S priateľom sme sa spoznali v lete minulého roka

S priateľom sme sa spoznali v lete minulého roka. Od začiatku sme si boli sympatickí a v podstate si rozumieme. Azda najväčším naším problémom je, že sa vieme poškriepiť aj na banálnych maličkostiach. Podobné situácie sa pomerne často opakujú, i keď to nie sú dramatické hádky. Nedokážeme sa však na seba dlho hnevať a priateľ hovorí, že výmena názorov do vzťahu patrí a nič vážne sa nedeje. Zaujímalo by ma, či sme vhodnou dvojicou pre perspektívny partnerský vzťah. (čitateľka narodená 14. 4. 1998)

Partnerská zhoda záleží od viacerých faktorov, nakoľko povaha vzťahu môže zahrňovať mnoho rovín – vedomých i nevedomých. Osobnosť každého človeka má veľa rôznych stránok, ktoré sa miešajú a splývajú s vlastnosťami toho druhého a utvárajú podobu celkového vzťahu. Astrologické či numerologické aspekty symbolizujú okrem iného toky energií, ktoré prúdia medzi dvomi ľuďmi a vytvárajú konštelácie s rôznymi vplyvmi. Ak medzi danou dvojicou nie sú podobné hodnotové postoje, úroveň vedomia, záujmy alebo duchovná vyspelosť, tak ani priaznivé konštelácie nemusia vzťah vylepšiť. S priateľom nemáte veľa súladných hladín energií, no zhoda vo väčšine životných postojov môže do značnej miery vykompenzovať chýbajúci súlad. Existujú však aj skryté motivácie vyplývajúce z karmických lekcií, ktoré sa ukrývajú pod prahom vedomia. Znamená to, že partneri venujú veľa času a úsilia riešeniu nezrovnalostí, ktorých korene nemusia byť vždy zrejmé, čo môže byť aj váš prípad. Každý z vás však má aj určité predstavy o tom, ako by mal vzťah vyzerať, ale nie ste v tom celkom jednotní. Keďže ste pomerne silná osobnosť so zmyslom pre spravodlivosť, dokážete o svoju pravdu bojovať zo všetkých síl. Váš priateľ zvykne mať niekedy snahu prispôsobiť vás svojim predstavám, no zrejme už zistil, že je to zbytočná námaha, a má vás rád takú, aká ste. Ukazuje sa tiež, že ste si dosť podobní, pretože vo vašich povahách je veľa ohnivého elementu, ktorý dokáže pri najmenšom impulze vzplanúť. Z toho dôvodu ste schopní poškriepiť sa aj na veciach, ktoré nemajú veľkú dôležitosť. Výsledkom je striedanie pokojných období s obdobiami, keď vášnivé debaty rušivo pôsobia na harmóniu vzťahu. Avšak ako rýchlo vzplaniete, tak rýchlo viete vychladnúť a uvedomiť si, že vaša škriepka bola vlastne zbytočná. Výmena názorov v partnerstve môže byť prospešná, pokiaľ prispeje ku konštruktívnemu riešeniu problémov. Rozdielne názory alebo predstavy môžu v niektorých prípadoch slúžiť ako katalyzátory, prostredníctvom ktorých dochádza k vývoju vzťahu. No dôležité je vedieť oddeliť podstatné od nepodstatného, aby ste neplytvali svojou energiou na malichernosti. Obdobie začiatku vzťahu naznačuje, že medzi vami je prítomné pomerne silné citové prepojenie a váš vzťah by preto mohol mať priaznivú perspektívu do budúcnosti. Vzhľadom na vaše impulzívnejšie povahy to nebude celkom jednoduchý vzťah, no neukazuje sa ani kríza, ktorá by mohla viesť k jeho ukončeniu. Snažte sa zamerať pozornosť na to, čo vás spája, a nie na to, čo vás rozdeľuje. Ľahšie sa vám tak podarí prekonať problémové oblasti vášho vzťahu.

Yvetta Cintulová

Tags: No tags

Comments are closed.