Volanie po liečení vzťahu ľudí so zvieratami

Str. 54 – 56

 

Volanie po liečení vzťahu ľudí so zvieratami

Prekvapivý pohľad na COVID 19 s psychofonetikou

 

Autori: Yehuda Tagar a Jiří Švec

Preklad: Silvia K. Galatová

 

Čím dlhšie trvá pandémia ochorenia COVID 191 na celom svete, tým viac pribúda špekulácií o jej hlbokej príčine. Koluje celá plejáda vedeckých, polovedeckých a antivedeckých teórií. Avšak zdá sa, že žiadna z nich pri zastavení pandémie nepomáha. Denne sú očkované milióny ľudí, ale nikto nevie zaručiť účinnosť tohto riešenia proti neustále mutujúcemu vírusu. Efektívna liečba ochorenia COVID 19 sa stále hľadá. A zatiaľ ekonomický, sociálny, kultúrny a vzdelanostný život ľudí na celom svete katastrofálne trpí. Neistota je jedinou svetovou istotou.

 

Týmto prispievam k bohatej palete možných náhľadov na kolektívne faktory, ktoré by sa dali označiť ako prispievatelia k tejto pandémii. Toto nie je vysvetlenie ani ďalšia konšpiračná teória o koronavíruse. Tých je už dosť. Toto je prekvapivý pohľad, ktorý vyplynul z jediného terapeutického psychofonetického sedenia s osobou s ochorením COVID 19 z Českej republiky, ktorá je súčasne praktikujúcim konzultantom a pokročilým študentom psychofonetiky. Sedenie sa vyvinulo ako prieskum možnej správy pre túto osobu a prostredníctvom neho pre tých, s ktorými komunikuje, teraz aj vrátane vás, čitateľov. Je to správa o tom, čo objavil vďaka aplikácii psychofonetiky na svoj stav, so mnou a so svojimi kolegami, medzinárodnými študentmi tretieho ročníka psychofonetiky skupiny D Školy empatie v Bratislave.

 

Na základe jeho procesu sme spoločne zistili, že môžu existovať prekvapivé prepojenia tejto pandémie so súčastným vzťahom medzi ľuďmi a živočíšnou ríšou. Je to zvláštna perspektíva, ktorá na prvý pohľad nezapadá do kontextu. Možno by sa dala pripísať len Jirkovej osobe, stavu a procesu. Ojedinelý prípad. Napriek tomu však cítim, že je potrebné podeliť sa o tento pohľad pre prípad, že by mohol byť relevantný a súznieť s intuíciou a skúsenosťami iných ľudí.

 

V našom vzťahu k ríši zvierat sa v ostatných sto rokoch deje niečo strašne zlé. Zvieratá boli odjakživa neoddeliteľnou súčasťou ľudského potravinového reťazca, zdrojom pre výrobu odevov a prístreškov, ale aj spolupracovníkmi kultúry a priateľmi ľudstva po tisíce rokov na celej zemi. Majú s nami ľudmi toľko spoločného: schopnosť radosti a bolesti, naplnenia a frustrácie, sú súčasťou kolobehu narodenia, rastu, života a smrti tak ako my. Sú to živé, vnímajúce, cítiace bytosti. A predsa sa zdá, že my ľudia zabúdame na pôvodné osudové spojenie s nimi. Zabudli sme na múdrosť úctivého spolužitia všetkých živých bytostí na zemi. Náš bezbrehý materializmus nás naučil považovať ich za neživé objekty, veci pre naše použitie, akoby ich život nepatril im, akoby nemali mať žiadne právo a žiadny účel existencie, okrem toho slúžiť nám. A pretože to všetko je lož, naše zaobchádzanie s nimi je čoraz krutejšie. Vzhľadom na to, že tento článok musí byť krátky a jeho hlavná časť má byť Jirkov proces zotavovania sa z ochorenia COVID 19 s pomocou psychofonetiky, opíšem len stručne náš pokrivený vzťah k zvieratám. Uvediem iba krátky zoznam hlavných aspektov týrania zvierat ľudmi a ostatné nechám na vašu predstavivosť.

 

Toto robíme s dobytkom, dojnicami, morkami, psami, kačicami, husami, sliepkami, kurčatami, koňmi, kozami a ovcami, ošípanými a divými zvieratami: stiesnené podmienky pre život, príliš vysoké počty na príliš malom priestore, kastrácia, orezávanie a odstraňovanie rohov, označovanie uší, nozdier, zamedzovanie pohybu, umelé oplodňovanie, odlúčenie od narodeného mláďaťa, mrzačenie pyskov, napojenie na dojacie stroje, strihanie zobákov, strihanie pazúrov, zabíjanie bitím, oslepovanie, trhanie zubov, držanie na reťaziach, orezávanie uší, kupírovanie chvosta, orezávanie klov, tetovanie, testovanie na zvieratách, pytliactvo, sťahovanie z kože, nadmerný lov a rybolov, neudržateľná devastácia prirodzeného prostredia zvierat.

