Všetko v našich životoch závisí na tom, čím chceme naozaj byť

Už veľakrát som, milí priatelia, v úvodníkoch použila rôzne obmeny a variácie myšlienky, že všetko v našich životoch závisí na tom, čím chceme naozaj byť. Samozrejme som sa v publikovaných riadkoch úvodníkov hrala i so slovíčkom chceme a aj s realitou, ktorá sa za ním schováva. Ale pozor, v skutočnosti to, čo na stránkach časopisu VITALITA píšeme, nie je ani náhodou hra so slovami, ktorej cieľom je zmeniť zmysel. Naopak, píšeme už viac ako dve desiatky rokov, mesiac čo mesiac o zmene vnímania, ktorej cieľom je zmeniť život. Naše vnímanie je totiž založené na našom porozumení. Pre mnohých ľudí je náramne ťažké vystúpiť z toho, čo nám bolo povedané. A kdesi vzadu nám vyhovuje uctievať cudzí mýtus, ktorý je, ako sa môžeme dočítať, tradíciou prenášaná predstava alebo príbeh o vzniku sveta, o prírodných javoch, o hrdinoch a podobne. Jednoducho nepodložená správa vyzdvihujúca istý jav či človeka. Kto vytvára mýty, ktoré nám nepomáhajú dostať sa tam, kam chceme? A čo znamená – CHCEME? Prestaňte na chvíľočku čítať moje slová a upriamte sa presne na slovíčko, prípadne predstavu, čo teda chcete…
Pomenovali ste si to? Áno, presne toho chcete ešte chvíľu zažiť nedostatok!
Zmeníte vnímanie tohto nedostatku a zmeníte aj svoj život.

Ako by sme sa chovali, keby sme zostali na svete sami. Kto by bol onou hybnou silou, ktorá by riadila naše chovanie? Nik iný iba my sami. Čím je to zložitejšie, tým je to jednoduchšie. Spomenuli by sme si…

Medzi nami sú naozaj ľudia, ktorí si pamätajú toho viacej, a podľa toho sa chovajú, lebo si uvedomujú, čím naozaj sú. Fascinujú nás a v istej chvíli nám svojím chovaním pripomínajú, čím sa môžeme stať alebo čím sme, ak sa k tomu priznáme…
Usmievate sa? Áno, ak sa k tomu priznáme. 

A teraz sa isto v duchu pýtate, kto naozaj sme.
Sme tí, ktorí vnímajú realitu a hovoria pravdu, nehodnotia, čo je zlé, a nediktujú, čo je správne, nemoralizujú, čo je spoločensky vhodné, ale robia to, čo je užitočné všetkým. Nie slová, ale skutočné vibrácie iných sú naším pravdivým jazykom. Pretože si ctíme životný proces, kde všetko závisí na tom, čím si a čím sa chceš stať… Lebo náš život vždy vychádza z nášho zámeru.
Bolo a vždy mi je cťou, milí priatelia, presne tak, ako všetkým nám z redakcie VITALITA.

Erika Lamperová

Tags: No tags

Comments are closed.