Sofioterapia: príbehy uzdravenia detí

Vyrážky, ekzémy alebo lupienka

Rozhodli sme sa opäť uverejniť nestarnúci pohľad Marie Hereleckej a jej princípov sofioterapie, pretože táto múdrosť nestráca kvalitu ani časom. Ďakujeme, Maruška.
Celé roky sa zaoberám nielen tým, čo práve ľudia prežívajú, ale najmä tým, PREČO to prežívajú. Bola som nútená podrobne si naštudovať zákony vesmíru. Niekto tomu hovorí zákony karmy, podľa ktorých si my sami vyberáme pred životom tu na zemi svojich rodičov, prostredie, situácie i bolesti a druhy utrpenia, ktoré nás budú učiť to, čo sme nezvládli v minulých životoch. Ani jedna vec či udalosť tu nie je náhodou. Všetko sme si vybrali my sami, a preto je to pre nás to najlepšie. Za všetko máme poďakovať ako za učebnú lekciu osudu, ktorú sme si skutočne zvolili my sami a poverili plnením tejto úlohy niektorú zo svojich milovaných duší z minulých životov. Preto nám radil Ježiš a iní proroci: „Miluj svojich nepriateľov.“ Prečo práve nepriateľov? Pretože oni nám pomáhajú zažiť to, čo je potrebné a o čo sme sami požiadali. 

Aj preto povedal: „Odpusť a bude ti odpustené.“ Takže odpustiť znamená aj prestať sa hnevať, začať sa radovať, každý deň sa tešiť z niečoho, čo je pre nás zaujímavé, radostné a život dostane úplne inú podobu. Aj veta Nesúď a nebudeš súdený. je omnoho múdrejšia, než si myslíme. Nie je potrebné poúčať a mať všetko podľa svojich predstáv, tí druhí sa zo svojich chýb učia – nechajme ich teda chybovať. Ak nás požiadajú o radu, s láskou im poraďme, ale dajme im slobodu, veď všetci robíme chyby, sme ľudia.

Jedna dôležitá múdrosť: Dokonalosť človeka spočíva v tom, že prijme všetku svoju nedokonalosť. Ak to dokáže, potom nekritizuje ostatných a nevadí mu, že sú tiež nedokonalí. Toto je základný krôčik k duchovnému uzdraveniu. Ak chceme ísť touto cestou a začať žiť slobodný, radostný a pokojný život, je nutné uvedomiť si, že je na nás, čo si zvolíme, podľa akých programov budeme ďalej žiť. Na začiatku všetkého je „slovo“, myslí sa tým naša myšlienka, zámer a viera, že sa nám to podarí. Dajme si teda novú myšlienku – všetko, čo sa mi od tejto chvíle prihodí, je pre mňa niečím dôležité, niečo sa z toho naučím, a preto je to pozitívne. Všetko prijímam s láskou. A aj keď sa potom prihodí čokoľvek, pripomeňme si múdre Ježišove slová: „Vezmi svoj kríž a nasleduj ma.“ Bol to múdry muž, vedel, prečo to hovorí. Každý z nás si totiž svoj kríž vyberá vopred a naša duša vie prečo. Všetko je možné napraviť a uzdraviť sa!
Je len potrebné pochopiť, že úplne všetko, čo sme kedy prežili, i bolestné a kruté, malo skrytý pozitívny účel. Všetko len prijať a už sa nikdy na nič nehnevať.

Koža je náš najväčší telesný orgán, dýcha, sprostredkováva nám pocit dotyku, pomáha nám vnímať okolité prostredie a vytvára prirodzenú ochranu pred vonkajšími vplyvmi – predovšetkým fyzickými. Povedané nadnesene, koža slúži ako filter alebo ju môžeme chápať ako kontrolku – červená farba vyrážok alebo iných kožných afektov nám okamžite signalizuje STOP! POZOR! Naše vnútro cíti negáciu z okolitého prostredia a nebolo schopné vylúčiť rozpor alebo konflikt s okolím, to znamená vyhodnotiť a pretransformovať. Ak nie sme schopní takto spracovávať, stáva sa koža bolestivou hranicou medzi vnútorným svetom a vonkajším prostredím. Je to vlastne konflikt medzi vaším prianím a jeho vonkajším naplnením. 

Najčastejší konflikt, ktorý sa stáva zdrojom tohto rozporu, je neuspokojená potreba pozornosti a lásky pocitovo vnímaná z okolia, ako aj potreba vlastnej potrebnosti a užitočnosti pre okolie, ktoré nám za to dáva vďačnosť a lásku alebo nedostatok pocitu podpory a bezpečia. Rovnako tak môže človek vytvárať tento konflikt sám sebe nedostatkom sebaistoty, sebaúcty, strachom, že nie je dosť dobrý. Spúšťač afektu na koži potom môže byť len nejaká maličkosť alebo nepatrná zmena situácie, ktorá nám pripomína všetko to uložené prežívanie nespokojnosti a nenaplnených potrieb. Veľmi častý spoločný menovateľ všetkých kožných problémov je málo radosti v domácom prostredí.

