S manželom sme sa vzali v marci 2016

S manželom sme sa vzali v marci 2016, predtým sme sa poznali približne rok. Zo začiatku sme nemali žiadne zásadné problémy, chodili sme spolu na dovolenky a naše manželstvo fungovalo vcelku dobre. Naša láska sa však začala postupne vytrácať a stále menej si rozumieme. Mali sme už niekoľko kríz, ktoré sme viac-menej ustáli, no už to nie je medzi nami také, ako to bolo predtým. Neviem si predstaviť, že by sme mali takto žiť do konca života. Chcela by som preto vedieť, kam sa uberá náš vzťah. (čitateľka narodená 9. 12. 1993)

Zo začiatku mohol váš vzťah celkom dobre fungovať, pretože vtedy ste sa ešte nachádzali vo fáze zamilovanosti. V tom čase ste mohli mať aj podobný okruh záujmov, ktoré vás spájali. Keďže obaja máte pomerne dobrodružnú povahu, plánovali ste spolu precestovať svet a prebádať všetko nevšedné a zaujímavé. Nemali ste tak dôvod uvažovať o tom, že by ste si mohli prestať rozumieť. Kým je však človek zamilovaný, má tendenciu vnímať veci v inom než reálnom svete. No spoločný život odkryl viaceré problémové oblasti vášho vzťahu, ktoré sa dovtedy nemali možnosť prejaviť. Každý z vás vstupoval do vzťahu s určitými predstavami, ktoré sa však nenaplnili. Postupne ste zistili, že medzi vami sú značné názorové i hodnotové rozdiely a tiež sa citovo vzďaľujete. S manželom nemáte veľa zhodných hladín energií a vzájomná konštelácia naznačuje, že môžu nastať situácie, ktoré vnesú do vášho vzťahu nepohodu. Tieto okolnosti môžu do istej miery vplývať na to, že si prestávate rozumieť. Vaša povaha je priama a zásadová a od partnerského vzťahu požadujete dosť veľa. Ste však ochotná dávať rovnako toľko, ak nie viac. Keďže sama ste úprimná, očakávate rovnaký prístup aj od iných a rýchlo viete rozpoznať, ak vo vzťahu nie je čosi v poriadku. Ste tiež bezprostredná a priama a vaše slová sa vedia presne triafať do terčov. Avšak vaše dobre mienené rady sa nemusia vždy stretnúť s pochopením, čo môže byť jedným z dôvodov nezhôd. Váš manžel môže navonok pôsobiť pokojne, no vo svojom vnútri dokáže preberať všetky podrobnosti, ktoré mu víria mysľou. Svoje city prežíva veľmi hlboko a pokiaľ ho niekto či už úmyselne, alebo neúmyselne slovne zraní, vie si to veľmi dlho pamätať. Na druhej strane je však veľkomyseľný a chápavý a pokiaľ má ochraňovať alebo brániť tých, na ktorých mu záleží, vždy sa dá rátať s jeho láskyplnou účasťou. Má ale svoje pravidlá, drží sa svojich rozhodnutí a ťažko ho ktokoľvek prinúti konať proti jeho vôli. Nie vždy sa vám preto podarí dospieť k dohode, nakoľko aj vy si viete stáť za svojím názorom. Je možné, že váš manžel je tak trochu idealista a vidí vás skôr takú, akú by vás chcel mať, než aby vás dokázal prijať takú, aká skutočne ste. Bežné konflikty sa občas vyskytnú v každom vzťahu, no narastajúca nespokojnosť jedného alebo oboch partnerov je signálom, že čosi prestáva fungovať. Ak pochybujete, či dokážete naďalej žiť spolu, je namieste situáciu riešiť. V konečnom dôsledku by mohol takýto stav vyústiť do krízy, ktorú by ste už nemuseli ustáť. Obaja sa blížite k určitému bodu životného obratu a je možné, že v blízkom období dospejete k zásadnému rozhodnutiu ohľadne vášho vzťahu.

Yvetta Cintulová

Tags: No tags

Comments are closed.