Rada by som poznala váš názor na môj partnerský vzťah

Rada by som poznala váš názor na môj partnerský vzťah, ktorý trvá od jari 2016. Chcela by som tiež vedieť, čo hovoria čísla o priateľových a mojich charakterových vlastnostiach. (čitateľka narodená 19. 12. 1986)

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že vás dvoch takmer nič nespája, pretože medzi vami je pomerne málo súladných aspektov. No ak dvaja ľudia nemajú príliš priaznivú vzájomnú konšteláciu, avšak ich hodnotové postoje, záujmy alebo úroveň vedomia sú podobné, môžu spolu vytvoriť hodnotný vzťah, ktorý bude obom vyhovovať. Váš vzťah je založený aj na určitej spolupatričnosti, ktorú jeden k druhému pociťujete.

Čo sa týka charakterových predpokladov, v tomto smere ste tiež pomerne rozdielni.

Vy ste extrovertnejší typ osobnosti, zatiaľ čo u vášho partnera prevládajú introvertné črty. Ste obdarená značnou dávkou fyzickej i duševnej energie, ktorá vás robí aktívnou a činorodou a viete pozitívne vplývať na svoje okolie. So svojím postrehom pre detail dokážete rýchlo rozpoznať jadro problému a vzápätí ho vyriešiť. Ak si zvolíte cieľ, idete za ním s veľkým nasadením a nechýba vám ani vytrvalosť.

Váš priateľ môže navonok pôsobiť ako človek, ktorý sa nedá len tak ľahko vyviesť z rovnováhy, no vo svojom vnútri je veľmi citlivý a zraniteľný. Z toho dôvodu môže v stresových situáciách neraz reagovať pod vplyvom emócií, ktoré ho ovládajú. Je preto ľahké ublížiť mu neuváženým slovom alebo skutkom, i keď si uvedomuje, že to nebolo tak mienené. Dokáže však odpúšťať, ale iba ak sa podobné situácie neopakujú často. Na druhej strane vie byť aj veľkomyseľný a je schopný hlbokých citov napriek tomu, že navonok môže pôsobiť rezervovane. Jeho vnútorná citlivosť súvisí do istej miery s minulými životmi, pretože z toho obdobia si prináša určité emocionálne zranenia a podvedome hľadá cesty, ako sa ich zbaviť.

V dôsledku dávnych spomienok preveruje dôveryhodnosť ľudí a podmienok, ktoré do jeho života vstupujú, nakoľko sa ešte drží niektorých minulých foriem a štruktúr. V súčasnosti sa však snaží nachádzať lepšie riešenia a prechádza skúsenosťami, ktoré ho učia väčšej empatii. Vo vašom vzťahu ste väčším organizátorom a hybnou silou najmä vy, ktorá dáva veci do pohybu. S tým však zrejme nie je váš partner celkom uzrozumený, pretože na niektoré záležitosti môže mať odlišný názor. Vaše nadšenie a optimizmus sa tak nemusia vždy stretnúť s adekvátnym pochopením.

Keďže svoje predstavy mu zvyknete predkladať priamo a bez škrupúľ, mohol by mať niekedy pocit, že ste k jeho ambíciám a cieľom priveľmi kritická. Zavše by sa mu mohlo zdať, že ho svojím postojom do istej miery brzdíte. No vy sa v skutočnosti iba snažíte ukázať mu realitu a tiež povzbudiť ho. Z dôvodu prítomných rozdielností by mohlo medzi vami občas dochádzať k stretu záujmov, nakoľko ani jeden z vás sa nerád vzdáva svojich zásad. Obdobie začiatku vzťahu naznačuje, že vzťah nebude celkom jednoduchý a budete musieť zdolať viaceré prekážky. Pokúste sa však viac zamerať na to, čo vás spája, než na to, čo vás rozdeľuje.

Yvetta Cintulová

Tags: No tags

Comments are closed.