S manželom sme sa vzali v júli 2012

S manželom sme sa vzali v júli 2012. Posledných päť rokov som však nebola šťastná aj kvôli manželovmu nadmernému pitiu a jeho prchkej povahe. V roku 2016 som náhodou spoznala muža, ktorý sa stal naším rodinným priateľom. Po čase sme sa prestali stretávať, no v roku 2021 sme sa opäť skontaktovali. Naše priateľstvo prerástlo do silnej platonickej lásky, ktorá ma motivovala ukončiť vzťah s manželom. Manžela to veľmi zasiahlo a prosil, aby som mu dala šancu. Chcela som začať nový život s priateľom, no pociťujem pochybnosti a mám výčitky svedomia. Obaja tvrdia, že ma ľúbia. Prežívam veľký vnútorný konflikt a neviem, ktorou cestou sa mám ďalej uberať. (čitateľka narodená 11. 9. 1982)

Váš vzťah s manželom ste spečatili v období, ktoré prialo partnerským zväzkom a vtedy ani jeden z vás nepochyboval o vzájomnej láske, ktorú ste v tom čase prežívali. Dôležitým faktorom však je aj obdobie samotného zoznámenia, resp. kedy sa váš vzťah začal rozvíjať, čo v liste neuvádzate. No prínosom je, že máte prevažne súladné hladiny energií, ktoré zohrávajú určitú úlohu pri nadväzovaní priateľských či partnerských vzťahov. Najväčším problémom vo vašom vzťahu sa zdá byť rôznorodosť pováh, v dôsledku čoho nedokážete vždy vhodne spolu komunikovať a navzájom sa chápať. Váš manžel má pomerne náladovú povahu a neraz môže byť vo svojich činoch impulzívny.

Má vysokú hladinu energie, ktorú nevie udržať pod kontrolou a ktorá pôsobí negatívne na jeho nervový systém. Pokiaľ sa nenaučí konštruktívne usmerňovať účinky tejto energetickej nerovnováhy, bude sa snažiť zahladiť ju aj tým nie najvhodnejším spôsobom. Je však schopný hlbokých citov, no mal by si osvojiť väčšiu empatiu voči druhým a tolerovať ich potreby. Je možné, že občas ani on sám nemá jasno v tom, čo od vzťahu očakáva, a nevie si v ňom nájsť svoju osobnú slobodu. S vašou citlivou a senzitívnou povahou nie je ľahké žiť vo vzťahu v takomto kontraste, kde nenachádzate potrebnú harmóniu a pochopenie. S priateľom nemáte veľa zhodných hladín energií, je však medzi vami konštelácia, vplyvom ktorej by mohol fungovať dlhodobý kamarátsky vzťah. Priateľ má schopnosť druhých vypočuť a vie byť empatický k problémom iných ľudí, i keď v jeho konaní môže byť občas istá neprehľadnosť. Spoznali ste sa v čase, keď sa vo vašom manželstve mohli začínať črtať nezhody, s ktorými ste sa mu neskôr zdôverili. Stal sa tak vašou spriaznenou osobou, ktorá dokázala s pochopením pristupovať k vašej citlivej duši. Vaše priateľstvo vyústilo do platonickej lásky v období, ktoré vzťahom priveľmi neprialo. Znamená to, že je potrebné rátať aj s tou možnosťou, že vaše plány a ideály sa nemusia celkom naplniť. Súčasné citovo vypäté obdobie podporuje konanie na základe emocionálnych impulzov, no posledný štvrťrok už prinesie viac rovnováhy. Na vzniknutú situáciu nazeráte z rôznych stanovísk a neviete sa rozhodnúť, ktorý uhol pohľadu by bol správny. Najmä v citovej oblasti musíte zväčša dospieť k záveru vo svojom vlastnom čase a svojím vlastným spôsobom. I keď nechcete nikomu ublížiť, rozhodnutie iba z ľútosti by asi tiež nebolo najlepším riešením. Vezmite do úvahy všetky okolnosti a počúvajte aj svoju intuíciu.

Yvetta Cintulová

Tags: No tags

Comments are closed.