Spoznaj seba samého a spoznáš vesmír i bohov

Celistvosť, úplnosť, naplnenie. Všetci kráčame týmto smerom. Vedome alebo nevedome kráčame k celistvosti. Túžime byť celiství, naplniť svoje potreby, sny. 

Vladimír Červenák: Každý máme namierené týmto smerom. Kto, čo a ako  nás  podporuje na tejto ceste? Kto a čo nie? Ktorý priateľ nás podporuje, ktoré „priateľstvo“ nás od celistvosti odrádza a udržiava v nevedomosti, neúplnosti, v prázdnote tak, že z tohto „priateľstva“ je vždy bolesť a utrpenie? Ego. Naše ego je takým naším najbližším priateľom. Naše ego, ktoré si nesieme so sebou, robí všetko preto, aby nás udržalo odpojených v dualite, v ilúziách. Presviedča nás o tom, ako veľmi nás chráni, lebo my sami sa vraj nedokážeme. Ono je ten múdry v nás, ktorý vie a ktorý nás trestá, keď urobíme chyby. 

Existuje aj taký priateľ, ktorý je viac než brat. Je to spojenie na energetickej, tantrickej úrovni. Vedomie dosiahne energetickú úroveň, dôjde k intímnemu spojeniu energií tak, že sa stanú  jedným. Na energetickej úrovni už nie sme muži a ženy, lebo je to jedna energia, ktorá má dva póly. Nespája len mužské so ženským, ale je to niečo ako v kresťanstve, keď kňaz vstupuje do služby, rádova sestra alebo rádový brat do kláštora. Prejdú rituálom,  stávajú  sa Kristovou nevestou. To je energetické spojenie na energetickej úrovni. V Indii sa tomu hovorí tantra. Tantrické spojenie. Stávajú sa jedným. Zvedomňuje sa, že energia je jedno a že dva poly nie sú dva póly od seba oddelené, ale sú to dva póly jedného.

Vytvorí sa trojuholník. Z jedného bodu trojuholníka vnímam, že  jeho dva ďalšie vrcholy sú súčasťou celistvého trojuholníka. Nie sú od seba oddelené. Sú prepojené práve v pozorovateľovi. Keď pozeráš z vrcholu trojuholníka na tie ďalšie dva, tak ich síce vidíš ako oddelené od seba, ale spojenie je v tebe, v pozorovateľovi. Ty si ten, ktorý ich prepája, a to je viac než brat. Bratia sú dva vrcholy, na ktoré pozerám, sú to dva vrcholy, ktoré sa spájajú. To je za jedno s Kristom, to je za jedno s Budhom. To je spirituálne bratstvo. Aj Kain s Ábelom boli bratia, aj Ukrajinci s Rusmi sú bratia, aj Palestínci a Židia sú  bratia. Dokonca naozaj fyzicky po Abrahámovi. Moslimovia aj Židia sú bratia z jedného rodu detí. Aj to je bratstvo, to je však nevedomé bratstvo.

Vedomé bratstvo je iný druh priateľstva, iný druh bratstva. Je to vedomie ducha svätého, je to Šiva. Je v ňom prítomný pozorovateľ uvedomujúc si dve ruky, ktoré spolu môžu bojovať, alebo sa objať. Takže nie je bratstvo ako bratstvo, lebo nie je priestor ako priestor. Je priestor spojenia a priestor odporu. Priestor reaktívny a priestor proaktívny, lebo sme v dualite a dualita – to sú dva odlišné svety. 

Ten kto rozpoznal tieto dva svety, ten kto uvoľnil odpor a lipnutie, ten rozpoznáva pravdu, vidí, čo je pravda, čo lož, rozlišuje, čo je sanga – dobrá spoločnosť a čo je kusanga – zlá spoločnosť. Získava tak dar – schopnosť rozlišovania. Vlastne základ hermetizmu je porozumieť, ako hore tak i dole, čo v malom, tak i vo veľkom. Čo platí pre mikrokozmos, rovnako platí pre makrokozmos. Ak si otvorený a hlboko ponorený do meditácie, tak môžeš porozumieť celému svojmu vnútornému systému, porozumieš, ako funguje tvoje telo, ako funguje tvoj systém nervových prepojení, sieť tvojho mozgu. Porozumieš, ako vytvárame jednotlivé siete a prepojenia, ako fungujú naše systémy, všetky systémy v našom tele. Cez porozumieme vlastnému telu, cez porozumenie  vety – ako hore, tak aj dole, porozumieš celému vesmíru, porozumieš sebe samému cez seba. Spoznaj seba samého a spoznáš vesmír i bohov. Takto to je. Rastieme spolu. 

DagmaRA Sarita Poliaková, Vladimír Červenák, www.advaita.sk

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *