IMG_20230130_100317

Všetko v našich životoch závisí na tom, čím chceme naozaj byť

Už veľakrát som, milí priatelia, v úvodníkoch použila rôzne obmeny a variácie myšlienky, že všetko v našich životoch závisí na tom, čím chceme naozaj byť. Samozrejme som sa v publikovaných riadkoch úvodníkov hrala i so slovíčkom chceme a aj s realitou, ktorá sa za ním schováva. Ale pozor, v skutočnosti to, čo na stránkach časopisu ...