Popôrodná dula

 

 

Tehotenstvo, pôrod, šestonedelie. V živote ženy mimoriadne dôležité, na seba nadväzujúce obdobia. Dnes ale bude reč o šestonedelí – krehkom období ženy po pôrode, v ktorom sa ocitá v novej role a v nových situáciách.

Záleží na tom, ako sa zrodí dieťa, matka, rodina.

Potrebuje sa zladiť s rytmom svojho dieťaťa, naučiť sa mnoho nového vrátane dojčenia, popri tom sa postarať o domácnosť, možno o ďalšie svoje deti a zároveň mať čas a priestor regenerovať sa po pôrode. Vo svojej dlhoročnej praxi s tehotnými a ženami po pôrode sa s problémom nedostatočného oddychu v šestonedelí často stretávajú duly a pôrodné babice Martina Šanková, Lenka Holotňáková, Lucia Vančo a Petra Hránková. Rozhodli sa preto založiť Školu popôrodnej duly, aby si každá žena mohla dopriať dostatočnú popôrodnú starostlivosť, akú potrebuje, a mala sa na koho obrátiť.

O šestonedelí kolujú rôzne názory, čo by žena mala, musí, môže, nemôže či nesmie. Na jednom sa v tejto chvíli určite zhodneme. Šestonedelie je často náročným obdobím. Čo sa deje tesne po pôrode v živote ženy?

Šestonedelie je obdobie, ktoré je časovo ohraničené 42 dňami po pôrode. Začína okamihom pôrodu a končí okolo 6 týždňa po pôrode. Po ukončení pôrodu sekciou môže trvať o 2 týždne dlhšie. Áno, šestonedelie je intenzívne a náročné obdobie v živote ženy, počas ktorého prechádza spolu s dieťatkom procesom, ktorý nazývame adaptácia. Adaptuje sa na novú životnú situáciu a prijíma rolu matky.
Dieťatko sa adaptuje a vytvára si vzťahovú väzbu. Úlohou blízkeho okolia, ako aj celej spoločnosti je nevytvárať tlak, nemať prehnané očakávania a nesnažiť sa podporovať u žien potrebu naplniť „pohár materstva” do akejsi perfektnej podoby. Každá žena vstupuje do tohto obdobia s množinou vlastných skúseností a prežitkov. Už toto vytvára predpoklad, že nie je možné naplniť všetky očakávania, ktoré si buď sama žena predsavzala, alebo ktoré môže pociťovať ako tlak zo strany svojho okolia či nastavenia očakávaní v našej spoločnosti.
Čo je pre ženu v šestonedelí najnáročnejšie zvládnuť? Sú to fyzické bolesti, emočné rozpoloženie, nový typ povinností, zodpovednosti či kombinácia všetkého?

Pôrod je iniciačný proces, kedy sa žena mení v matku. Patrí k dôležitým prelomom v živote ženy. Šestonedelie by malo byť spojené so spomalením, napojením sa na dieťa. Žena by mala najmä oddychovať a načerpávať nové sily. Tehotenstvo, pôrod a šestonedelie sú veľmi prepojené.
Bohužiaľ, v dnešnej dobe väčšina pôrodov neprebieha rešpektujúcim spôsobom, ktorý by ženu posilnil v jej schopnostiach a sile. Prvé dni po pôrode žena musí riešiť svoje fyzické problémy – starostlivosť o popôrodné poranenia, jazvu po nástrihu alebo sekcii, hygienu, stravu, zavinovanie maternice atď., ako aj svoje pocity vyplývajúce z priebehu pôrodu alebo z „hodenia do vôd šestonedelia“. K tomu sa pridáva neustála starostlivosť o dieťa, jeho potreby, ktoré si vyžadujú úplnú pozornosť ženy. Preto považujeme za prospešné isté dovzdelanie sa v téme šestonedelia a najmä empatizovanie sa na individuálne podmienky, potreby a možnosti, ktoré každá žena má. Realistické zváženie týchto aspektov môže napomáhať k zvládnutiu tohto obdobia v rámci možností každej ženy.

S akými problémami či požiadavkami sa najčastejšie u čerstvých mamičiek stretávate?

