Zaujímala by ma perspektíva môjho partnerského vzťahu

Zaujímala by ma perspektíva môjho partnerského vzťahu, ktorý začal v októbri minulého roka. S priateľom sme začali uvažovať o spoločnom živote, no nie sme si istí, či by to bolo správne rozhodnutie. Máme pomerne rozdielne názory a nevieme si dosť dobre predstaviť, ako by to v praxi medzi nami fungovalo, ak by sme sa rozhodli založiť si rodinu. (čitateľka narodená 27. 3. 1996)

Váš vzťah začínal v období, v ktorom do života človeka vstupujú zväčša ľudia z dávnej minulosti, s ktorými je potrebné prežiť istý úsek života. Okrem toho tvoríte konšteláciu, ktorá tiež naznačuje, že vaše cesty sa neskrížili náhodou. Znamená to, že máte spolu absolvovať potrebné životné skúsenosti a dokončiť nevyriešené záležitosti. Pri takýchto stretnutiach môže vzniknúť určité vzájomné puto i napriek tomu, že vzťah nie je ideálny. No nie je výnimkou, že dvojica sa po splnení úlohy rozchádza. Povaha takýchto vzťahov zahrňuje viaceré roviny – vedomé i podvedomé – a partneri môžu zápasiť s ťažkosťami napriek tomu, že presne nevedia, z čoho pramenia. Niekedy môžu pociťovať nedostatok kontroly nad okolnosťami a udalosťami, ale aj nedostatok kontroly nad svojimi reakciami. Všetky vzťahy však predstavujú príležitosť pre osobný rast, nakoľko v nich vystupujeme v úlohe žiaka i učiteľa zároveň. Každé stretnutie má tak svoj význam a vždy, keď naše podvedomie niečo spracováva, privolá do nášho života človeka, ktorý nesie v sebe časť odpovede, ktorú hľadáme. Má preto význam zažiť aj vzťah, ktorý síce nevyzerá harmonicky, no jeho zmyslom je podučiť sa niečomu dôležitému. Je pravdou, že povahovo ste pomerne rozdielni a tiež názorovo sa môžete vo viacerých oblastiach rozchádzať. Vo vašich dátumoch narodenia sú však prítomné aj niektoré prvky, na základe ktorých by ste si mohli do istej miery rozumieť. Ide najmä o senzitívne a intuitívne pôsobiace aspekty, vplyvom ktorých skôr dokážete vyvinúť spontánne porozumenie v zmyslovej rovine. Je to dobrý predpoklad pre vzťahy každého typu, nakoľko umožňuje vžiť sa do pocitov iných ľudí a lepšie ich pochopiť. Obaja čerpáte veľkú časť svojej istoty zo zázemia domova a partnerského vzťahu a nemal by byť pre vás problém podeliť sa o každodenné starosti, ktoré so sebou prináša rodinný život. Váš priateľ má aj značnú emocionálnu silu a odvahu, ktorá mu pomáha na ceste za svojimi ideálmi, aby zlepšil svoj život a život svojich blízkych. Dokáže byť veľkorysý k tým, na ktorých mu záleží, i keď občas sa môžu u neho prejaviť sklony k žiarlivosti z obavy straty milovanej osoby. Vo svojej podstate je to človek silnej vôle, ktorý má tendenciu zotrvávať na svojich predsavzatiach. Keďže aj vy potrebujete k životu určitú samostatnosť a nerada sa vzdávate svojich zámerov, môžu medzi vami v tomto smere vznikať trecie plochy. Ak by váš priateľ nadobudol pocit, že stráca nad vami kontrolu, mohol by to byť dôvod na nezhody a spolužitie by sa postupom času stalo zložitým. Viaceré faktory naznačujú, že váš vzťah nebude celkom jednoduchý, a sami si to v podstate uvedomujete. Skúste si obaja položiť otázku, či máte dosť odhodlania na vybudovanie stabilného a dlhodobého vzťahu. Odpoveď vám môže byť nápomocná pri ďalšom rozhodovaní.

Yvetta Cintulová

Tags: No tags

Comments are closed.