Počas celého života som nestretla muža, ktorý by bol bez záväzkov

Počas celého života som nestretla muža, ktorý by bol bez záväzkov, aby som s ním mohla nadviazať normálny funkčný vzťah. Každý muž, ktorý mal o mňa záujem, bol zadaný. V júli 2022 som raz stretla muža, ktorý je ženatý a má dieťa. Cítim, že by to mohol byť ten správny. Veľmi si už prajem mať partnera, s ktorým by som si rozumela. Vedeli by ste mi povedať, kedy ma čaká vzťah, v ktorom by som mohla byť šťastná? (čitateľka narodená 9. 5. 1979)

Dátum, ako i hodina narodenia každého jedinca vytvárajú špecifické aspekty naznačujúce jeho danosti, príležitosti alebo prekážky, ktoré by mal zvládnuť na svojej životnej ceste. Do istej miery však záleží na nás samotných, ako sa týchto úloh zhostíme, čo si z daných možností vyberieme a aké ponaučenia získame. Ak sa niektoré situácie v rôznych obmenách opakujú, znamená to, že je potrebné zopakovať si určité lekcie, aby sme sa nabudúce vedeli podobným scenárom vyhnúť. Vo vašom prípade sa ukazuje, že prostredníctvom rozmanitých životných zmien sa neraz môžete dostať do zložitých situácií, ktoré testujú vašu trpezlivosť a vytrvalosť. Tie sa môžu týkať medziľudských či partnerských vzťahov, zdravia, finančnej istoty a neistoty a preverujú aj vašu schopnosť vyrovnať sa s úspechom i neúspechom. V súčasnosti nastáva návrat podobných pomerov a okolností, nakoľko sa potrebujete oslobodiť od zaťažujúcich hodnôt prevzatých z minulých inkarnácií, ktoré je teraz potrebné pretvoriť. S istými ľuďmi sa znova stretnete, čím sa uvoľnia spomienky na dávne zážitky. Hľadanie rovnováhy v oblasti partnerských vzťahov tak môže byť dosť zložité a dochádza k disharmónii a rozpadu rôznych zväzkov. Jednou z vašich úloh je naučiť sa integrovať svoje vnímanie s ideálmi a snami, ktoré si do tohto života prinášate. Potrebujete si tiež vytvoriť stav vnútorného súladu, ktorý zároveň prispeje aj k vytvoreniu súladu vonkajšieho. Na svoje okolie však môžete pôsobiť ako cieľavedomá, ambiciózna žena a je možné, že muži zavše majú pri vás pocit, že sú ľahko nahraditeľní, resp. nedokážu splniť vaše kritériá. Z toho dôvodu sa možno niektorí neodhodlali ísť s vami do vzťahu a tí zadaní to zväčša považujú za spestrenie každodennej všednosti. Avšak vo svojom vnútri ste veľmi citlivá a zraniteľná a všetky svoje city prežívate s veľkou intenzitou. Nachádzate sa v období, v ktorom viac môžete pociťovať túžbu mať pri sebe človeka, s ktorým by ste si rozumeli. Muž, s ktorým ste sa vlani raz stretli, je pomerne ústretový človek, ktorý má schopnosť druhých vypočuť. Možno ste zistili, že v niektorých ohľadoch máte podobný vkus alebo návyky. No tieto spoločné rysy sa ukazujú byť len zdanlivé. Čím viac by ste sa poznali, tým viac by ste mohli zistiť, ako sa vaše názory rozchádzajú. I keď vzbudil vo vás pocit, že by to mohol byť ten pravý, je dôležité, či je tento pocit obojstranný. S manželkou ho spája značne silné karmické puto a napriek tomu, že ich vzťah nemusí byť vždy ideálny, nebolo by celkom jednoduché tento zväzok rozdeliť. Je možné, že v prvej tretine tohto roka stretnete niekoho, kto by sa mohol stať vašou spriaznenou dušou. No zdá sa, že vo vzťahoch budete ešte nejaký čas skúšaná. Vzťah, ktorý by vám mohol vyhovovať, vás môže čakať približne o tri roky.

Yvetta Cintulová

Tags: No tags

Comments are closed.