Vytvárame naozaj svoju realitu, priatelia?

Vyvárame naozaj svoju realitu, priatelia? Nuž ak si odblokujeme chcenie, pochopíme stav, v ktorom sa práve nachádzame, oveľa ľahšie. Chcenie totiž dáva človeku pocit „potreby“. Ak si povieme, že chceme byť zdraví, prajeme si vlastne iba vyskúšať „dobré zdravie“, nie si naozaj prežiť jeho nedostatok. Napriek tomu sa nám deje jeho nedostatok. Prečo? Lebo iba chceme… A teda poznanie, čo je jeho nedostatok, naozaj potrebujeme.

Múdre knihy vravia, že je to zákon vesmíru a keby sme toto pravidlo vedeli natoľko vnímať do detailov, mohli by sme žiť plným životom. No schopní toho mnohí vlastne nie sme.

A teraz chvíľku, milí naši, spolu premýšľajme. Ešte raz – CHCENIE DÁVA ČLOVEKU POCIT POTREBY. Potreby zažiť poznanie. Nie je to iba zdravie. Chceme mať veľa hmotných prostriedkov? Zažívame ich nedostatok. Chceme lásku? Zažívame jej nedostatok. Chceme, aby sa obchodom darilo? Zažívame, ako postupne padajú. Chceme, aby naši blízki nestrádali? Zažívame, ako sa trápia. Chceme, aby neumierali? Zažívame, ako odchádzajú… Máme príležitosť poznať pravdu. Najhlbšiu pravdu. Až dáme potrebe vytvorenej chcením slobodu, veci sa dejú a udejú. Žiť v temnote totiž iba znamená zistiť, kto naozaj sme. A čím prv realizovať tú najlepšiu predstavu o sebe samom. Áno, realitu si naozaj vieme vytvoriť. 

Už si presne nepamätám, kde som počula slová, že sme sem prišli všetci zachrániť svet. Nie od večného zatratenia, ako často počujeme, ale od mylnej predstavy. Prišli sme sem, aby sme zachránili ľudstvo od svojej mylnej predstavy o sebe samom. A stav, v ktorom sa práve nachádzame, je, že žijeme vo svete, ktorý sme si sami vytvorili, ktorý navyše nie je pravdivý a ktorý nemá nič spoločné s najvyššou realitou a ani s tým, čím naozaj sme. Veríme si? Ruku na srdce, kto nahlas povie, že áno? No veriť si vlastne všetci „chceme“. Takže opäť potrebujeme, aby sme si schopnosti, ktoré máme, uvedomili. Nemáme schopnosti ovplyvniť toto, čo sa okolo nás deje? Takže potrebujeme byť bezmocní a bezbranní, klamaní a tlačení, trápení, umlčaní i zničení?
Naozaj, priatelia?
My tie schopnosti máme… Aké?
VYLIEČIŤ SVET.

Erika Lamperová

Tags: No tags

Comments are closed.