Telepatia a cesta k jej znovuzrodeniu

My ľudia sme boli a vždy budeme jednotlivci a samotári… Šťastné a naplnené partnerstvo musíme objaviť a život v partnerstve nie je podmienkou toho, aby sme boli šťastní.

Podoba hada je často symbolom pokušenia – nechať sa zviesť. Je to stav, ktorý každodenne zažívame, a práve tieto zážitky nás formujú, menia a posúvajú k objaveniu svojho pravého JA. Naučme sa nesúdiť svoje chyby a brať ich ako svojho priateľa, ktorý nám ukazuje zrkadlo našej duše. Ľudia majú veľmi veľa predsudkov a hlavne sú často presvedčení o tom, že musíme žiť v manželstve či partnerstve, aby sme objavili pravú lásku. Dôležité je byť v spoločnosti ľudí, ktorí nás nebrzdia v rozvíjaní sa. Tak máme možnosť a priestor objavovať lásku v našom vnútri, lebo práve tam sa nachádza tá najvernejšia láska, ktorú máme vo svojom živote spoznať. Ľudia na nechajú veľmi silno ovplyvňovať okolím, strácajú vlastnú identitu, nosia masky s úsmevom a žijú v dennom boji, kde sa snažia byť najlepší a najrýchlejší. Bežia za cieľom a nepremýšľajú nad tým, že cieľ nie je dôležitý, ale cesta, po ktorej bežíme, a pozornosť, ktorú tejto ceste venujeme.

ADAM a EVA – DOBRO a ZLO…

Vyrovnanosť v našom vnútri je to najväčšie tajomstvo, ktoré by sme mali objaviť. Keď ju dosiahneme, práve tento stav je náš KĽÚČ do NOVEJ DIMENZIE, kde objavíme svet pre nás ešte neznámy. V tomto stave začneme pomaly chápať našu úlohu v živote a zmysel života. Proces, ktorý je potrebný pre objavenie novej dimenzie, nie je ľahký, môže byť bolestivý, namáhavý, bude potrebná trpezlivosť a hlavne úprimnosť k chybám, ktoré nás zaviedli zlým smerom… Až potom sa môžeme vrátiť k svojmu zrodeniu a začať objavovať svet TELEPATIE, ktorá je možná, ak opustíme 3 dimenziu.

Myslenie uväznené v materiálnom svete

Ak si zaspomíname na naše detstvo a čas, ktorý sme strávili v škole, zistíme, že nás učili racionálne-logickému mysleniu. Matematika, geografia, chémia či cudzie jazyky – to všetko bolo učené formou opakovania v 2 a 3 dimenzii. Bolo nám jasne vysvetlené, že sa máme hlavne zaoberať vecami, ktoré vidíme, počujeme, môžeme chytiť, a práve tak bol vytvorený materialistický pohľad sveta.

Ak náš mozog dostáva od narodenia informácie len z tejto dimenzie, úrovne, nie sme schopní postaviť si vlastný dom, lebo náš dom už bol postavený za nás a my sme len jeho nájomcovia. S takýmito obmedzenými trojdimenzionálnymi informáciami je veľmi ťažké vytvoriť si predstavu o energii a konceptoch, ktoré sú s touto témou spojené.

Začiatok v zmene myslenia je rozhodnutie tento dom zrútiť a trpezlivo si postaviť úplne nový dom – s pokorou a láskou. Každá tehla je súčasťou našej minulosti, a ak jednotlivé tehly za nás staval niekto iný, nie sme schopní vidieť našu bolesť, slabé či silné stránky, ktoré tvoria našu osobnosť.

Ak sme tento proces zvládli, je dôležité vo svojom vnútri udržiavať poriadok. Denné čistenie čakier je nevyhnutnosťou pre náš rozvoj. Tak ako si denne umývame zuby, tak aj naša duša za celý deň naťahala do seba informácie, ktoré nie vždy boli pozitívne, a práve preto nám bude vďačná, ak jej denne umožníme očistiť sa.

Po čase začne naše telo vnímať zmenu, spomalí sa a bude schopné vnímať energetické prúdy vlastného tela a tým aktivuje frekvencie, ktoré sú zodpovedné za prenos informácie z energetického tela na telo fyzické. Aktivovaním seba začneme vnímať aj ostatné energetické telá – až vtedy je stav telepatickej komunikácie možný.

