Venuša: kráľovná hviezdnej podpory

Akú úlohu má v našom živote Venuša?
Venuša má nesmierne dôležitú úlohu – je to kráľovná nášho súboru hviezdnej podpory. Zosobňuje svet našich citov, rozhoduje o tom, k čomu sa budeme cítiť v živote priťahovaní, čo nás bude napĺňať radosťou, k čomu budeme pristupovať s vášňou a nadšením, ona nám hovorí, čo potrebujeme, aby sme sa cítili milovaní. Je správkyňou našich túžob, životnej radosti, spokojnosti. Drží v rukách najcennejší poklad, ktorý vlastníme – našu životnú energiu a vzťah, ktorý si s Venušou vytvoríme, rozhoduje o tom, ako budeme s našou najcennejšou energiou zaobchádzať. Naša životná energia je naša sexualita – je to najsilnejšia energia vo vesmíre, pretože je schopná stvoriť nový život. A práve Venuša rozhoduje o tom, kam naša životná, tvorivá energia poputuje a rozhoduje sa podľa toho, či sa cíti hodnotná, spokojná sama so sebou, či sedí na svojom kráľovskom tróne a je si vedomá svojej hodnoty. Vieš, ako to býva – spokojná kráľovná znamená spokojné kráľovstvo, nespokojná kráľovná… No, vieš si to predstaviť. ☺ Veď aj partnerský vzťah alebo rodina vždy odráža najmä to, či je spokojná žena, a tak isto je to aj v našom hviezdnom súbore, preto ak chceme, aby sme mali dostatok energie, aby sme sa cítili spokojní, milovaní, aby sme zažívali hojnosť, potrebujeme sa o svoju Venušu dobre postarať, porozumieť jej potrebám a vyživiť ju. Ona sa nám za to naozaj štedro odmení.

Ako môžeme porozumieť svojej Venuši?
Predovšetkým potrebujeme pochopiť jej základnú archetypálnu podstatu. V tom nám pomôže mytologický príbeh jej zrodenia. Ten siaha do dávnych čias, keď svetu vládli Archóni, v starovekom Grécku nazývaní Titani. Prví Titani – stvoritelia – Uran a Gaia, zobrazovali základný mužský a ženský životný princíp. Uran disponoval nesmiernou tvorivou silou, bol schopný neustále oplodňovať svoju partnerku Gaiu a bol taký očarený svojou plodnosťou, že nepremýšľal o tom, aké následky má jeho plodenie. Často stvoril kreatúry, ktoré ubližovali svojej matke Gaji alebo iným stvoreniam, alebo po tom, čo Gaia porodila jeho plody, Uran si uvedomil, že s nimi nie je spokojný, a násilne ich zatlačil späť do jej lona. Gaia veľmi trpela Uranovou neriadenou kreativitou, bola vyčerpaná tým, že musela rodiť a starať sa o každý jeho výtvor, preto požiadala svojho syna Kronosa, aby svojho otca vykastroval. Kronos jej vyhovel a hodil Uranov penis do oceánu. Z krvi a spermií Urana sa zrodila Afrodita – Venuša, bohyňa krásy, lásky a vášne, kráľovná túžob a hojnosti.

Tento príbeh zobrazuje hru archetypov v každej ľudskej bytosti. Uran zobrazuje našu mužskú tvorivú silu, je nekonečným zdrojom nápadov, prameňom kreativity, ktorý si však nedokáže uvedomiť následky svojho tvorenia, ktoré je intenzívne, výbušné a jeho výsledok v hmote môže nakoniec vyzerať úplne inak, než to vyzeralo v našich predstavách. Gaia zobrazuje našu hmotnú realitu, priestor, v ktorom sa naše nápady a inšpirácie uskutočňujú. Uranská kreativita je detská, či skôr detinská a aj v nás sa prejavuje podobným spôsobom. Ako deti sme očarení svojou schopnosťou čokoľvek vytvoriť, v určitom veku však zistíme, že naše skúšanie, čo všetko dokážeme, má svoje následky a nie vždy sme s nimi spokojní. Tu sa v nás aktivuje Kronos (Saturn), ktorý v nás vyvoláva strach, obavy, pocit neistoty či to, čo chceme, je naozaj dobré pre nás, či tým neublížime sebe alebo niekomu inému, či za to nebudeme potrestaní (v detstve hrajú úlohu Saturna naši rodičia, učitelia alebo iné vonkajšie autority). Preto svoje nápady zahadzujeme.

Nápady, ktoré odvrhneme, majú rôzne osudy – niektoré dopadnú na tvrdú zem reality a rozbijú sa, niektoré sa po ceste „vyparia“ a niektoré dopadnú do oceánu našich emócií, cítime, že by nás naozaj mohlo urobiť šťastnými, keby sa uskutočnili, hoci na ne teraz nemáme dosť schopností. A tie nápady, ktoré sa vyživujú našimi citmi, sa premieňajú na túžbu. Tie túžby, ktoré pochopíme a začneme hľadať cestu k ich uskutočneniu, a teda za ich realizáciu preberieme zodpovednosť, sa stanú naším hnacím motorom, Venuša ich „dotuje“ zo svojej pokladnice životnej energie. Túžby, ktorým nerozumieme, nemáme odvahu ich realizovať alebo sa nám nechce na ich uskutočnení pracovať, sa stávajú „Sirénou“, ktorá nás vábi do temných hlbín nášho oceánu emócií, v ktorom sa nakoniec rozbíjame o útes nespokojnosti a frustrácie.

Všimni si, že Venuša je zrodená z ohňa a vody, z vášne a emócií… Jej otcom je Uran, teda mužský princíp, ale jej zrodenie neprebehlo cez ženu, cez ženský hmotný princíp. Zrodila sa však z najsilnejšej archetypálnej energie ženy – z emócií, z oceánu, ktorý reprezentuje nekonečnú „maternicu“ vesmíru. Gaia v príbehu reprezentuje materský, rodiaci princíp, bezhraničnú ženskú –materskú plodnosť, ktorú však nedokáže kontrolovať, preto sa v bezmocnosti rozhoduje pre kastráciu muža, ktorého vníma ako tyrana. Cesta z tohto bludného kruhu strachu z vlastnej tvorivej sily a moci vedie práve cez zrodenie Venuše v nás, pretože Venuša nás vedie cestou, ktorá nepodlieha zákonom času a „karmy“, ktoré reprezentuje Kronos/Saturn, a teda je našou sprievodkyňou na ceste k archetypu kráľovnej.

Kedy a akým spôsobom dozrievame do vnímania Venuše?
Správne si poznamenala, že do Venuše potrebujeme dozrieť. Prirodzene sa aktivuje približne vo veku 14 rokov, v astrológii sa vtipkuje, že v tomto veku sa dievčatá sťahujú na Venušu a chlapci na Mars. Je pravda, že v období približne od 14 do 21 rokov dievčatá intenzívnejšie prežívajú svoje stretnutie s Venušou a chlapci stretnutie s Marsom, ale Venuša ovplyvňuje obe pohlavia, preto v tomto veku začíname objavovať čaro vzťahov, prvé lásky, dotyky, prebúdzajúcu sa sexualitu aj prvé sexuálne skúsenosti. Začíname viac vnímať svoj vzhľad, chceme sa páčiť, sledujeme, kto sa nám páči, čo sa nám páči, v prítomnosti akých ľudí sa cítime príjemne, aké vzťahy chceme rozvíjať. V tomto období zároveň začíname cítiť, kam nás to v živote „ťahá“, teda, k čomu sa cítime priťahovaní. Začíname si klásť otázku, v akých oblastiach sa v živote chceme realizovať, kam túžime vložiť našu životnú a tvorivú energiu, čo nás baví, čo nám robí radosť, pretože Venuša v nás cíti, že radosť, ktorej je kráľovnou, je našou cestou k spokojnosti a hojnosti.

