Zaujímalo by ma, aké nevyriešené úlohy som si priniesla do tohto života

Zaujímalo by ma, aké nevyriešené úlohy som si priniesla do tohto života, a to najmä v oblasti vzťahov. Mám pocit, akoby som pričasto priťahovala k sebe ľudí, s ktorými prežívam komplikované vzťahy, či už partnerské, príbuzenské, alebo priateľské. Chcela by som preto vedieť, čo by som mala zmeniť alebo na čo zamerať svoju pozornosť, aby som sa zbavila záťaže minulosti. (čitateľka narodená 2. 7. 1982)

Konštelácia vyplývajúca z vášho dátumu narodenia naznačuje, že viacero oblastí svojho života máte stále pod kontrolou podvedomia a často sa vám vynárajú spomienky na situácie, keď sa vám rúcala zem pod nohami. Môže tak dochádzať k určitej zotrvačnosti, ktorá v súčasnosti zasahuje do vzťahov s rodinnými príslušníkmi a blízkymi osobami. Niekedy preto reagujete na druhých tak, akoby zastupovali ľudí z minulosti. Zároveň si vytvárate obranný postoj k tým, ktorí vám chcú dávať rady, pretože vo vás vyvolávajú pocit, že by mohli mať postranné úmysly. Je možné, že po predchádzajúcich skúsenostiach ste už viac opatrná pri prejavoch svojich citov z obavy z ďalších sklamaní. V citovej oblasti je dôležité rovnaké množstvo lásky dávať i brať, inak vznikne nerovnováha. Urobíte veľký pokrok, ak dokážete vidieť činy druhých ako odraz vlastného podvedomia. V minulých životoch ste mnoho vecí prežívali s veľkou intenzitou a silné emócie si stále hľadajú cestu von. Je potrebné nájsť škálu možností, v ktorých by sa mohli tvorivo prejaviť a tým zmierniť nepríjemné skúsenosti z minulosti. V súčasnosti si máte vytvoriť súbor nových hodnôt a netrieštiť svoje sily v zbytočných malichernostiach. Taktiež naučiť sa rozlišovať medzi slovami chcem a potrebujem, pretože i keď nebudete vždy schopná uskutočniť to, čo chcete, vždy môžete byť zahrnutá tým, čo potrebujete. Prežívate nevyriešenú karmu vo vzťahoch, ktorá sa môže prejavovať v podobe problémov s rodinou, príbuznými alebo v partnerstve. No môže na vás vplývať aj určitá emocionálna fixácia vytvorená ešte v detstve, ktorá vás udržiava v podobných koľajach pocitov a oslabuje vašu sebadôveru. V mysli si nevedomky vybavujete dávne pocity a prideľujete ľuďom okolo seba pozície, ktorých sú si nie vedomí. Usilujte sa akceptovať prejavy ľudí, s ktorými ste v blízkom kontakte bez toho, aby ste v nich hľadali vinníkov za minulosť. Ako náhle sa naučíte žiť v prítomnej chvíli, zistíte, koľko vašich obáv je nereálnych. Je preto potrebné snažiť sa udržať celé svoje vedomie v polohe tu a teraz. Znamená to zamerať pozornosť na súčasnú realitu a nestrácať sa v myšlienkach, ktoré sú neuchopiteľné. Urobíte veľký pokrok, ak budete vedieť oddeliť to, čo je v súvislosti s vašimi ideálmi skutočné a čo iba zdanlivo naplňuje vaše sny. Viete, čo potrebujete, môžete mať však problém nájsť to vo vonkajšom svete. Ak prijmete skutočnosť, že ste len človek a môžete sa mýliť, bude sa vám voľnejšie dýchať. Snažte sa zabrániť neustálej kombinácii myšlienok a denne si vymedzte istý čas len pre seba, úplne vypnite a na nič nemyslite. Ľahšie sa vám tak podarí udržať si vnútornú rovnováhu a postupne získate kontrolu nad svojím životom.           

Yvetta Cintulová

Tags: No tags

Comments are closed.