa pohybujú pomalšie ako tie horné. V základnom princípe sa točia u mužov doprava a u žien doľava. Keď sa čakry rozvíjajú pozitívne, frekvencia stúpa, vibrácia je vyššia a aj farby alebo aura sa stávajú výraznejšie. Mať v tele blokádu znamená, že sa čakra skoro vôbec netočí alebo sa točí až príliš rýchlo. Dôvodom blokád býva najčastejšie strach, sklamanie, stres, šok, tlak alebo silný perfekcionizmus. Bolesť v tele nie je vždy spojená s fyzickými zraneniami. Príčiny sa totiž neraz spájajú s našimi emocionálnymi problémami. Príčinou mnohých chorôb je často životný štýl plný zlých návykov. Totiž všetko, čo sa odohráva v duchovnej oblasti človeka, sa odrazí aj na jeho pozemskej úrovni. Nemierne dôležité je žiť v prítomnom čase… TU a TERAZ.

Tatiana Petronczki
petronczki@outlook.com
Tags: No tags

Comments are closed.