V predchádzajúcich životných obdobiach sme si však prechádzali vývojom Luny (do 7 rokov) a Merkúra (do 14 rokov) – učili sme sa vnímať svoje základné potreby, fyzické aj emocionálne (Luna) a svoju myseľ (Merkúr). Do Venuše môžeme dozrieť len cez dozretie a uchopenie týchto dvoch archetypov, ich úroveň v nás rozhoduje o tom, či bude Venuša kráľovnou alebo sa zasekne vo vývojovej fáze prostitútky či kurtizány. Ak nemáme pochopené potreby nášho vnútorného dieťaťa, ak ich nedokážeme napĺňať, budeme ich projektovať do svojho okolia, budeme robiť možné aj nemožné, aby sme si získali pozornosť, obdiv, uznanie, pocit, že sme „dosť dobrí“, budeme so svojou životnou energiou obchodovať, „predávať“ ju, aby sme získali zvonku to, čo potrebuje naše vnútorné dieťa. Ak nedokážeme uchopiť svoju myseľ, ak nás dokáže zviesť z cesty myšlienkami nespokojnosti, nedostatočnosti, závisti, neistoty… opäť budeme svoju životnú energiu zneužívať na to, aby sme tieto pocity kompenzovali, manipulovali ľudí okolo seba, snažili sa kontrolovať životné situácie, len aby sme sa vyhli nechceným pocitom.

Mnoho ľudí mi povedalo, že svoju Venušu „necítia“, ženy do nej nedokážu dozrieť, pretože nedozreli do svojej vnútornej matky, nenapĺňajú potreby svojho vnútorného dieťaťa, a preto o ich živote rozhoduje práve toto dieťa. Následne svoju materskú energiu investujú do partnerov, detí, kolegov v práci, priateľov a očakávajú, že oni následne naplnia potreby ich vnútorných detí. Muži si zas priťahujú partnerky, ktoré im hrajú úlohu matiek alebo, naopak, ktorým oni hrajú úlohu otcov alebo si napĺňajú detské potreby súperením s inými mužmi (i ženami) a sťažujú sa, že im v živote chýba „skutočná žena“, hľadajú milenku, inšpirátorku. Tou je práve naša Venuša, ktorá v nás potrebuje postupne dozrieť do energie kňažky, milenky života a kráľovnej. Je dôležité si uvedomiť, že Venuša zastupuje aspekt ženskej energie v nás, preto ju silnejšie cítia tí, ktorí majú silnejší kontakt so svojou ženskou polaritou, teda primárne ženy. Muži, ktorí nemajú vytvorený vzťah so svojou vnútornou ženou alebo nemajú aktivovanú ženskú polaritu, si svoju Venušu projektujú do partneriek a priťahuje ich to často k typom, ktoré majú kvalitu ich Venuše.

Postupne, ako sa učíme odhaľovať a chápať svoje potreby, sme schopní sa naučiť, ako ich naplniť, teda dozrievame vo svojej Lune do energie matky a stávame sa kompetentnou matkou pre naše vnútorné dieťa – prestávame si „kupovať“ svojou životnou energiou náhradných rodičov v partneroch či vonkajších autoritách. Keď pracujeme so svojou mysľou, učíme sa rozumieť svojim myšlienkam a vyberať si ich, môžeme prestať zneužívať svoju životnú energiu na ovládanie vonkajšieho sveta. S každým krokom k pochopeniu a integrácii Luny a Merkúra naša Venuša postupne dozrieva, otvára náruč a vedie nás k svojej najvyššej esencii kráľovnej. Tento proces, samozrejme, nie je uzavretý, neznamená to, že musím najprv dokonale „spracovať“ Lunu a Merkúr, inak sa k pochopeniu Venuše nedopracujem. Nezabúdajme, že Venuša okrem iného miluje tanec a učí nás tancovať ten najladnejší valčík so životom – vedie nás jedným krokom do krajiny Luny, odtiaľ krok do krajiny Merkúra, odtiaľ do krajiny Slnka atď. Je len na nás, či sa rozhodneme, prijať jej výzvu do tanca a budeme sa od tanečnej majsterky učiť, že ku kráse životného tanca patrí aj to, že niekedy urobíme dva kroky vzad, aby sme sa dostali tam, kam chceme.

