Prebudená do svetla

Prebudená do svetla   Ty, jenž kráčíš ve tmě jsi světlem i temnotou, jež pochází ze mě, proto otevři oči své a světlo uvidíš, a v hlubinách noci se již nikdy neztratíš.  Vždyť já jsem v tobě a ty ve mně, tak zvedni hrdě hlavu svou a vzestup v ...