Úvodník – marec 2021

Konečne som sa, milí priatelia, spolu s vami dočkala prvého jarného mesiaca tohto roka, a keďže som z princípu optimisticky založený tvor, som skalopevne presvedčená, že bude obdobím zvratov k viditeľným zmenám. Áno! Stav, ktorý som nazvala skalopevným presvedčením, je čosi, čo už dávno všade zrie. Veci sa dejú. Ba mnohí hovoria, že ,,na pozadí sa dejú veľké veci“. Ak mnohí z nás mali doposiaľ pocit, že žijeme v cudzom bludisku, dnes už cítime veľmi presne, že cesta von existuje. Postupne sme spoznali vlastné strachy, cudzie snahy, falošnú prázdnotu i falošné predstavy. Samotu z bezmocnosti. Odsudzovanie i posudzovanie. Učiteľov i učenia. Staré spôsoby sa menia a mnohí sa začínajú rozhliadať okolo seba, premýšľajúc, čo je pre nás dobré. A možno sme iba krok od toho, keď budeme svedkami čohosi zvláštneho – lebo sa možno v tejto súvislosti skutočne blíži čas, keď mnohí ľudia spochybnia svoj vlastný príbeh…
Konečne naozaj pochopíme, čo všetko môžeme vedome riadiť a čomu všetkému sa nemusíme iba divácky prizerať. Priatelia, hovorí sa, že pocity sú jazykom duše a tak ako diváci v hľadisku sme sa naučili svoje pocity tajiť… no a potom sme sa svorne naučili čudovať, prečo nám nikto nerozumie. Naučili sme sa žiť s myšlienkou, že v našej spoločnosti je normálne veci udržovať v tajnosti. Mnohí majú pocit, že je to prospešné, ba priame etické. Etický kód, tajný kód. Klamať sa stalo bežné. Veď to poznáme – Cisárove nové šaty… Tento ,,kód“ ale mnoho ľudí súčasnej spoločnosti, vnímajúc realitu, prirodzene odmieta. Nastáva zvrat, kedy začíname silne podriaďovať svoje chovanie tomu, že nám v rôznych životných situáciách nie je prirodzená myšlienka, ktorá umožnila jednej skupine ľudí určovať morálne hodnoty, podľa ktorých sa musia riadiť všetci.
Rastie v nás vyspelosť a spomíname si… začíname cítiť v sebe to, že nám to akosi odporuje presvedčeniu, že každý z nás má slobodnú vôľu a právo rozhodnúť sa, čo je a čo nie je správne chovanie. Vnímame v popredí spoločenskú prospešnosť. Úmerne tomu ako rastie naša vyspelosť. Vyspelosť, ktorá vníma vibrácie. Vyspelosť, ktorá nepotrebuje slová. Preto, priatelia, nehovorme pravdu, buďme ňou.

V mene redakcie časopisu VITALITA

Erika Lamperová

Tags: No tags

Comments are closed.