Prečo muži málokedy vedia, čo so ženou v emóciách?

Limbický zápis a emočná gramotnosť vo vzťahoch
Žena si vyberá muža

Dôležité je, aby si žena vybrala správne
Kvalita jej života sa odvíja od prostredia, ktoré sama formuje. Dva rozdielne prístupy tvoria rozdielne kvality života: Vybrať si muža a potom meniť svet, ktorý on ponúka alebo vybrať si muža, ctiť jeho svet a rozvíjať svet, v ktorom je obom krásne. Je potrebné, aby svet, ktorý muž ponúka, čo najviac odrážal ženu samotnú, jej túžby, sny a dušu. Ženský element posúva veci dopredu, vylepšuje a mení ich.

Svet muža, ktorý si žena zvolí, je dôležitý

Bude vylepšovaný, transformovaný a zahrnutý láskou a starostlivosťou ženského srdca. Pre muža je dôležité pozerať sa na to, ako žena ctí svet, ktorý on ponúka a zdieľa. Nie ale skrze logický výpočet pre a proti, pretože tento barometer neodhalí ilúziu a klam. Ženy, ktorým ide o vlastný profit a kredit, sú dobrými iluzionistkami a vedia, ako muža dostatočne chváliť a „mastiť“ mu ego, aby dosiahli svoje. To platí aj v opačnom prípade. Náplň takého správania je však prázdna, chýba cit, teplo, skutočný záujem, súcit a spolupatričnosť.

Cit je ukazovateľom správneho smeru

Riadiť sa citom znamená skutočne cítiť, či ženu napĺňa prístup konkrétneho muža v ich rodiacom sa vzťahu. Či sa skutočne cíti dobre a nielen preto, že ju pozval, zaplatil a odviezol domov… Ale tiež preto, že vníma aj jej vnútorný svet, že ona celá ho skutočne zaujíma. Je dôležité vedieť, ako sa cíti a vedieť, čo s tým robiť.

Cit nemôže byť nahradený žiadnym pravidlom alebo konceptom

Pre muža je zásadné vnímať, ako veľmi ho baví robiť menšie aj väčšie veci pre konkrétnu ženu. Aký pocit v ňom vyvoláva skrze svoje prijímanie a oceňovanie. Niekedy je svet nablýskaných áut a drahých reštaurácií nedostačujúcou kulisou na zakrytie emočného prázdna, strachu z blízkosti a manipulatívnych hier. Muži s nevyliečeným srdcom majú vo svojom vnútri pre svoju partnerku len vyhradený priestor. Tento priestor je špecifický u každého muža zvlášť. Jeho vytváranie formovali zážitky z detstva a vzťah s matkou, plus správanie otca k mame, prvá láska a sexuálne prepojenie. Bez toho, aby si toho boli vedomí, hľadajú muži ženu, ktorá do tohto priestoru pasuje. Preložené do bežnej reči: Žena má byť taká a taká a nie iná. Keď takú ženu muž stretne, inštinktívne zacíti úspech a vydá zo seba maximum, aby ju očaril a získal. Žena sa v tomto lúči pozornosti a výlučného obdivu cíti veľmi dobre a rada sa do jeho vyhradeného priestoru „vojde“. Táto idylka trvá do momentu, kedy sa začnú narúšať stereotypy a niekto chce von z „vyhradenej zóny“. Čokoľvek je obmedzené a vyhradené, narazí na svoje hranice a bude chcieť rozvíjať svoje kvality ďalej.

Muž ako flexibilný rám a žena ako tancujúci obraz

Muž vytvára rámec vzťahu, v ktorom žena tancuje zvodný tanec života. Vytvárajú tak spolu obraz. Vzťahy sú ako galéria obrazov. Každý je iný a svojský. Niekedy je výrazný obraz v jemnom ráme, masívny rám obklopuje takmer prázdne plátno, jemný rám hladiaci jemný obraz má tiež svoju poetiku, rovnako ako keď sa zdá, že obraz žiadny rám nemá, a pritom je nalepený zospodu na drevenej doske, ktorá mu dáva možnosť vyniknúť… Počet kombinácií nemá limity. A každá kombinácia má vlastný náboj, atmosféru a energiu. Vytvárajú vibrácie, ktoré sa šíria ďalej a vzbudzujú u okolia emócie.

Prechádzka galériou obrazov je tiež prechádzkou emočných zážitkov

Rozdiel medzi obrazom vytvoreným maliarom a obrazom, ktorý vytvára vzťah dvoch ľudí je v tom, že zatiaľ čo prvý obraz visí v galérii a nemení sa, kým sa pre to maliar nerozhodne, tak druhý obraz je utváraný zložkami samotnými. Obraz aj rám aktívne sebou samými utvárajú celok a jeho premeny. Tým utvárajú živý obraz – živú bytosť, ktorou vzťah je.

Vzťah je živá bytosť

Život v partnerstve prináša zo všetkého najviac rast. Tento rast môže byť dramatický i pokojný. Rast v láske, radosti a vzájomnom prelínaní sa je rovnako reálnou možnosťou, ako rast v hádkach a v princípe boja. Závisí na rozhodnutí a schopnosti zúčastnených toto rozhodnutie realizovať. Ľudia držiaci sa zubami-nechtami svojho konceptu lipnú na určitej forme čohokoľvek, aj premeny. Aj keď chcú zmenu, požadujú, aby bola vykonaná určitým spôsobom. Týmto prístupom si sami stoja v ceste. Ľudská moc je veľká, ale netkvie v tom, aby určovala, kedy a ako sa jej želanie naplní.

Obraz tancuje v objatí neflexibilného rámu

Tak, ako si obraz volí svoj rám skrze umelcov, volí si tancujúci obraz (žena) svoj rám (muža) pre vzťah. Niekedy sa ale obraz do rámu nechá zvoliť. Inak povedané, žena sa nechá zvoliť mužom. A niekedy sa obraz do tohto rámu nehodí, nezmestí… Pri svojom tanci života naráža na steny a rohy, ktoré nie sú flexibilné a nedovolia tancujúcemu obrazu, aby sa rozpínal a rozvíjal. Po čase tancujúci obraz prestane tancovať, pretože narážanie do stien bolí. Energia vzťahu stagnuje. Ak rám nie je schopný a ochotný rozpínať sa spolu s obrazom a byť flexibilný, dochádza k napätiu a stagnácii. Nastáva stereotyp, nuda. Dôležité je, aby si tancujúci obraz (žena) zvolil nový rám (muža), ktorý je skutočne pre neho vhodný.

Obraz tancuje v objatí flexibilného rámu

Obraz aj rám utvárajú vzťah skrze svoj permanentný rozvoj a rast. Na svojej ceste sa vzájomne cítia a vylaďujú. Skutočný vzťah je ako tancovanie argentínskeho tanga, kde každý tancuje svoje kroky a vytvára tým fenomenálny dialóg. Ona načúva jemu. On načúva jej. On vedie. Ona nasleduje. On vedie tým, že ju vníma a vyberá kroky, ktoré sú v súlade s okolím a s ňou. Ona ho vníma a nasleduje, stará sa o to, aby zostávali v kontakte. On ju vedie tak, že jej kroky žiaria, v tanci je krásna a očarujúca a zostáva blízko. Nezostáva preto, že musí, ale preto, že chce. Baví ju tancovať práve s ním. On tancuje s ňou, pretože je ženská, vnímavá, nasledujúca. Obaja majú svoj vlastný stred, o ktorý sa opierajú, aby mohli utvárať spoločný tanec. Spoločne zdvíhajú latku svojho tanca. Náročnejšie figúry a kombinácie krokov ich dovedú do fázy, kde nejde o kroky a o správnosť prevedenia. V prvom rade ide o to cítiť sa a udržiavať medzi sebou spojenie takej kvality, ktorá umožní vzájomne sa počúvať a v každej chvíli vnímať impulzy partnera. Tešiť sa z tanca. A na tú istú pieseň zatancovať zakaždým inú kombináciu krokov so živým nábojom spojenia.

Obraz tancuje v objatí vyvoleného rámu

Ženský princíp posúva ďalej, rozvíja, vylepšuje, premieňa v súlade so srdcom. V civilizovanom svete je skrze technický pokrok nastavená ilúzia, že zmenu prináša dominantný a dravý prístup. Skutočná hodnota premeny tkvie v preskupení energie. Skutočná zmena prináša uvoľnenie blokád, obnovenie harmónie a plynutia prirodzeného toku sily na všetkých rovinách.

To nie je možné nastoliť technokratickým, obmedzeným a dominantným prístupom. Rozvoj k lepšiemu prináša múdrosť snúbenú s celistvým a rozšíreným vedomím ukotveným v srdci. Preto je dôležité, aby si žena vybrala dobre. Aby pri svojom výbere dbala na pocity a riadila sa nimi. Pochopenie bez stability hmotného zabezpečenia je časom vo vzťahu rovnako nevyvážené ako hojnosť hmotných statkov bez rozvinutého citového života.

Muži majú svoj svet a volia si spôsoby, ktorými ho utvárajú. Keď sú so svojím svetom spokojní, radi sa oň delia v partnerstve. Žena si svojím srdcom vyberá svet muža, ktorý je jej najbližší a najviac jej oblažuje dušu. Svojím bytím a prítomnosťou ho povznáša, oživuje a dotvára. Keď zostáva v šťastí a rozvíja ho, tvorí raj. Ak žena zostáva aj napriek svojej nespokojnosti, vytvára napätie. Keď je žena spokojná, celý dom žiari.

Zuzana Hozhoni
www.hozhoni.eu
lektorka seminárov, osobných konzultácií a terapií

Tags: No tags

Comments are closed.