Tisíc lístkov lotosu


Srdcová sedma

V zložitej spleti informácií a vnemov sveta hlbinnej psychológie mi prišlo osviežujúce a potrebné vytvoriť malú srdcovú sedmu zákonov pre pohladenie ducha i mysle. Vychádzajúc zo starej školy C.G. Junga i vlastných postrehov som si dovolila vám vyjaviť tohto malého sprievodcu všedným dňom i ťažkým obdobím.

 

 Pretože, kde je človek, je i cesta.

1. Zákon pominuteľnosti
,,V Božom svete, vo večnosti, kde sa všetko rodí a všetko už zomrelo.“/C.G.Jung/ Všetko raz pominie , a je v tom plná krása i múdrosť. Nájdeme tu spravodlivú ruku osudu i odpovede v ťažkých časoch. Áno, všetko raz bude, len my nebudeme. A preto ostávajte bdelí a udržujte si optimistického ducha, i keď trpíte. Život je ako pohyb vtáčích krídel. 

2. Zákon bytia

,,Ten obsahoval nesmierne tajomstvo bytia, pravzor ducha, a zároveň tým i bol.“/C.G.Jung/ Je nesmierne dôležité, priam životne, brať život ako dar. Určite nie samozrejmosť, trpké bremeno dní alebo trest. Čo bolo stvorené je tvorivé. Vaše dnešné myslenie tvorí vaše zajtrajšky. Využite čas múdro.,, Žijem v tomto čase a na určitom mieste, kde je treba si svoj život zaslúžiť.“ Aký je váš príbeh? Príbeh života človeka. Každý je jedinečný a prínosný, tvorí jeden krásny dokonalý celok, v ktorom sa nachádzajú všetky variácie a odpovede, korene bytia a aj dosiaľ nezrodené a nezjavené.

3. Zákon viery

,,Snaha si dokazovať vieru tam, kde má byt vlastná skúsenosť. Dospieť bezprostredne k Bohu cez vlastnú skúsenosť.“/C.G.Jung/ Všetci poznáme staré známe ,,viera hory prenáša“. A skutočne. S vierou sa žije ľahšie. Aj trápenie dáva s vierou zmysel. Dá sa povedať, že kde je veľa utrpenia, je i veľa viery, ako nádej na lepší koniec. ,,Viera nemá predbiehať vlastnú skúsenosť. Bez duše neexistuje vedenie ani vlastné poznanie.“ /C.G.Jung/ Pre niekoho je ľahké a prirodzené veriť takmer všetkému a pre niekoho je nemožné veriť aspoň niečomu. Odpoveď i kľúč je vlastná skúsenosť. Je to diamant vašich dní, myšlienok, , snov a sŕdc. Kto nepochybuje tvorí mocne. ,,Duch však nežije v pojmoch, ale v činoch a skutočnostiach.“

4. Zákon bolesti a lásky

,,Slepota vôle, ktorá tvorí svet.“/C.G.Jung/ V určitom zmysle môžeme povedať, že bolesť patrí k tomuto svetu, k procesu nachádzania zmyslu svojho bytia. Bolesť je ako katalyzátor v procese triedenia zrna od pliev. ,,V rovnakom okamžiku som si ale cez svoj úľak uvedomil, že musím bez ohľadu na všetky nebezpečia zachrániť cez búrlivú noc svoje svetielko. Moje vlastné poznanie je ten jediný a najväčší poklad, ktorý vlastním. Vyžaduje si to ísť do nesmiernej temnoty sveta, kde človek nevidí nič a nevníma nič než povrchy tajomstiev, ktoré sú v pozadí.“Inak povedané, aj keď nepoznáme všetky odpovede, chránime to, čo poznáme a čo milujeme, čo nám je vlastné. ,,Boli to len povrchy, ktoré nič neskrývali, len začiatky bez pokračovania, časti bez súvislostí, poznatky, ktoré sa zužovali na neustále menšie okruhy, nedostatočnosti, ktoré si činili nárok byť problémami, trápne tesné obzory a nedozerná púšť rutiny.“Práve mizéria a beznádejnosť, bolesť nútia človeka ísť až za ňu a stať sa ešte dokonalejším, vtedy človek nachádza lásku a krásu i v bolesti, ktorú prekonal na svojej ceste. Majster by povedal, že bolesť je len ilúzia. ,,Nezriedka tiež za nepravdepodobných okolností kvitne bohatstvo duše, o ktorom by človek nikdy nepredpokladal, že ho v takej sociálnej rovine stretne.“ Sú to práve naše vzájomné vzťahy, čo nás profiluje a tvorí, čo nám zrkadlí vlastné tiene a túžby. ,,Ak sa nestáva jeden druhému problémom nenájdu ani žiadnu odpoveď.“Odpoveďou je vlastná sebaláska. Sebaláska je vstupenkou do sveta lásky oveľa väčšej nech už vás postretne na vašej ceste čokoľvek.

