Chcela by som vás požiadať o analýzu mojej budúcnosti

Chcela by som vás požiadať o analýzu mojej budúcnosti, najmä v oblasti kariéry, zdravia i súkromia. Zatiaľ sa mi nepodarilo nájsť si vhodného partnera. (čitateľka narodená 23. 2. 1990)

Aspekty vyplývajúce z vášho dátumu narodenia naznačujú, že v oblasti kariéry ste dostali do vienka vcelku dobré možnosti. Máte predpoklad dosiahnuť úspech vo viacerých odvetviach, no dobre by sa vám malo dariť prevažne vo finančných či obchodných záležitostiach. Keďže disponujete značnou dávkou odhodlanosti a cieľavedomosti, zvyšujú sa úmerne aj vaše šance na reálne dosiahnutie cieľov.

Máte tiež pomerne silnú vôľu a odvahu, a preto sa ani po občasnom neúspechu nezvyknete vzdávať svojich ideálov a predsavzatí. Je tak pravdepodobné, že v živote vás čaká celkom slušný kariérny vzostup, ktorý môžete zaznamenať najmä do svojich 42 rokov. K svojmu úspechu sa však dopracujete hlavne vlastným pričinením a za predpokladu, že nebudete priveľmi riskovať. Je dôležité, aby ste sa snažili v každej oblasti svojho života zachovávať určitú rovnováhu. Pokiaľ by sa vám nepodarilo zjednotiť svoje predstavy s realitou, mohli by ste začať pred seba stavať prekážky a vaša cesta k cieľu by sa stala namáhavou, resp. svoj cieľ miniete. Rátajte preto aj s možnými stratami a neúspechom, čomu sa dá vyhnúť iba pomocou sebadisciplíny a vytrvalosti.

Nemenej dôležité je, aby vaša činnosť neprebiehala pod neustálym stresom a aby ste mali možnosť organizovať si svoju prácu z väčšej časti sama. Čo sa týka zdravia, mohli by sa vyskytnúť bolesti hlavy neurologického pôvodu, problémy so zrakom alebo zhoršený spánok. Mali by ste si dávať pozor na dýchacie cesty, obličky a driekovú oblasť. Ďalej môžete byť viac náchylná k horúčkovitým ochoreniam a zápalom všeobecne. V prípade ochorenia je vhodné okrem klasickej liečby skúsiť aj liečenie alternatívnymi metódami. Pozor si dávajte na škodlivé návyky, ktoré by na vás pôsobili negatívne po psychickej aj fyzickej stránke. Ak nezanedbáte žiadne varovné signály, vyhnete sa tým mnohým zdravotným problémom.

V niektorých obdobiach svojho života sa môžete dostať do zložitých situácií, týkajúcich sa viacerých oblastí, napr. rôznych medziľudských a partnerských vzťahov či oblasti zdravia. Môžu sa tiež vyskytnúť skúšky, ktoré preveria, ako si dokážete poradiť či už s úspechom alebo neúspechom. Podobné situácie sa môžu v rôznych obmenách opakovať z dôvodu, že sa dopúšťate rovnakých chýb. Vašou úlohou v tomto živote je najmä pochopenie medziľudských vzťahov a po celý život bude skúšaná vaša trpezlivosť, vytrvalosť a spoluúčasť s druhými. Váš súkromný život si taktiež vyžaduje rovnováhu a partnerstvo môže dobre fungovať iba vtedy, ak bude zachovaná potrebná rovnováha.

Dávanie a branie, príčina a následok – svoje trvalé šťastie a spokojnosť nájdete vtedy, keď sa naučíte túto rovnováhu zachovávať. Za tohto predpokladu môžete o dva roky stretnúť partnera, s ktorým vstúpite do trvalého vzťahu a založíte si rodinu. Tento rok je pre vás náročný a dôležité rozhodnutia radšej odložte na neskoršie obdobie. Viac teraz oddychujte a venujte sa svojmu zdraviu.

Yvetta Cintulová

Tags: No tags

Comments are closed.