Indigové, krištáľové a dúhové deti – nová generácia

Už okolo roku 1980 sa začala rodiť nová generácia detí. Tieto deti majú na našej zemi určitú misiu. Ich postoj k životu má vo svete zmeniť systém a vytvoriť novú štruktúru správania. Indigové deti sú schopné ľuďom vo svojom okolí ukázať schopnosť vnímania na vyššej dimenzionálnej úrovni.

Hlavné znaky indigo detí

Indigové deti majú veľmi často tmavomodré indigové oči, ale nie je to pravidlom. Čo sa týka ich charakteru, sú vybavené schopnosťou vnímať pocity intenzívnejšie ako doterajšia generácia, majú vyvinutú telepatiu, ktorá ostáva aktívna dlhšie ako u iných detí. Sú nápadné svojím správaním, vnímajú svet okolo seba ako energiu, ktorá ich ovplyvňuje, a preto sú citlivejšie, zrkadlia svoje okolie, rozumovo sú ďalej ako ich rovesníci. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že práve tieto deti majú problém klamať a akceptovať dominanciu.

Indigové deti sú v skutočnosti prvá generácia detí, ktorej sa začali pripisovať výnimočné vlastnosti a schopnosti. Po tejto generácii prišla na svet skupinka detí, ktoré v porovnaní s INDIGO deťmi mali výrazne iné vlastnosti, boli to deti KRIŠTÁĽOVÉ. Tie pôsobia na okolie veľmi pokojne a sú často silne introvertné. Dalo by sa to opísať aj tak, že INDIGO deti dostali za úlohu zničiť staré štruktúry sveta, a tým pripraviť cestu pre generáciu krištáľových detí, ktoré po tejto ceste privedú na svet mier. Okolo roku 2005 sa objavili DÚHOVÉ deti. Tieto tri generácie majú veľké spoločné poslanie na zemi – vytvoriť lepší svet!

Ako zaobchádzať s indigo deťmi?

Tieto deti potrebujú veľa inšpirácie a mať pocit, že sa môžu vyžiť. Rodičia by mali objaviť ich vnútorné talenty a podporovať ich. Od malička majú záujem o veci, ktoré nie sú primerané ich veku, a svojimi vedomosťami určite prekvapia rodičov. Indigo deťom sa odporúčajú športové aktivity, kde môžu vypustiť a spracovať nadbytočnú energiu.

Určenie jasných hraníc vo výchove je dôležitá časť v živote indigo detí, aby sa naučili akceptovať aj to, že nie všetko je povolené a pravidlá treba naozaj dodržiavať.

Ako spoznáte indigivé deti?
 • Indigo deti vedia presne, čo chcú, a vážia si samy seba. Ich požiadavky na okolie sú jasné a očakávajú, že to, čo je sľúbené, sa aj musí dodržať. • Indigo deti majú silnú intuíciu a vedia sa vcítiť do problémov druhých ľudí, vidia veci jasnejšie.
 • Tieto deti presne vedia, keď im nehovoríme pravdu.
 • Sú veľmi kreatívne, odvážia sa presadiť svoje vízie a ilúzie bez strachu, či to bude mať úspech… silne veria vo svoj talent.
 • Indigo deti vedia od narodenia meniť dimenzie bez toho, aby v nich uviazli alebo to malo následky.
 • Filozofické témy sú pre ne veľmi príťažlivé, rady objavujú niečo nové a hlavne milujú možnosť rozvíjať svoje vedomie i podvedomie. Energetické telo je pre ne ten najväčší priateľ.
 • Majú problém s autoritou, a ak niečo neakceptujú, dávajú to očividne najavo a sú tvrdohlavé.
 • Vo výchove potrebujú flexibilitu, nemajú rady rituály, pravidlá a štruktúry – vedia byť malí rebeli.
 • Je veľmi dôležité uvedomiť si, že vo výchove na nich nemôžeme vyvíjať tlak, rozhovor a trpezlivosť sú dva faktory, ktoré budeme potrebovať, aby sa neuzavreli a nemali pocit, že sú nepochopené. Treba spomaliť, a ak to zvládneme, určite to pomôže aj nám dospelým pochopiť, že existuje aj iná možnosť výchovy ako tlak a dominancia.
 • Indigo deti majú často problém koncentrovať sa a môžu byť hyperaktívne. Treba ich naučiť, ako sa dá spomaliť.
 • Indigo deti sú veľmi citlivé na nečistoty a môžu mať problém s alergiou.