Ženy po pôrode potrebujú podporu. Pôrodom sa aj ony samy porodili do úlohy MATKY. Veľmi často vidíme pri pôrodoch, ako sú ženám nerešpektujúcim spôsobom brané a neuznané ich jedinečné kompetencie matky. Ženy týmto prístupom strácajú často sebavedomie a kompetenciu byť matkou.

Ako sa to deje?

Jednoducho vyslovenými vetami, ako keď žene počas pôrodu poviete, že napr. nevie porodiť svoje dieťa. Alebo keď po pôrode dostane informáciu, že jej bradavky nie sú dosť dobré a nikdy nebude dojčiť. Alebo miesto rady, ako utíšiť svoje plačúce dieťa, ktoré drží v náručí, jej v nemocnici povedia, že čo je to za matku, keď nevie utíšiť svoje dieťa. Toto je bežná prax, ktorá sa deje v našich pôrodniciach. Stačí vyslovená jedna necitlivá veta, ktorá v novozrodenej matke, ktorá sa po pôrode aj vďaka hormonálnemu rozpoloženiu cíti zraniteľná, zostane hlboko. Uverí, že nie je dosť pre svoje dieťa. A tam začínajú všetky problémy, s ktorými sa ženy po pôrode stretávajú.

Najčastejšie sú to komplikácie pri dojčení, plač dieťatka, nemožnosť upokojiť ho, bolesti bruška. Dojčenie je úzko späté s pôrodom a tým, čo sa deje hneď v prvých hodinách. Ďalším problémom je oddeľovanie detí od matiek po pôrode. Odôvodnenia typu, že si matky majú oddýchnuť alebo sa dieťa potrebuje vyhriať na výhrevnom lôžku mimo matky, sú v dnešnej dobe už vyvrátené tisíckami vedeckých výskumov a skúsenosťami iných matiek, ktoré to zažili inak.
Pôrod je súčinnosť dvoch bytostí – matky a dieťaťa. Sú jedno, a tak by sme k nim mali aj pristupovať.
Z pohľadu ženy sa otvárajú témy bolestivého nástrihu hrádze či jazvy po cisárskom reze, komplikácie pri zavinovaní maternice, bolestivé hemoroidy, krvavé bradavky a bolestivé prsníky. Taktiež sa otvára téma emocionálneho prežívania, stotožňovanie sa s rolou matky, vytváranie a prijímanie nového života, nového hodnotového systému. 

Na Slovensku máme vyškolené prvé popôrodné duly. Aké sú ich zručnosti, kompetencie?

Je to väčšinou žena, ktorá má vzdelanie a skúsenosti z oblasti poskytovania nezdravotníckych služieb ženám po pôrode v období šestonedelia. Pomoc je väčšinou poskytovaná v domácom prostredí. Popôrodná dula dopĺňa sieť poskytovanej opory, ktorú má daná žena k dispozícii. Jej služby sú jednou z možností, ktorú si žena pre svoje popôrodné obdobie môže zvoliť a nájsť.
Popôrodná dula sa môže stať zdrojom dobrých informácií o šestonedelí a kontaktov na skúsených odborníkov, ktorí rovnako môžu žene po pôrode pomôcť v oblastiach, akými sú napr. dojčenie, starostlivosť o novorodenca. Tiež môže pomôcť v oblastiach spracovania vnútorných neistôt spojených s príchodom nových situácií po pôrode, ktoré nemusí vedieť sama zvládnuť. Popôrodná dula je mamičke k dispozícii, keď je už jej vlastná sieť pomoci nedostačujúca. 

Skúsme pomoc popôrodnej duly ešte viac priblížiť. V čom všetkom môže žene pomôcť?

Popôrodná dula poskytuje služby najmä v oblasti fyzickej pomoci a emočnej podpory ženy po pôrode. Medzi služby v oblasti fyzickej pomoci patrí podpora pri samoobslužných činnostiach ženy po pôrode: pomoc s odporúčanou starostlivosťou v domácom prostredí stanovenou pôrodným personálom, pomoc s hygienou ženy po pôrode (ak si to žena želá, alebo potrebuje), príprava jedla podľa potrieb ženy po pôrode, pomocné práce v domácnosti, podávanie alebo zaobstaranie potrieb pre ženu a jej dieťa a iné. 