5. Zákon bezčasovosti

,,Možný prejav samého seba ako nejaký kameň, ktorý bol vrhnutý cez okraj sveta a potichu zapadol v nočnom nekonečne.“ /C.G.Jung/ O čase ako takom sa už povedalo a napísalo veľmi mnoho. Každý deň nás sprevádza ako vlastný tieň. Ale je to práve ľudský duch tvorivosti, ktorý vždy vyhrá nad časom. Menia sa len kulisy. Sme ako astronauti, ktorí zakúšajú svoje vlastné malé stvorenie a všetky variácie, všetky malé voľby vedúce k celku poznania. ,,Synchronistický fenomén. Relativizácia času a priestoru v nevedomí umožnila, že som vnímal niečo, čo sa v skutočnosti odohrávalo úplne niekde inde.“ 

6. Zákon duality

,,Nechoď von , vo vnútornom človeku prebýva pravda!“ /C.G.Jung/ Náš svet by mohol mať druhé meno Duálny. Žijeme vo svete paradoxov a protirečení, ktoré vlastne dávajú vďaka tomu zmysel. Zachováva sa slobodná voľba a matica tvorenia. ,,Duša je značne komplikovanejšia a neprístupnejšia ako telo. Je takpovediac jednou polovicou sveta, ktoré existuje len potiaľ, pokiaľ si ju človek uvedomuje. Rozhodujúci moment je, že stojím oproti druhému človeku ako človek.“ Pocit posvätnosti.Nič nie je náhoda. Čo sa nám zdá mlhavé, tomu oproti to môže byť zrejmejšie. Ako situáciu prežíva moje nevedomie? Odpovede nájdeš v snoch. Sny sú kompenzáciou vedomého postoja. Neviditeľná prítomnosť, strach naháňajúca úzkosť, náznak numenu, ktorý žije sám zo seba a pred ktorým človek prepadá zdeseniu.“/C.G.Jung/ Často spiaceho prenasleduje a chce ho zabiť. Snový svet je teda duálny tomu bdelému. ,,Viem, že by snívajúci mal zdesenie prekonať, a že sa ma takpovediac dostať za svoju paniku.“ Zistiť , že je to len strach, ilúzia, opar bláznovstva nevedomých. ,,To, čo lieči, môže byť jed, ktorý nie každý unesie, alebo operácia, ktorá pôsobí smrteľne, ak je kontraindikovaná. Kdekoľvek je duša prostredníctvom nejakého numinozneho zážitku uvedená do silného rozkmitu, vzniká nebezpečie, že sa pretrhne niť, na ktorej je človek zavesený. Tým jeden človek padá do absolútneho áno a druhý do absolútneho nie. „Prepojenie so všetkým a všetkými, ako nahore, tak dolu. Mnoho klenotov človek získa po prekonaní kómy alebo klinickej smrti. Zistí, že i po opustení tela mu zostáva jeho emočné vnímanie aké mal ,,za života“, pred týmto zážitkom. A vlastne má svoje vlastné peklo i nebo po celý čas v sebe. Aj so všetkými sudcami. Kde je dobro, je i zlo a pod.

7. Zákon spravodlivosti a zmyslu

,,Vonkajšie zdanie často klame.“/C.G.Jung/Všetko má svoj rád a zmysel, čo sa vymyká tomuto zákonu zanikne. ,,Zmysel a duchovný prejav života Uspokojenie sa s nedostatočnými alebo klamnými odpoveďami na otázky života vedie k beznádeji a neuróze. Ak sa rozvine obsiahlejšia osobnosť odoznie i neuróza a depresia.“ Myšlienka vývoja ako priorita. Život je zmesica evolúcie a zmien. Konečný výsledok je plný potenciál ducha.

Možnosť terapie s pomocou hlbinnej psychológie, utriedenie myšlienok a kontakt s nevedomím pomocou automatického písania a kresby, vykladu kariet, alternatívne spôsoby liečby . Kontakt možný online i osobne.

tisiclistkovlotosu@gmail.com

Veronika Dugová
tisiclistkovlotosu@gmail.com

Tags: No tags

Comments are closed.