Čo je to sebaláska?

Často sa o tom, čo znamená mať rád seba samého, učíme za pochodu. Niekedy príde silný impulz k novej lekcii sebalásky po tom, ako sme k sebe láskaví neboli – keď sme sa zanedbali, pozabudli na vlastné potreby alebo sa príliš obetovali pre niekoho iného.

Aj ja sa učím mať rada seba samú a prijímať sa. Akceptovať sa už teraz hneď taká, aká práve som, nie až keď budem vylepšenou verziou seba samej. Mávame vo zvyku zaujímať sa o tých, ktorí sú pre nás dôležití, a dávať ich túžby a potreby do popredia. Nie je nič zlé na tom byť prajná či milá, avšak je dôležité, či taká dokážem byť najprv i k sebe samej. Sebaláska je o obrátení pozornosti zvonku dovnútra – k sebe samej a tomu, kto som.

Sebaláska velí postaviť seba samú na úplne prvé miesto. Sebaláska prúdi v tých, ktorí sú sami pre seba dôležití. A ako to máš ty? Si pre seba dôležitá?

Vzťah k sebe samej určuje, aké vzťahy budeš vytvárať. Poďme tento vzťah trocha preskúmať. Môžeme sa spolu pozrieť na kvalitu vzťahu, ktorú máme sami so sebou.

Vieš, že si tu

Keby si bola s druhým človekom v denno-dennom vzťahu, zrejme by bolo pre teba dôležité, či má ten druhý ochotu spoznať ťa. Či ťa vidí, vníma, či s tebou počíta. A ako to máš voči sebe samej? Máš miesto vo svojom živote? Zaujímaš sa o seba a je pre teba dôležité, čo cítiš, čo si myslíš a čo potrebuješ? Keď sa ti zdá, že by si mohla o tom všetkom vedieť aj viac, stretni sa so sebou. Myslím to naozaj, je to príležitosť spoznať sa. Začať si všímať, že si tu, brať na seba ohľad. Byť tu.

Ako so sebou hovoríš?

Všímaj si, ako seba samú oslovuješ – v duchu či nahlas. Niekedy prekvapí, keď si uvedomíme, aké slová či tón volíme, keď premýšľame o sebe samých alebo sa so sebou rozprávame. Pozoruj celý deň, čo o sebe vyhlasuješ, ako komentuješ, keď sa ti niečo podarí či nepodarí. Základom dobrých vzťahov je komunikácia, rovnako je to i so vzťahom k sebe samej.

Tvoje áno a tvoje nie

Poznávanie vlastného áno a nie a schopnosť nielen ich vysloviť, ale aj na ich základe konať, je rovnako súčasťou zdravého vzťahu – k druhým aj k sebe samej. Keď začneš byť pre seba dôležitá, bude podstatné i to, čo chceš alebo nechceš. Sme naučení robiť tisíce kompromisov, aby sme ulahodili druhým. Vďaka tomu sa vzďaľujeme od toho, kto sme. Prestávame byť čitateľní. Mať jasnejšie v tom, čo chcem, a vedieť to vysloviť, uľahčuje vzájomnú komunikáciu.

Sebaobraz

Úroveň prijatia a sebalásky ti ukáže zrkadlo. Postaviť sa pred zrkadlo a všímať si, aké pocity sa objavia, započuť komentáre voči svojej osobe – od seba samej – prezradí veľa. Čo keby sme tomu obrazu, ktorý vidíme, povedali niečo milé? Napríklad: Mám ťa rada. Milujem ťa? Prisilná káva? Vyskúšaj, aké je hovoriť so sebou prijímajúco a pozerať na seba očami lásky. Je to ťažké? A čo tak pozrieť sa na seba a vidieť malé dievča, ktorým sme boli. Dieťa, ktoré sa na nás usmeje. Čo by sme povedali jemu?

Sebahodnota

Ak ti na niekom záleží, vnímaš jeho potreby. Zaujímaš sa o ne a vychádzaš im v ústrety. Presne tak je to aj s vlastnými potrebami. Je tvojou úlohou napĺňať ich. Keď máš hodnotu pre seba samú, dobre sa o seba staráš. Vyberáš si takú starostlivosť, ktorá ti lahodí. Sme naučení starať sa o druhých a poskytovať im servis tak, aby boli spokojní. Pokiaľ to je tak i v tvojom živote, zahrň do zoznamu ešte jedného dôležitého človeka – seba. Pripomeniem ti známu povedačku o plnom pohári. Až keď je náš pohár plný, dokážeme dať z neho napiť niekomu, koho smädí. Naozaj to inak nejde, až keď máme, môžeme dať. Ak nemáme pre seba, nedokážeme dávať ani druhým.

Hospodárenie s vlastnou energiou

S vyššie napísaným súvisí aj to, že súčasťou našich výkonov je aj čas na regeneráciu a odpočinok. Načerpať sily je dôležité. Tak ako sa dych skladá rovnako z nádychu ako i z výdychu, aj ty potrebuješ nielen vydať energiu, ale ju i nabrať späť. 

Kým sa obklopuješ? 

To, koho máš okolo seba, takisto ukazuje na to, ako to máš s láskou k sebe samej. Všimni si niekoľkých ľudí, s ktorými často tráviš čas – či už z povinnosti, alebo dobrovoľne. Čo ti ukazujú, akí sú? Čo v tebe prebúdzajú? Prečo je to dôležité? Pretože to, kým sa obklopuješ, formuje aj to, kým si – ako sa prejavuješ, ako komunikuješ a ako sa cítiš. Vyberaj múdro.

Radosť

Verím, že radosť a to, čo ti ju násobí, nie je „na chvoste“ tvojich priorít. Pretože práve to, čo ti spôsobuje vnútorné naplnenie a vyludzuje ti úsmev na tvári, je vlastne tvojím hlavným ukazovateľom toho, kadiaľ v živote kráčať, pre čo sa rozhodnúť a čo si zvoliť ako podstatné vo svojich dňoch. Cítiť radosť a načúvať jej tvorí základný kameň ženskej cesty. Je zdrojom našej výživy a pomáha nám. Objavuj denne to, čo ti prináša radosť. 

Rozvíjať lásku k sebe samej je výborným rozhodnutím, ktoré mení životy. Srdečne ti k nemu gratulujem.

Petra Christophoryová

Tags: No tags

Comments are closed.