Z listu čitateľky


Ani jeden z mojich doterajších vzťahov sa neskončil šťastne. Momentálne som sama a chcela by som vedieť, či sa to niekedy zmení a či si nájdem partnera, s ktorým budem šťastná. Mám už dosť rokov na to, aby som si založila rodinu a mala deti. Splní sa mi to? Ešte by ma zaujímalo, či ma čakajú nejaké zmeny v práci. Súčasná práca ma síce baví, ale je iba dočasná, na dobu určitú. (čitateľka narodená 6. 12. 1987)

 

Vaše doterajšie vzťahy nemali zrejme také pevné základy, aby sa z nich mohol vyvinúť perspektívny vzťah, najmä ak začínali v nepriaznivom období. Spolupodieľať sa mohli tiež nesúladné vzájomné konštelácie, v dôsledku ktorých sa rozchádzali vaše životné postoje a názory. Ste v podstate rodinne založený typ človeka a značnú časť svojej istoty čerpáte zo zázemia domova a partnerského vzťahu.

Váš dátum narodenia obsahuje aj niektoré senzitívne a intuitívne kvality, vplyvom ktorých citlivo reagujete na nesúlad vo svojom okolí. I keď nechtiac, vytvárate si okolo seba akýsi ochranný múr z podvedomej obavy pred citovými zraneniami. Zároveň ste však samostatná, viete si organizovať svoj život a rada robíte veci svojím vlastným spôsobom a tempom. Dôležitá je pre vás istá miera osobnej slobody, ktorú ste v daných vzťahoch pravdepodobne nenašli. Potrebujete byť spokojná sama so sebou a značnú dôležitosť prikladáte úspechu v práci. Na každý problém sa snažíte pozerať z praktickej stránky a viete si poradiť aj v zložitých situáciách.

Veľakrát dokážete rozpoznať a vyriešiť problém ešte skôr, než si ho niekto iný stačí uvedomiť. Vaše neúspešné vzťahy môžu do istej miery súvisieť s tým, že niektorí muži majú pri vás občas pocit, že si poradíte aj bez nich a že sú pomerne ľahko nahraditeľní. Nie je to ale celkom tak, pretože vo svojom vnútri túžite po spriaznenej duši v podobe milujúceho partnera, ktorý by s vami zdieľal každodenné starosti i radosti života. Vhodný by bol pre vás partner, ktorý by vám vedel poskytnúť harmóniu, lásku a uznanie za vynaloženú snahu a pritom vám ponechal potrebný priestor na sebarealizáciu.

V tomto živote nie je pre vás nutnosťou, aby ste si založili rodinu, je to skôr súčasť vašich životných lekcií, ako túto skúšku zvládnete. Ak si nájdete povolanie, ktoré vás bude napĺňať a budete spokojná so sebou a svojím životom, budete sa vedieť lepšie sústrediť na rodinu. Avšak v súčasnosti ste už pomerne blízko k cieľu. Tento rok vám prinesie úľavu od obmedzení predchádzajúceho roka a môžu sa naštartovať zásadné zmeny.

Nachádzate sa v období, ktoré je vhodné na riešenie pracovných záležitostí alebo plánovanie rôznych nových projektov. Nemali by ste si nechať ujsť tento priaznivý vplyv a najmä od marca do septembra sa snažte vyvinúť v tomto smere zvýšené úsilie. Vtedy sa vám môže podariť nájsť si stabilné pracovné uplatnenie, s ktorým budete spokojná. Nasledujúci rok bude priať partnerským vzťahom. Nastane vhodné obdobie na zoznamovanie sa s ľuďmi a vytváranie pevných zväzkov s dobrými základmi. V tom čase môžete stretnúť niekoho, kto zmení váš život, a bude to tiež vhodné obdobie na založenie rodiny.

Yvetta Cintulová

Tags: No tags

Comments are closed.