V oblasti emočnej podpory je to najmä zdieľanie pôrodného zážitku (ak žena chce svoj zážitok s niekým blízkym zdieľať), aktívne počúvanie, empatia, neposudzovanie a nehodnotenie, podporenie ženy v jej novej úlohe matky, podpora jej kompetencií. Jedna zo základných predpokladov pre prácu popôrodnej duly je, aby bola citlivá na sociálne, kultúrne, etnické, sexuálne a iné odlišnosti, ktoré sú základným ľudským právom každej ženy a spoločnosť by ich mala rešpektovať.
Narodenie dieťaťa a šestonedelie je obdobím mimoriadne dôležitým pre zdravie oboch i zdravý vývin dieťaťa. Nie každá žena má silné rodinné zázemie či podpornú komunitu blízkych či priateliek.

Je teda podpora žien tým hlavným cieľom vzniku Školy popôrodnej duly?

Primárnym cieľom Školy popôrodnej duly je pomôcť rodičom získať dôveru a cítiť sa pri rozhodovaní kompetentne. Vnímame, že o ženy po pôrode nie je dostatočne postarané. Absentuje popôrodná starostlivosť. Pôrodom sa život začína a práve v tomto období potrebuje žena podporu svojich blízkych a tiež mať možnosť požiadať o podporu skúsené ženy, ktoré jej pomôžu vo fyzickej aj psychickej oblasti. Naším hlbokým vnútorným presvedčením je možnosť poskytnutia podpory a vedomostí smerovaných k zdraviu ženy, dieťaťa a rodiny. Záleží na tom, ako deti v našej spoločnosti prichádzajú na svet a ako sa zrodí dieťa, matka, rodina. Každý si zaslúži podporu a starostlivosť. 

Pre koho je škola určená? Ako dlho trvá štúdium a v akých oblastiach sa budúca popôrodná dula vzdeláva?
V Škole popôrodnej duly odovzdávame naše vedomosti a skúsenosti z dlhoročnej praxe a z učenia sa od významných a múdrych žien, najmä zo zahraničia.
Ctíme si povinnosť odovzdávania vedomostí ďalej – pre uzdravovanie, pomáhanie, podporovanie, zdieľanie… pre ženy.

Škola popôrodnej duly, tak ako tehotenstvo, trvá 9 mesiacov.
Je zložená z 3 blokov – praktickej, emocionálnej a fyzickej podpory. Učíme ženy o kompetenciách popôrodnej duly, o základoch tehotenstva a pôrodu, zdraví po pôrode. Hovoríme o praktických nástrojoch pomoci v šestonedelí, o dôležitosti stravy. Učíme základné princípy aromaterapie, využitia bachových kvetových esencií, homeopatie.

Ďalšími témami sú partnerská intimita, popôrodná trauma, základné terapeutické nástroje. Učíme techniky popôrodnej obnovy ako ženská bylinná náparka, využitie bylín po pôrode, zavinovanie maternice, popôrodné masáže, základy panvového dna a mnohé ďalšie. Samozrejme učíme, ako zabezpečiť najlepšiu starostlivosť pre novorodeniatko, aký dôležitý je bonding, dojčenie a celkový čas šestonedelia na spomalenie a regeneráciu síl ženy.
Prvý ročník Školy popôrodnej duly už máme za sebou. Zoznam úspešných absolventiek – popôrodných dúl nájdete na webovej stránke www.poporodnadula.sk. Vo výcviku máme ďalšie ženy, ktoré rovnako ako my vnímajú, aká potrebná je podpora ženy po pôrode nielen pre ňu samotnú, ale i pre dieťa a spokojnosť a zdravie celej jej rodiny.

O vysokých nárokoch, ktoré na matky v šestonedelí kladie spoločnosť i ony samy, či o popôrodnej depresii sa dozviete v ďalšom článku a pokračovaní témy šestonedelia.

Text: Michaela Paulenová

Tags: No tags

Comments are closed.