Utváranie energetickej siete

Utváranie energetickej siete Na meridiánoch je fascinujúce, že sa začínajú tvoriť ešte skôr, než sa začne tušiť, že vznikol nový život. Energetická „kostra“ týchto ciest čchi sa aktivuje od momentu počatia. Najprv sa buduje a stabilizuje sieť mimoriadnych dráh, ktoré sú aj základom najhlbšej fyzickej štruktúry, ako je nervový systém, chrbtica, miecha, kostná dreň a podobne. Tento proces zaujímavo opisuje Dr. Jerry Alan Johnson v prvom zväzku knižného súboru Čínska terapia medicínskeho čchi-kungu a s jeho láskavým dovolením z jeho slov v nasledujúcom texte vychádzam a používam aj obrázky.

Spojenie spermie s vajíčkom vytvorí prvotnú bunku – zygotu. V momente jej prvého delenia sa začne aktivácia pozdĺžnej osi uprostred tela, podobnej osi zeme, ktorá tvorí energetický vír vnútri a okolo zygoty. Tento vír vytvorí energetický pilier, tzv. tchaj-ťi pilier, v oblasti budúceho nervového „stromu“, ktorý tvorí mozog a miecha. Prvotné bunkové delenie prirodzene rozdelí a vytvorí priestor pre tvorbu prednej a zadnej strany tela – jin a jang. V kontexte čchi sa tak vytvorí predná dráha – tzv. dráha počatia, čínsky žen-maj, a zadná dráha – tzv. riadiaca dráha, čínsky tu-maj. Pozrime si to na obrázku prvého bunkového delenia. Dráha počatia má jinovú podstatu, je považovaná za tzv. more jin, je teda obrovským zásobníkom jinovej čchi, z ktorého budú v ďalšom vývoji čerpať ostatné jinové dráhy. Riadiaca dráha má jangovú podstatu a je považovaná za tzv. more jangu. Je zásobníkom jangovej čchi a zároveň „čerpacou stanicou“ pre ostatné jangové dráhy. V prvom bunkovom delení sa položí základ aj pre tvorbu pravej a ľavej strany tela, ktorých vývoj je pod dohľadom ďalších dvoch mimoriadnych dráh – jinovej a jangovej pätnej dráhy. Opäť tu máme jin-jangovú polaritu. 

Druhé bunkové delenie dáva impulz na formovanie ďalších dvoch mimoriadnych dráh – ústrednej a opaskovej dráhy. Ústredná dráha, čínsky čung-maj, vyplňuje priestor tchaj-ťi piliera. Je rovnobežná s dráhou počatia a riadiacou dráhou – je uprostred nich. Kolmo na ňu sa utvorí opasková dráha, čínsky taj-maj, a tá sa ako jediná vinie horizontálne. Drží tak všetky ostatné dráhy pohromade. Pozrime si to na obrázku druhého bunkového delenia. Jej kvalita je jangová, zatiaľ čo ústredná dráha je viac v hĺbke, je teda jinovej podstaty. Štvorica dráh – dráha počatia vpredu, riadiaca dráha vzadu, ústredná dráha medzi nimi v strede a opasková dráha horizontálne po obvode – spoločne podporuje produkciu, reguláciu a cirkuláciu esencie ťing, ktorá je hmotným základom na tvorbu tela plodu. Ako sa upevňuje ich pôsobenie, upevňuje sa celý energetický systém. Počas utvárania embrya sa aktivujú posledné dve mimoriadne dráhy – jinová a jangová spojivová dráha, z ktorých jinová má dohľad nad vývojom vnútra tela a jangová má dohľad nad vývojom vonkajška tela. 

Týchto osem mimoriadnych dráh sa pre svoju súvislosť s vývojom plodu od jeho začiatku nazýva aj ôsmimi prenatálnymi dráhami. Spolu vytvárajú energetický vír, ktorý sa centralizuje v oblasti uprostred tela, kde sa neskôr začnú tvoriť obe obličky. Vnútri víru sa pozdĺžne rozprestierajú tchaj-ťi pilier a ústredná dráha. Tie fungujú ako akési moria naplnené čchi a krvou a následne ich distribuujú cestou dráh do celého systému. V dôsledku toho sa začne fyzicky formovať embryo. Pozrime si tieto vzťahy na nasledujúcom obrázku, ktorý ponúka predstavu trojdimenzionálneho priestoru, ktorým táto energetická „kostra“ rozhodne je.

Postupne sa začína aktivovať aj dvanásť riadnych orgánových dráh. Čchi z riadiacej dráhy, ktorá je hlavnou jangovou dráhou, sa rozširuje do tvorby jangových riadnych dráh (dráhy močového mechúra, žalúdka, žlčníka, hrubého čreva, tenkého čreva a troch žiaričov). Čchi z dráhy počatia, ktorá je hlavnou jinovou dráhou, je distribuovaná do tvoriacich sa jinových riadnych dráh (dráhy obličiek, sleziny-slinivky, pečene, srdca, pľúc a osrdcovníka). Čchi týchto dráh začne postupne zhusťovaním tvoriť tkanivá a orgány embrya.

Počas celého prenatálneho vývoja sa dráhy stabilizujú a dotvárajú. Samozrejme, dochádza tam k spolupráci s dráhami matky, ktoré sa postupne počas tehotenstva podieľajú napríklad na upevňovaní spomínanej esencie ťing, čistení ducha a upokojovaní dýchania embrya. Spolupodieľajú sa však aj na tvorbe fyzických tkanív, ako sú fascie, svaly, kosti, väzy, koža či orgány. V závislosti od vývoja orgánových riadnych dráh a orgánov sa postupne do tohto procesu začleňujú aj psychospirituálne esencie, ktoré určia povahu dieťaťa.

Do narodenia je vytvorená celá energetická štruktúra riadnych orgánových meridiánov. Funkcie trojitého žiariča a osrdcovníka sa však aktivujú až po narodení spoločne s funkciou pľúc. Celá štruktúra ešte nie je úplne diferencovaná, ale je už prítomná, aj keď menej čitateľne. Systém postupne spresňuje jej funkcie v rámci vývoja dieťaťa v prvých rokoch života. Preto aj funkcia dráh u detí a ich použitie je len čiastočné a postupne sa upresňuje podobne, ako je to napríklad s vývojom jeho mozgu. Dráha pľúc dieťaťa je len malá oblasť na jeho palci na rozdiel od dráhy pľúc dospelého človeka, ktorá vedie z hrude celou pažou až na palec ruky. Rôzne vnútorné vetvy energetických dráh sú vyvinuté, no dokončuje sa ich povrchová časť, ktorú poznáme ako dráhy s akupunktúrnymi bodmi.

V budúcom čísle bude reč o tom, ako čchi v dráhach ľudským telom cirkuluje. O fascinujúcej komplexnosti meridiánového systému, o dokonalej organizácii plnej mnohých detailov a sofistikovaných prepojení.

Zuna Vesan
Z knihy Meridiány – dráhy života
Tags: No tags

Comments are closed.