Čo je telepatia?

Telepatia s etiketou sú prenosom myšlienok, informácií bez použitia fyzického tela, na úrovni vedomia. Ak spolu dve osoby vedome telepaticky komunikujú, sú informácie jasné a zrozumiteľné.

Pri telepatii je energetická rýchlosť dôležitá, čím sme pomalší, o to lepšie. Tento proces sa dá trénovať. Musíme si predstaviť, že niekomu voláme, a ak máme správne číslo, frekvenciu, telefonát je možný. Potom je len dôležité, aby tá druhá osoba vedome prijala vaše zavolanie – to je etiketa, ktorá je potrebná, aby sme telepatiou neškodili. Ak je telepatia nesprávne urchopená, môže u druhej osoby vyvolať tlak alebo bolesť hlavy. Na tejto úrovni prebieha aj proces manipulácie. Telepatia funguje na rôzne vzdialenosti, vedome i nevedome, medzi dvoma či viacerými ľuďmi. Telepatia je možná aj so zvieratami a s týmto procesom je možné sa pohybovať v minulosti, prítomnosti i budúcnosti. Pri jej vykonávaní nie je miesto a čas prioritou. Touto formou je aj komunikácia na duchovnej úrovni možná. Telepatia je u každého človeka možná a my sme schopní sa ju naučiť.

Podmienky pre rozvinutie schopnosti telepatie:
 1. Je potrebné spoznať svoje vnútro, a tak si vytvoriť stabilitu.
 2. Uvedomiť si svoju rýchlosť – rýchlosť myšlienok.
 3. Naučiť sa trpezlivosti a úprimnosti.
 4. Aktivovať intuíciu a veriť v silu svojho vedomia. 
 5. Strach je silný faktor, ktorý nám bráni v rozvoji nášho života. Pracuj na tom, aby strach neovládal tvoju myseľ.
 6. Všetko je možné, len musíme začať veriť, lebo viera je základom úspechu.
 7. Najskôr spoznaj seba, až potom ľudí vo svojom okolí.
 8. Pokora a odpustenie sú cestou k naplneniu a cestou k pokoju duše.
 9. Karma sa opakuje, ak si lekciu svojho života ešte nepochopil…
 10. Nesúď očami, pozeraj srdcom…
 11. Najskôr začni milovať seba, a až potom spoznáš pocit „byť milovaný“…
 12. Telepatia je dôvera k svojmu vnútru, ak si schopný počúvať seba, budeš schopný počuť druhých…
 13. Nauč sa žiť TU a TERAZ…

Chcete sa naučiť viac o intuitívnej komunikácii?

Základ je v rýchlosti podvedomia, ktorá má byť vždy pomalá, aby sme lepšie rozpoznávali vlastné frekvencie, ako aj frekvencie okolo nás.

Ak sa naučíme dosiahnuť jednotu a rovnováhu fyzického a energetického tela, budeme automaticky senzibilnejší a vnímavejší. Je dôležité naučiť sa počúvať svoje vnútro a pracovať na svojom vedomí i podvedomí s rešpektom a trpezlivosťou. Tlak je ten najväčší nepriateľ na ceste k telepatii. Tento proces je tiež potrebný pri cvičení telekinézy – vedomom pohybe predmetov pomocou vedomia.

Praktické cvičenie: Predstavte si predmety alebo situácie a nechajte ich vo svojej predstave ožiť. Vizualizácia rôznych scenárov zaostruje vnútorné vnímanie a zvyšuje duševnú komunikáciu – telepatiu.

Ďalšie cvičenie je vedomé analyzovanie pocitov. Zamyslite sa nad pocitom lásky alebo hnevu a vedome vnímajte, čo tieto pocity vo vašom vnútri vyvolávajú. Sú to rôzne frekvencie, môžu byť vysoké alebo nízke, pomalé alebo rýchle. Týmto spôsobom cvičíte svoju vnímavosť a spoznávate svoje vnútro.

Tatiana Petronczki
Tatiana.petronczki@outlook.com
Tags: No tags

Comments are closed.