Priblížiš nám, prosím ťa, Venušu v jednotlivých znameniach. Čím si ju vyživíme a čím, naopak, trpí?
Venuša ako kráľovná je nesmierne mocný a dôležitý archetyp, vo webinári, ktorý sme spolu s Mirkou Gorgosz vytvorili na jej stránke www.predusuzeny.sk v sekcii Astrologická abeceda, sme pochopeniu tejto mocnej energie v nás venovali viac ako 16 hodín. Skúsim ale v skratke opísať potreby Venuše v jednotlivých znameniach.

Venuša je zrodená z ohňa a vody, z vášne a emócií…

Venuša v Baranovi – je odvážna, cieľavedomá, rýchla, silná, bojovná, taká princezná Xena. Miluje a potrebuje cítiť svoju silu, púšťať sa stále do nových projektov, vyživuje ju, keď môže začínať niečo, do čoho sa ešte nikto nepustil. Miluje viesť ľudí, byť im inšpiráciou, motivovať ich svojím vlastným príkladom a silou osobnosti. V živote neustále potrebuje nové výzvy s určitou mierou rizika, to ju udržiava živú a plnú energie, robí jej dobre aj intenzívna fyzická aktivita. Trpí, keď sa musí prispôsobovať cudzím pravidlám alebo potrebám z donútenia, keď samu seba umenšuje, aby niekoho nezatienila, keď je porovnávaná s niekým, kto je jej dávaný za príklad. Keď si nedovolí rozvíjať to, v čom je silnejšia a „lepšia“ ako ostatní, alebo v tom nie je podporovaná, keď sú narúšané jej hranice, stáva sa sebeckou a arogantnou.

Venuša v Býkovi – je majsterka hodnoty, kvality a spokojnosti. Vie, že najdôležitejšie je byť si vedomá svojej hodnoty a nezľaviť z nej ani o milimeter. Potrebuje si dopriať všetky pôžitky a starostlivosť, vďaka ktorým sa cíti dobre vo svojom tele, a to v najvyššej kvalite, potrebuje sa cítiť dobre a pohodlne vo svojom domove a cítiť materiálne bezpečie a istotu, kvalitnú a zmyselnú sexualitu. Vyživuje ju, keď sa o seba dobre stará, rozmaznáva, vyživuje kvalitným jedlom, kvalitnou kozmetikou, miluje kvalitné a pohodlné oblečenie, domov ako vo vatičke. Je to Venuša zemitá, teda sa zaoberá primárne pozemskými potrebami – ak niekto vie, ako byť kráľovnou tela a hmoty, je to táto Venuša. Trpí, keď spochybňuje (alebo necháva spochybňovať) svoju hodnotu, keď zažíva nedostatok, keď si nedopraje pôžitky, ktoré ju vyživujú. Keď necíti svoju hodnotu alebo má pocit nedostatku či nedostatočnosti, stáva sa majetníckou, lakomou a neistou.

Venuša v Blížencoch – je bezodnou studňou nápadov, informácií a inšpirácií, vo všetkom sa vyzná, má známych v každej oblasti a odbore. Miluje vytvárať siete – informačné, kamarátske, pracovné, tvorivé, každému povie presne tú informáciu, ktorú v tej chvíli potrebuje. Vyživujú ju stretnutia s ľuďmi, spoznávanie ľudských príbehov, knihy, časopisy, reportáže, kolektívne športy, v ktorých ide viac o spoločný čas než o výkony. Miluje komunikáciu, zdieľanie, nezáväzný flirt, široké spektrum informácií… Trpí, keď je nútená dlho sa sústrediť na nejakú úlohu, keď sa nemôže stretávať s ľuďmi, neznáša nechápavých ľudí. ☺