 

Pri takomto zaobchádzaní neničíme iba zvieratá. Ničíme sami seba, svoju bytostnú ľudskosť. Zvieratá sú našou súčasťou. Spolu sme súčasťou niečoho väčšieho. Na nejakej úrovni sú naša rozšírená rodina. Niečo v našej ľudskosti sa kriví, ak sme krutí voči členom vlastnej rodiny. Nemôžeme byť úplne ľuďmi a zároveň byť krutí k zvieratám.

Zdá sa, akoby sme v našom surovom materializme, krutosti, egoizme, nezodpovednosti a zanedbávaní zvierat a prírody všeobecne zašli priďaleko. Je možné, že toto je čas spätnej väzby a zúčtovania a táto pandémia je tvrdá, zničujúca forma tejto spätnej väzby od prírody, ktorá nás má otriasť a prebudiť k uzreniu toľkých našich kolektívnych deformácií, jednotlivo i globálne, a začať to všetko liečiť.

————

 

Jirkov príbeh

Naša blízka rodina prešla infekciou novým koronavírusom a následne ochorením COVID 19, čo sa v mojom prípade potvrdilo testami na hygienickej stanici. Ako študent psychofonetiky som od samého začiatku hovoril so svojou dušou a aktívne pracoval na svojom fyzickom zdraví. Než som vôbec vedel, že mám túto chorobu, podporil som svoje dýchanie aktívnym zážitkom zvuku spoluhlásky H. Skúmanie prvých prejavov ochorenia prostredníctvom psychofonetiky prinieslo jasný objav: všetky horné čakry vrátane srdca boli uzavreté. Keby som v tejto situácii nebol vedome dýchal, najneskôr do večera by som bol skončil s nepríjemnou bolesťou hlavy. Tomu sa mi podarilo zabrániť a počas celého priebehu môjho ochorenia COVID 19 som nezaznamenal žiadne problémy s dýchaním.

 

V nasledujúcich dňoch som si podľa mierneho priebehu ochorenia s typickými príznakmi u mojej ženy uvedomil, že našu rodinu navštívil COVID. Boli sme obaja unavení, takže sme veľa spali. Posilnený spánkom som sa pustil do prvého psychofonetického prieskumu choroby a objavil predovšetkým fenomén strachu! V tejto fáze som si však myslel, že je to môj osobný strach a že on je príčinou mojej choroby. Veľmi radikálne som sa s ním vysporiadal konfrontáciou energetického poľa vírusu, ktorú som považoval za úspešnú.

 

Počas supervízneho on-line stretnutia s Yehudom som využil ponuku ísť hlbšie v sprievode učiteľa a objavil som niečo, čomu som predtým venoval malú pozornosť, čo sa však ukázalo ako kľúčový vnútorný odkaz choroby. Strach nebol len vo mne. Bol to aj vnútorný obsah vírusu. Nielen ja som sa bál tejto choroby, ale aj samotný vírus bol plný strachu, a to veľmi špecifického zvieracieho strachu z človeka! Presnejšie povedané, išlo o strach vyvolaný v živočíšnej ríši krutosťou človeka. Tento strach bol o to citeľnejší, čím boli zvieratá evolučne bližšie k človeku, čiže v najväčšej miere sa na ňom podieľali práve cicavce.

Vegetariánska strava, s výnimkou rýb, sa po tomto procese stala pre mňa samozrejmosťou.

Rád by som spomenul ešte jednu úroveň strachu, a to je podivné zlyhanie médií, ktoré namiesto podpory boja proti tejto chorobe, na ďalšej úrovni ešte prispeli k jej šíreniu. Dodnes som si nevšimol nijakú osvetu, ako bola napríklad príručka o tom, ako sa správať počas morovej epidémie od Jána A. Komenského v čase stredovekého moru. Komenský v nej okrem iného písal o dôležitosti zachovania pokoja a predovšetkým o ochrane duše človeka, ktorá je ešte dôležitejšia než ochrana tela. To platí aj dnes. Hrdinami boja proti pandémii nie sú len biochemici zodpovední za jej vznik, ale mali by to byť predovšetkým výživoví poradcovia, psychoterapeuti a fyzioterapeuti, pestovatelia, podporovatelia zdravého životného štýlu, tréneri rôznych harmonizujúcich metód, dychových a svetelných terapií atď.

Keď sme boli s manželkou chorí, s lekármi sme komunikovali iba telefonicky. Nezaznamenal som vtedy žiadny zber údajov o chorobe, jej prejavoch alebo následkoch. Jedným z následkov u mňa a mojej manželky bolo mierne zhoršené videnie. Niekoľko týždňov som tiež vnímal oslabenie sexuálnych funkcií, čo sa určite napravilo konzumáciou liečivého svetelného koreňa (Lichtwurzel), ktorého som v priebehu nasledujúcich dní zjedol pekné dva kusy. Treba povedať, že ani spomínaný psychofonetický proces mi s okamžitým účinkom nevrátil všetky funkcie a energie štandardného zdravého ja.

 

Ale to, čo som si vďaka tomuto procesu uvedomil o hrôze zvierat z toho, ako sú týrané človekom, považujem za absolútne skutočné. Pre mňa je to fakt, ktorý som zažil spôsobom, aký nemožno spochybniť.

————

O toto sa Jirka rozhodol s nami podeliť v súvislosti so svojím procesom. Je to jeho slobodné rozhodnutie a jeho dar pre nás. Samozrejme, počas dvoch častí jeho psychofonetického procesu sa toho stalo oveľa viac: v časti, keď pracoval sám, aj v nadväzujúcej on-line časti so mnou a so skupinou. Nemôžem rozhodnúť zaňho, o koľko z toho, čo zažil, sa podelí s inými. Ďalšie podrobnosti by mohli byť pre niektorých čitateľov aj mätúce, najmä ak nemajú osobnú skúsenosť s procesom psychofonetiky.

S Jirkovým dovolením by som ešte rád dodal: Pred nami, ktorí sme boli súčasťou tohto procesu, došlo k hlbokému a silnému stretnutiu medzi ľudskou bytosťou a predstaviteľmi bytostí živočíšnej ríše. V prvej časti proces v určitej chvíli zastavil strach. V druhej časti sa za pomoci priateľov podarilo ľudský strach prekonať. Výsledkom bolo neuveriteľne blízke stretnutie duší ľudských bytostí a bytostí zvierat. Bola tu jednoznačná prosba o pomoc. Nežná, láskavá a oduševnená. Jirka sa ocitol pred rozhodnutím, aký bude jeho ďalší krok v uzdravení tohto vzťahu ľudí a zvierat. Vtedy som sa ho spýtal, či je pripravený urobiť to v mene nás všetkých a stať sa zástupcom ľudí na tomto stretnutí. Rozhodol sa, že áno. Potom sme boli svedkami dojemného a liečivého stretnutia, ktoré sa hlboko dotklo nás všetkých, ktorí sme boli prítomní. Bolo to väčšie ako my všetci a zároveň sme to boli my.

To je všetko, čo v tejto chvíli môžeme povedať o tomto procese. Nesnažím sa byť záhadný. Je mi ľúto, ak to neuspokojí všetku zvedavosť a otázky, ktoré také čudné zdieľanie vyvoláva. Dúfam, že to môže byť semienko, povzbudenie a východiskový bod vykročenia na liečivú cestu pre tých, ktorí sú vnútorne pripravení a rozhodnú sa na ňu vstúpiť. Na túto cestu si nemôžete zobrať sprievodcu zvonka. Tu ste svojimi sprievodcami vy sami.

Ostáva len dúfať, že tento príbeh, aj v jeho súčasnej obmedzenej podobe, je pre niektorých z vás relevantný. Vezmite si z neho, čo môžete a chcete, čo má pre vás význam. A ostatné nechajte tak.

Kiež všetci prežijeme túto pandémiu a vyrastieme z nej. Kiež sa prostredníctvom tejto výzvy prebudíme k nášmu väčšiemu ja, k našej komunite, k priateľom v iných ríšach prírody, na zemi a k nášmu osudu ako ľudských bytostí.

_________

1 Pandémia ochorenia COVID 19, tiež známa ako pandémia koronavírusu, je prebiehajúca globálna pandémia ochorenia COVID 19 spôsobená prenosom akútneho respiračného syndrómu zvaného SARS-CoV-2. Vírus bol prvý raz objavený v decembri 2019 v čínskom meste Wu-chan, provincii Chu-pejSvetová zdravotnícka organizácia vyhlásila mimoriadnu udalosť verejného zdravia 30. januára 2020 a 11. marca 2020 bola organizáciou vyhlásená pandémia tohto ochorenia. K 5. februáru 2021 bolo potvrdených viac ako 105 miliónov prípadov a viac ako 2,29 milióna úmrtí na COVID 19 vo viac ako 190 krajinách alebo regiónoch sveta. Najviac postihnuté pandémiou sú USAIndiaBrazíliaRusko a Spojené kráľovstvo. (Zdroj: wikipédia)

Fiťfiriť:
A Hospodin Boh vzal človeka a dal ho do rajskej záhrady, aby ju obrábal a staral sa o ňu.

Starý zákon, kniha Genezis, 2:15

 

Zvieratá s nami zdieľajú výsadu mať dušu.

Kým budú ľudia masakrovať zvieratá, budú sa navzájom zabíjať.

Pytagoras

 

Keby mal bitúnok sklenené steny, každý by bol vegetarián.

Paul McCartney

 

Tags: No tags

Comments are closed.