Požehnaný Kruh

Koleso času sa krúti neprestajne… roky, storočia, tisícročia, nesie so sebou deje a prísľuby tie, čo aj pred rokom, vesmírne sily hrajú s podobnými hviezdami a planétami ako iné roky koncom leta, nebo nad nami sa opakuje, zem pod nohami sa nám prihovára slovami ako po minulé časy, a tak sa ocitáme, rok čo rok, v období, kde vládne láskavou, štedrou a prísnou rukou Mokoš. Drží kľúče od komory plnej plodov leta, poživne pre celý kmeň, celú rodinu, pre ľudské spoločenstvo. Taká je jej úloha. Zabezpečiť, uschovať, prerozdeľovať.

Celé snaženie, úsilie nás, ľudských mravčekov, smeruje od zimného slnovratu k tomuto bodu: k dožinkom. Lebo, ako hovoria klasici, zima sa blíži! (My tu na kopaniciach ju cítime už v kostiach a je to pre nás motivácia nad motivácie…)

Čas prímeria v prírode, kedy všetky sily a snaženia smerujú k jednému, ťahajú za jeden koniec – aby plody v záhradách a na poliach dozreli, odpadli, boli zozbierané a uskladnené. Aby bol ich údel naplnený, podľa Najvyššieho zákona – poslúžiť svojím telom, rozmnožiť sa, aby budúci rok zrno zasa mohlo vyklíčiť.

Najštedrejšia bohyňa prastarých čias naša matka Mokoš dozrie a podľa zásluh nadelí.

Aj naše leto sa nesie v znamení pravidiel, ktoré diktuje Všehomír. Všetky letné školy sa riadia silami, čo nás presahujú.

Prvé pobyty, kde ešte prevláda živel ohňa, sú naplnené pohybom, mladou silou, rastom a to u nás prázdninujú v tom čase deti a mladé bytosti do veku dospelosti. Tento „tábor“” je plný učenia sa nových vecí. Prichádzajú nováčikovia, čo pozerajú na naše gazdovstvo ako vyorané myši, učia sa nosiť vodu z prameňa, rúbať drevo, kŕmiť sporák v letnej kuchynke palivom, energia učenia sa, rastu, novosti poznatkov, napredovania v dielni pri výrobe svojho luku, píšťaly, kresania ohňa, pochodov krajinou, spoločného varenia, udržiavania ohňa v strede dvora… to všetko vibruje a chveje sa s energiou pohybu a napredovania. Je to súvislý obrad na slávu veľkého Ohňa, čo prebleskuje pomedzi nás a dáva nám silu a nadšenie.

Ako leto postupuje, prichádzajú muži, malí i veľkí, a svojou výbušnou energiou napĺňajú priestor pod lesom. Hrajú píšťaly, vrhajú sa nože, varí sa vo veľkom kotle a rozhodnutia dozrievajú v potnej chyži, s horiacimi kameňmi, pod našou dubinou. Schladenie prichádza v potokoch a jazerách myjavských vôd. Muži sa rozložia na lúke a svojou rozhodnou a jednoznačnou silou naplnia priestor na prospech tak trocha uvoľnených väzieb, čo sa počas roka stihli naštrbiť.

Rodičia s deťmi sú predelom. Dve až tri generácie sa stretajú na našom dvore už roky, v spoločnom snažení a spoločnom oddychu. Prehadzujú sa úlohy, v záverečnom obradovom divadle pri veľkom ohni v nočnom lese syn hrá otca a matka sa podriaďuje ako poslušná dcéra… dedo je veľký silný orol, ktorý spája v rozprávke postavy a pomáha im na ich ceste. Táto skupina si už pod vládou rodinnej bohyne Mokoš poľahky rieši svoje trápenia a uzlíky, s ktorými intuitívne zamierili k nám, do nášho dvora. Mokoš ich nasmeruje k pochopeniu, zmiereniu, vyladeniu… Lebo aj to je jej úloha, je to cnosť, ktorú prináša zrelosť a nadhľad, a tiež súcit.

A teraz to najlepšie na konci… Lebo svoje letné školy končievame už dlho a tradične v polovici druhého mesiaca prázdnin, kedy sa Mokoš už prejavuje naplno. Je to tradičný „babský“ pobyt – Mokošín. Ako sa vyjadrili niektoré účastníčky Mokošínov, už im počas roka chýbala táto energia, a tak sa nevedia dočkať!

Mokošíny bývajú veľmi napínavé a nepredvídateľné. Vždy sa tam zamieša život sám. (Minulý rok sme riešili paralelne s mokošínskym pobytom ťažký proces odchodu Weleslawinej mamy, kde sa deje na plátne pomyselných a obradových pochodov prepletali s realitou, odohrávajúcou sa 150 kilometrov od miesta letnej školy, a karma sa tu „vyzúrila“ naplno.) Mokošín je koleso idúce svojou zotrvačnosťou, ktoré sa nedá zastaviť a smeruje k svojmu cieľu. S napätím aj zvedavosťou zakaždým čakáme, čo nám prinesie, lebo tento čas dožinkov, žatvy a oslavy života je vrcholným bodom roka a potrvá až do jesennej rovnodennosti. Stačí sa naladiť na jeho zmierlivú a všetko riešiacu silu, ktorá je odrazom života samotného, a uvoľniť sa. Mokoš, najspravodlivejšia a najláskavejšia božská matka, má prehľad o našich trápeniach a radostiach a dožičí nám prechody údoliami sĺz i smiechu.

A po jej očistnom konaní sa ocitneme na prahu dlhej zimy, kedy ozveny ohňa a tepla budeme hľadať v piecke, čakajúc na Slnko, ako na spasenie… A Kruh sa k nám otočí zasa tým krajším osením.

Mokoš, najspravodlivejšia a najláskavejšia božská matka, vie o našich trápeniach a radostiach.

Karpatské slnko, Weleslawa a Duchoslav
www.karpatskypecuch.org

Tags: No tags

Comments are closed.