Krištálové deti

Krištáľové deti majú vyvinutú silnú empatiu a ich úlohou je priniesť svetu mier a šíriť lásku medzi ľuďmi. Majú silne vyvinutú intuíciu, rady si vypočujú problémy druhých ľudí. Milujú všetko, čo je živé… Deti, ktoré patria do týchto skupín, je možné rozpoznať podľa frekvencie, rozdielnej aury a správania sa k ľuďom. Indigo deti sa správajú dosť nápadne, krištáľové deti sú skôr tiché a nenápadné, rýchlo sa učia, sú inteligentné a vnímajú frekvencie druhých ľudí, čo im umožňuje lepšie sa vcítiť a pomôcť. Môžeme mať pocit, že sú to „staré duše“. Najlepšie im pasuje povolanie v poradenstve alebo miesto mediátora. Milujú prírodu a majú veľké srdce pre zvieratá.

Ako spoznáte krištáľové deti?
 • Darujme krištáľovým deťom veľa lásky a pozornosti.
 • Berme strach týchto detí vážne a pomôžme im sa s obavami, ktoré majú, vyrovnať.
 • Podporujme ich neistotu častým chválením.
 • Ak sa tieto deti zle zachovali, neriešme problém trestom alebo menším prejavom lásky, lebo práve krištáľové deti sú veľmi rýchlo schopné učiť sa z vlastných chýb.
 • Ak deti vycítia, že nehovoríme pravdu a máme tajomstvá, berú to osobne, naštrbí sa tým ich dôvera.

Dúhové deti

Dúhové deti majú v sebe podobné vlastnosti ako deti krištáľové a indigové. Ich silnou vlastnosťou je boj za spravodlivosť, nevedia sa dobre vyrovnať s napätými situáciami, často ich môžeme vnímať ako deti, ktoré už v školskom veku preberajú úlohu ujasňovať a upokojovať konflikty v kolektíve.

Všetky tri skupiny svetelných detí majú silnú empatiu, vnímajú veci, ktoré normálny človek nevidí, a práve preto je ich výchova, vedenie veľmi citlivé a dôležité. Akceptovanie ich osobnosti a určenie hraníc bez toho, aby sme sa snažili meniť ich osobnosť, je základ úspechu. Dúhové deti sú najmenej problematické, jediné, v čom ich treba podporiť, je spracovanie citov a vnímanie energetických frekvencií.

Ako spoznáte dúhové deti?
 • Sú veľmi senzitívne a práve to je ich silná vlastnosť, ktorú si so sebou na tento svet priniesli.
 • Vnímajú všetky frekvencie a touto schopnosťou sú prepojené so svetelnými objektmi – anjelmi a majú často schopnosť liečiť.
 • Dúhové deti strácajú veľmi rýchlo kontrolu v nových situáciách, kde sa dobre necítia, nemajú rady konflikty a pretvárku.
 • Tak ako u indigových detí bol problém s alergiou, dúhové deti majú často problém s pokožkou – ekzém, suchá koža, neurodermatitis…
 • Nemajú rady priestory, kde je hluk a silné tóny, tieto frekvencie im berú schopnosť uzemniť sa.

Ich úlohou je zvládnuť a uľahčiť prechod medzi starými a novými štruktúrami, stabilizovať, uľahčovať a podporovať ľudí pri otváraní srdca a schopnosti odpustenia. Základ a veľká pomoc už začína v ranom detstve, kde je dôležité tieto svetelné deti rozpoznať, akceptovať a podporovať. Majú veľkú úlohu ukázať nám, ako lepšie a šťastnejšie žiť, učia nás pochopiť, že byť iným neznamená problém, ale možnosť vidieť veci z iného pohľadu. Aj na lúke nerastú len slnečnice a tulipány, práve ich pestrosť robí prírodu jedinečnou.

Pomôžme týmto deťom splniť ich úlohu, učme sa od nich, akceptujme ich a pochopíme, že ľudstvo sa v skutočnosti zmenilo, lebo sme zabudli byť deťmi! Nie je chyba ukázať svoje slabé stránky, nie je chyba priznať vnútorné city – to nie je znak slabosti, práve naopak, to ukazuje našu silu. Neberme svet ako miesto, kde vyhráva ten najlepší a najrýchlejší. Tieto deti sú poslané na zem, aby sme sa zobudili z kómy, v ktorej žijeme. Počúvajme pozorne, čo vravia, a sledujme ich správanie, učme sa byť tým, čo sme, a nie tým, čo od nás žiada okolie a spoločnosť, v ktorej sa nachádzame. Skrz ich prítomnosť vo svete plnom strachu a pravidiel objavíme naše krídla, ktoré nás naučia lietať do krajín, ktoré sme doteraz ešte nespoznali. Strach je stav, ktorý je spôsobený neznalosťou a práve táto generácia detí nám pomôže, aby sme strach z nášho života navždy vedeli vylúčiť.

Tatiana Petronczki
Tatiana.petronczki@outlook.com
Tags: No tags

Comments are closed.