Nedávno som telefonicky riešila prípad, kde sa mamička Eva posťažovala na opätovné obnovenie ekzému na chrbte rúk u svojej štvorročnej Anetky. Raz sa jej už podarilo ekzém potlačiť klasickou liečbou pomocou kortikoidov. Tentoraz mamička nesúhlasila s ďalšou dávkou hormónov a hľadala alternatívnu cestu liečby. Pomocou testovania som objavila problém v zamestnaní manžela, ktorého časové určenie vždy zodpovedalo obdobiu pred vypuknutím ekzému. Mamička potvrdila, že bola pri manželových pracovných problémoch vždy veľmi rozrušená a nevedela riešiť situáciu lepšie než otvorenou hádkou, pretože partner sa v práci správal nezodpovedne a ohrozoval tak finančné zaistenie a bezpečie rodiny. V čase telefonickej konzultácie bola táto situácia rovnaká. Mamičke Eve som vysvetlila, že jej dcérka reaguje práve na tieto konflikty. Dôležitým signálom bolo aj umiestnenie ekzému na rukách, ktoré symbolicky súvisia s činnosťou – prácou. Navyše bol ekzém na vonkajšej strane chrbta ruky a predlaktia, čo vyjadruje stretnutie s konfliktnou energiou z okolia – u dieťaťa od rodičov. Takže dieťa ukazovalo touto cestou rodičom vlastnú neuspokojenú potrebu harmónie a rovnováhy medzi rodičmi a súčasne neuspokojenú existenčnú potrebu matky. Dieťa načíta neuspokojené potreby rodičov a podvedome ich vníma ako svoje vlastné. Mamička pochopila príčinu, prevzala za ňu zodpovednosť a s mojou pomocou tieto situácie prehodnotila, previedla do pozitívneho chápania skúseností a zvolila inú formu komunikácie s manželom. Dieťa mentálne oslobodila od povinnosti zrkadliť im svojou chorobou ich problémy, ubezpečila Anetku, že odteraz tvorí iba pozitívne myšlienky a poďakovala jej za impulz, ktorý viedol k zmiereniu sa s ockom.
Sofioterapia vám môže pomôcť tak, že v prvom kroku percentuálne vyjadrí váš momentálny negatívny potenciál uložený v bunkovej pamäti – počiatočný stav je u každého stopercentný (každý má však uložené iné pocity, ktoré je možné pomenovať). Ďalší krok je zbavenie sa všetkých negatívnych spomienok a pozitívne ladenie. Potom, ak o to požiadate, načítam z podvedomia klientov, koľko percent záporného potenciálu ešte zostáva. Keď dosiahne nulu, tak sa z radosti z poznania, z nových skúseností tvorí pozitívny potenciál. Odporúčam hľadať príležitosti na prežívanie radosti, smiechu, uvoľnenie a relaxáciu. 

Po dosiahnutí stopercentného pozitívneho potenciálu zmiznú všetky príznaky na koži aj inde na tele. Zdravá duša rovná sa zdravé telo. V príbehu Anetky som zvolila rovnaký sofioterapeutický postup. V priebehu spoločného prehodnocovania som pomocou testu sledovala vynulovanie negatívneho a nárastu pozitívneho potenciálu. Ekzém na Anetkiných rukách zmizol tak rýchlo, že to predstihlo aj moje očakávania. Skutočnosť, že sa ekzém doposiaľ nevrátil, je dôkaz správneho prístupu oboch rodičov, ktorí si uvedomili súvislosti medzi ich správaním a zdravotným stavom detí.

Nesúď a nebudeš súdený.

Ďalší príbeh je takmer učebnicový. Ozvala sa mi matka štyroch detí, že sa jej trojročný chlapec Jiříček vyhádzal na celom tele a má zvýšenú teplotu. Hľadala príčinu, zo seminárov vedela, že vyrážky symbolizujú konflikt, ktorý dieťa vníma zo svojho blízkeho okolia. Matka však tvrdí, že je u nich teraz všetko v poriadku. Doma všetko výborne zvláda aj so štvrtým novonarodeným dieťaťom, manžel je skvelý a so všetkým jej pomáha. Pomocou testovania sme našli príčinu, ktorá sa nachádza v prítomnosti i budúcnosti o približne tri mesiace. Testom vyšli pocity nerozhodnosti, nepríjemný pocit, že niekoho sklamem, príliš veľká zodpovednosť a starosť vytvorená navyše.
Matka chvíľu premýšľala a zrazu jej bolo všetko jasné, pretože povedala: „Mala som obavy, ako to všetko doma po štvrtom pôrode zvládnem s toľkými deťmi. Moji priatelia mi prednostne zabezpečili možnosť umiestniť Jiříčka do škôlky. Má nastúpiť zhruba o tri mesiace. Bola som im vtedy veľmi vďačná, ale teraz cítim, že to nie je potrebné, pretože zvládam celú domácnosť bezchybne a chcem mať Jiříčka doma. Ako im to mám ale povedať? Teraz si o mne pomyslia, že som nevďačná. Do troch dní mám potvrdiť jeho nástup. To je ten môj vnútorný konflikt!“ Matka potvrdila, že jej tieto pocity naozaj patrili, ale zvolila si nové naladenie. Rozhodla sa, že svoje rozhodnutie oznámi s ľahkosťou, a cvične mi predviedla svoj príhovor pre riaditeľku a ospravedlnenie svojim známym. Veľmi sa jej uľavilo, radovala sa, že sa konečne rozhodla a vyriešila túto pre ňu nepríjemnú situáciu, na ktorú ju Jiříček upozornil, poďakovala mu a zbavila ho povinnosti naďalej jej pripomínať túto situáciu. Cítila istotu, že takto je to správne a mentálne oznámila tento pocit svojmu chlapcovi. Horúčka a vyrážky zmizli ešte skôr, ako stačila oznámiť svoje rozhodnutie riaditeľke škôlky a svojim známym.

Marie Heralecká
www.umarusky.com

Tags: No tags

Comments are closed.