image

Ohňom a vodou

Tie najmodernešie veci v dnešnej dobe sú len náhradou, výhovorkou, kópiou alebo slabou napodobneniniou tých najprirodzenejších vecí. Jednou z takých napodobnenín je sauna, v prírodných národoch a spoločenstvách známa ako potná chyža. A naši predkovia neboli výnimkou, pretože už v dávnych dobách cudzokrajní cestovatelia po slovanských územiach celkom podrobne opisovali očistné spôsoby a hygienu Slovanov, ...