Venuša v Rakovi – Miluje a potrebuje sa starať o ostatných ako o vlastné deti, vtedy je nežná, láskavá a starostlivá. Aj vo vzťahu ju vzrušuje, keď môže byť partnerovi zároveň matkou i dieťaťom (jediná Venuša, ktorá môže hrať partnerovi aj matku a je to v poriadku). Romantická, nežná, vyživuje ju, keď je v kontakte so svojimi emóciami, keď si dovolí cítiť a prejavovať každý pocit, nabíjajú ju romantické príbehy v knihách a filmoch, ale aj rozprávky pre deti, ktoré môže aj sama písať. Trpí, keď je súdená za svoje romantické potreby, keď je jej starostlivosť odmietaná, ale aj keď si nedopraje dostatok času a priestoru na regeneráciu v samote.

Venuša v Levovi – kreatívna kráľovná, plná radosti zo života a zápalu pre hru. Miluje sa predvádzať, byť na výslní, inšpirovať a viesť ostatných, vyživuje ju, keď je uznávaná jej krása, jej kvality, keď môže žiariť v spoločnosti a byť oceňovaná a obdivovaná. Potrebuje objaviť, v čom je silná a skvelá, vybrúsiť svoje dary ako najkrajší diamant a vsadiť ho do svojej koruny, aby ich všetci videli a obdivovali. Miluje krásne šaty, módu, luxus, spoločenské udalosti. Trpí, keď sa nemôže ukázať, keď sú spochybňované a ponižované jej dary a talent, keď si nedovolí ich predviesť svetu, keď predvádza falošnú skromnosť alebo je nútená sa obmedzovať, aby nezatienila niekoho iného.

Venuša v Panne – majsterka služby, vytrvalej a pokornej práce, spoľahlivá, verná a vždy ochotná prakticky a účelne pomáhať. Vyživuje ju, keď môže byť užitočná, keď môže svoje dary a schopnosti vložiť do služby vyššieho zámeru, niekomu nimi pomôcť, prospieť, podporiť iného človeka. Miluje a potrebuje kontakt so zemou, prácu v záhrade, prechádzky, vyživuje sa prácou, ktorou môže byť prospešná. Je skvelá pomocníčka a poradkyňa vo všetkých praktických oblastiach, miluje zdravú výživu, prírodnú medicínu, má geniálnu schopnosť nachádzať radosť v každodennosti. Je nesmierne dôležité, aby sa postavila do služby ako kráľovná, vedomá si svojich schopností, v opačnom prípade bude trpieť ako slúžka – popoluška, bude predávať svoju energiu a schopnosti pod cenu.

Venuša vo Váhach – majsterka diplomacie a tvorby harmonických vzťahov. Potrebuje vo svojom živote krásu a harmóniu vo všetkých podobách, obklopiť sa krásnymi vecami, žiť v krásnom prostredí, dopriať si krásne šaty, obdivovať umelecké diela. Vyživuje ju návšteva umeleckých podujatí, galérií, divadiel, spoločenských udalostí, potrebuje kultivovanú spoločnosť, umenie, tanec. Trpí, keď sa ocitne v hrubom a vulgárnom prostredí, keď je jej domov ošarpaný, neharmonický, keď si nemôže dopriať krásu. Veľmi jej škodia neharmonické vzťahy a snaha udržať zdanie harmónie za cenu potláčania vlastných potrieb a túžob.

Venuša v Škorpiónovi – majsterka oddanosti, vášne a hĺbky emócií. Ona vie, aké to je prežívať každý pocit až na dreň, vie, aké to je milovať až za hrob, ako sa absolútne a bezo zvyšku odovzdať milovanej bytosti. Dokáže vidieť krásu aj tam, kde ju iní nevidia – v temnote, smrti a odriekaní. Vyživujú ju hlboko oddané vzťahy, romantické príbehy „až za hrob“, alchýmia a mágia, ktoré dokáže aplikovať do každodenného života, napríklad do starostlivosti o domov, rodinu, aj príprava jedla je pre ňu magickým a alchymickým obradom. Trpí, keď je jej oddanosť zradená, keď je klamaná, keď je ponižovaná, vtedy dokáže byť krutá a deštruktívna najmä k sebe, ale aj k svojim milovaným. Veľmi jej škodí neprijímanie jej silnej sexuality, potrebuje sa s ňou naučiť pracovať a transformovať do tvorivosti.

