IMG_20220520_143126

Všade sa hovorí o tom, že treba nasledovať hlas duše

Všade sa hovorí o tom, že treba nasledovať hlas duše. Dobre teda, ale ako ho odlíšiť napríklad od hlasu rozumu?Tuto otázku som dostala práve vtedy, keď som písala príspevok o tom, že „mozog myslí a srdce jednoducho vie“. Vravím si, že práve v tej vete od Dispenzu je jedna z možných odpovedí. Ak máme položenú otázku preskúmať spoločne, rozviniem ...