Sila a čistá energia prichádza z pozitívnych myšlienok

Myšlienky a city vytvárajú náš život. Myslenie a cítenie sú našou motiváciou, sú mocným nástrojom, doktorom, priateľom môžu však hrať silnú úlohu aj pri vzniku našej choroby či stavu. Nasledujeme naše myšlienky a máme pocit slobody, nasledujeme naše city a nazývame to šťastie… Ale sme naozaj slobodní a šťastní? 

Sú tieto city a myšlienky naozaj moje alebo sú ovplyvnené mojím okolím? Naša duša je naším priateľom alebo nepriateľom, často je práve duša – podvedomie – zodpovedná za to, že nemôžeme spať, lebo máme starosti… Nevieme zabudnúť, lebo sme smutní… Nevieme sa uvoľniť, lebo rozum pracuje na plné obrátky a robí si, čo chce! 

Počas dňa väčšinou nemáme čas vnímať, že nad myšlienkami nemáme kontrolu, ale ak spomalíme alebo meditujeme, dáme našej duši priestor prejaviť sa. V spomalenom stave nemá duša možnosť schovávať sa, ukáže sa v priamom svetle a my sme schopní ju pozorovať. V spomalenom stave sme schopní hlboko sa skoncentrovať, čo je pri vytváraní nového JA či pri uzdravovaní veľmi dôležité, lebo koncentrácia je našou novou kotvou, ktorá nás drží pri zemi, stabilizuje nás! Vždy nám bude pomáhať zvládať ťažké situácie, stres a nekontrolovateľnú rýchlosť sveta, v ktorom sa práve nachádzame. Budeme schopní vrátiť sa cez tento stav späť do nášho prístavu, kde sme v bezpečí. Preto vás poprosím, aby ste si na čítanie tohto článku vyhradili čas a spomalili, zamerali svoju pozornosť a vnímali informácie „medzi riadkami.“ 

Totiž čím pomalší budeme, tým rýchlejšie vyformujeme našu koncentráciu aj našu pozornosť. S pozornosťou k sebe samému aktivujeme nielen tretie – vnútorné oko, ale začneme žiť TU a TERAZ. S pozornosťou sa vnímame intenzívnejšie a zároveň vnímame aj naše okolie. Každý detail je dôležitý. S pozornosťou vieme lepšie cítiť a myslieť, s koncentráciou sa vieme lepšie vyrovnávať s naším okolím – stresom či každodennými zážitkami.

Ako spomaliť? Prečo je tento stav taký dôležitý pri uzdravovaní sa alebo zdravotnej prevencii? 

 • Začnite tým, že si sadnete na stoličku, obe nohy sú na zemi a oči ostanú otvorené… Vnímajte len svoj vlastný dych.
 • Uvedomte si svoje telo, ste TU A TERAZ. Začnite kontrolovať svoje myšlienky, či sú schopné spomaliť. Pokúste sa o to.
 • Vnímajte celé svoje telo a pomaly si začnite predstavovať, že je ťažšie a ťažšie… Vašu energiu vťahujte do vášho tela – odpredu, odzadu, zľava, sprava… Budete vnímať, ako ste vo svojom tele, vo svojom prístave, domove, v bezpečí. Vnímajte len svoj dych, ťažobu svojho tela a myšlienky, ktoré sú pomalšie a pomalšie…

Základ je neunikať pred realitou. Denno-denne pozorujem ľudí, ako sa od reality snažia odpojiť, nevnímajú ju či ignorujú. Telefón a technika spôsobujú u ľudí stav, ktorý zabíja ich vnútorné ja, berie im koncentráciu a pozornosť a vyvoláva stav STRACHU – paniku.

Len my sme schopní zmeniť náš svet. To, že sa izolujeme od druhých, nás robí obeťami nášho systému. Myslenie spoločnosti hrá v našom svete veľmi dôležitú úlohu, pretože naše vedomie, myšlienky sú nástrojom na vznik našej reality.

Strach je stav, ktorý sa prenáša cez frekvencie a spôsobuje oslabenie imunity. Práve imunita je základ uzdravenia sa, keď však budeme v stave strachu pretrvávať, začne sa to odzrkadľovať na našom zdraví i na našom okolí. Frekvencie už nemôžeme poprieť, máme ich vedecky podložené faktami. Frekvencie tvoria systém, ktorým sme prepojení.

Ako pracovať s čakrami?

Aby dobre fungovala prvá koreňová čakra:
 • Je dôležité, aby sme sa nesnažili za každú cenu mať všetko pod kontrolou.
 • Nie sme dokonalí – schopnosť prijať naše chyby je naša výhra a nie prehra.
 • Práve táto čakra je potrebná na uzemnenie sa a spomalenie.
 • Uvedomme si svoju jedinečnosť a hodnotu, neporovnávajme sa s druhými.
Druhá čakra má veľmi dôležitú úlohu pri uvedomení si našej vlastnej hodnoty:
 • Rešpektujme svoje pocity a myšlienky.
 • Vo vzťahu k sebe samému i k partnerovi budujme sebaúctu a nebojme sa vyjadriť svoj názor.
 • Načúvajme svojmu vnútornému hlasu a spoločne hľadajme východisko.
Tretia čakra podporuje uvedomenie si našej potrebnosti a dôležitosti:
 • Ak sa chceme zmeniť, vyjadrujme pocity s láskou a rešpektom.
 • Nesnažme sa zmeniť druhých, ale zamerajme sa na seba.
 • Konajme bez strachu a pocitu viny.
 • Povedať svoj názor a mať svoju mienku nie je egoistické.
Srdcová čakra má silnú úlohu v našom živote, pretože prostredníctvom nej máme pochopiť, aké dôležité je starať sa o nášho ducha a naše telo:
 • Naučme sa milovať a akceptovať.
 • Naučme sa odpustiť a nedržať v sebe zlosť, lebo nám to môže spôsobiť chorobu.
 • Nebojme sa povedať NIE, nie je to egoistické.
 • Pomôžme len vtedy, ak to ide od srdca.
Krčná čakra je dôležitá pre správne vyjadrovanie pocitov:
 • Nebojme sa vedome vyjadriť svoje prianie a prejaviť svoju zraniteľnosť.
 • Ak máme problém s vyjadrovaním, venujme sa napríklad tancu, spevu či písaniu.
Šiesta čakra – intuícia:
 • Je dôležité naučiť sa veriť prvej myšlienke, prvému pocitu.
 • Naučme sa riešiť situácie v pomalom stave, o to viac je intuícia silnejšia.
 • Ak sme urobili v minulosti chyby, musíme si odpustiť a ísť ďalej.
 • Viera v seba samého je základ intuície.
Korunná čakra:
 • Ak objavíme v tichu nášho najlepšieho priateľa, dostaneme sa na miesta, ktoré ešte nikto nevidel.
 • Sila a čistá energia prichádzajú po ceste pozitívnych myšlienok.

Chaos a nepokoj terajšej doby sú pre ľudí skúškou, informáciou a preverením ich vnútorných presvedčení a vnútorných hodnôt. Práve v tomto období sa odkrývajú masky a nie každý je na to pripravený. Verím, že to zvládneme a naučíme sa, aké dôležité je myslieť pozitívne. Nedajme sa stiahnuť do frekvencií strachu, spomaľme a prídeme do stavu vedomia, ktoré nás možno donúti zmeniť naše hodnoty. Potom budeme schopní vnímať našu intuíciu. Je to spôsob, ako neprijmeme chorobu a manipuláciu, ktoré nás obklopujú.

Tatiana Petronczki
Tatiana.petronczki@outlook.com
Tags: No tags

Comments are closed.