Venuša v Strelcovi – majsterka dôvery v život, viery v dobro a nekonečného optimizmu. Miluje cestovanie, štúdium, vzdelávanie, spoznávanie nových kultúr a svetonázorov. Potrebuje slobodu, vo vzťahoch potrebuje mať pocit duševného spojenia, súzvuku. Vyživuje ju, keď môže v ľuďoch odhaľovať a podporovať ich potenciál, dodávať im dôveru v seba a v život, keď môže spoznávať rôzne kultúry a životné filozofie. Trpí, keď je obmedzovaná jej sloboda, keď si nedovoľuje slobodne žiť svoju vieru, keď nemá cieľ a vznešený ideál, ktorý môže nasledovať, veľmi jej škodí cynizmus.

Venuša v Kozorožcovi – majsterka stability a trvalých hodnôt. Vníma hodnotu svojej životnej energie, preto ju vkladá len do toho, čo je trvalé – a to isté ponúka aj vo vzťahoch. Miluje spoľahlivosť, stabilitu, vzrušuje ju predstava všetkého, čo pretrvá. Vyživuje ju všetko, v čom môže trénovať a využívať svoje najväčšie dary – vytrvalosť, zodpovednosť, stabilitu a disciplínu. Prospieva jej turistika, príroda, kontakt so zemou, práca v záhrade a tvorba dlhodobých plánov. Výlet na nedobytný hrad, postavený na vysokom kopci, môže byť pre túto Venušu živou vodou, potvrdením, že to, čo je vytvorené tvrdou prácou, disciplínou a vytrvalosťou, pretrvá stáročia. Trpí v prostredí neistoty, nestability, pri ľahkomyseľných ľuďoch, keď sa porušujú sľuby, tam, kde sa nemôže spoľahnúť.

Venuša vo Vodnárovi – majsterka slobody a jedinečnosti, kamarátka do každého počasia. Miluje, keď môže vyčnievať z davu, prejavovať vlastnú individualitu a žiť svoje jedinečné dary. Je to revolucionárka, vyživuje ju, keď môže porušovať obmedzenia tradícií a prežitých pravidiel. Rovnocennosť, rovnoprávnosť a čestnosť sú pre ňu v živote alfou a omegou, rovnako ako okruh inšpirujúcich priateľov, ktorí sú v hodnote rovnocenní s partnerom. Trpí, keď je obmedzovaná jej sloboda a potláčaná jej jedinečnosť, keď sa musí prispôsobovať pravidlám a konvenciám, ktorým nerozumie a nedávajú jej zmysel.

Venuša v Rybách – majsterka všeobjímajúcej lásky. Jej schopnosť milovať presahuje hranice pozemského sveta a ľudských možností, potrebuje prijať a uznať hodnotu svojej lásky a uvedomiť si, že žiadny človek nedokáže milovať tak, ako ona potrebuje. Vyživuje ju, keď môže svojou láskou inšpirovať, zachraňovať svet, napĺňať najvyššie ideály lásky, súcitu, keď môže čerpať z nekonečného vesmírneho zdroja kreativity. Prospievajú jej meditácie, modlitba, tvorba, poézia a charitatívna činnosť. Trpí, keď neoddeľuje svoje pocity od pocitov okolia, keď sa nechá ovládnuť vlastnou empatiou a potrebou zachraňovať všetkých, najmä tých, ktorí nie sú pripravení prijať jej lásku. Pozor, táto Venuša sa ľahko nechá opantať ilúziou vznešenosti utrpenia a skĺzne do úlohy obete.

Text: Svetlana Oboňová Gothová (FB: čarovné dary Zeme), Mirka Gorgosz (www.predusuzeny.sk)


Srdečne ďakujem za rozhovor.

Zuzana Mališová,
www.radost.sk

Tags: No tags

Comments are closed.