Obrady rastlinných kráľov

Rastliny a kvety boli a sú odnepamäti pevnou súčasťou obradov. Kvetmi sa zdobili nielen svätyne, obetné miesta, ale i tanečníci či dokonca cesty na obradné miesta boli posiate kvetmi podobne, ako je to napríklad na svadbách, ale aj pohreboch. Kvety sa nosia do pôrodnice, ale i do márnice. Kvetinárstva sú vlastne dochovanými obchodmi s obradnými pomôckami a predavači kvetov sa musia i v dnešných časoch vyznať v množstve obradov. Doba sa síce mení, ale obrady (v zmenenej podobe) a kvety ostávajú…

Kvety sú súčasťou príprav obradov i u nás. Kráľovné majú ako prvé na hlave kvetovú korunu, kráľovské kone bývajú pestro zdobené kvetmi, cez obradný letný slnovratový oheň sa skáče s liečivými kvetmi za pásom. Nechýbajú čarovné odvary zo sušených i čerstvých bylín, posilňujúce samotných obradníkov, ako i ostatných hostí. Čarovný odvar má chrániť účastníkov pred zlými silami a má i dodať silu v tanci i hľadaní vízie, ktorá im prináša cez obrad odpovede na ich vnútorné otázky. Často vidíme, ako sa tieto čarovné a dobre zadymené nápoje popíjajú pri obradných ohňoch do poslednej kvapky a scedené byliny sa po vhodení do ohňa menia na magickú vydymovaciu zmes.

Zber bylín je ku každému obradu iný. Obradný nápoj môže nahradiť dym či dokonca magický pokrm s čarovnými bylinami. Nielen cudzokrajné exotické rastliny módnych trendov slúžia na zmenu stavu vedomia. I naši predkovia používali rastliny k rôznym čarovným postupom, máme ich na Slovensku dobre zdokumentované a hlavne geneticky zakorenené. Duchovná sila miestnych rastlín má vždy priaznivejší vplyv na naše vedomie ako rastlina kultúrne spojená s inou krajinou a spoločenstvom. Naši predkovia ich poznali a použitie malo vždy praktickú úlohu – nešlo o relax, zábavu, zaplnenie nudy… 

Slnovratové byliny

V čase najdlhších dní, kedy je slnko najvyššie a noc najkratšia, nastáva letný slnovrat. Obrady s ním spojené sú všeobecne známe. Pre všetkých bylinkárov, farmaceutov je tento čas výnimočný v tom, že slnko svieti najdlhšie, a tak v tieto dni nazbierané liečivé rastliny majú najväčšiu silu. V lesoch a kopcoch môžete v tieto dni stretnúť hľadačov a zberačov liečivých pokladov, ktoré zatiaľ na Slovensku voľne a nezdaniteľne kvitnú v tichom tieni slávy medicíny, ktorá na nich vyrástla.
Pred letným slnovratom robievame tradičný zber čarovných bylín, ktoré si musí každý sám nájsť, aby mohol preskočiť veľký oheň. Ľudia zbierajú rastliny pre seba, svojich blízkych i zvieratá.

Vyzbrojení čarovnou deviatkou bylín za pásom sa potom stretávame pri večernom ohni spevu a tanca, varí sa čarovný odvar. Dymom sa nijako nešetrí. V tento zázračný čas môžete voľným okom pozorovať krásu rastlín, ako pevne stoja na lúkach, poliach, pri cestách i potokoch, niektoré dokonca čakajú, že budú pozbierané. Je to kráľovský čas kráľovských bylín. Niektoré doslova otvárajú cestu do hlbín, ale i výšin ľudskej duše. Nájdete ich v bežných atlasoch, na maľbách budov, v ľudových výšivkách a spievajú sa o nich čarovné riekanky a piesne. Naše tradície sú hlboko zakorenené v našej domovskej prírode a sú súčasťou nášho často nezaznamenaného dedičstva. Veď všetky naše obrady vznikali vonku pod čistým nebom, pri veľkom ohni a ich úlohou bolo zachovanie tradície rodu a duchovných hodnôt. Ľudia sú často prekvapení, ak sa dozvedajú o ich čarovných účinkoch a tak v najlepšej viere v ich čarovnú silu zbierajú to, čo roky prehliadali, pijú bylinný odvar namiesto liekov, inhalujú omamnú vôňu našich kvetov a skáču cez obrovský oheň.

Rastliny si tak žijú svoj súkromný život ako pôvodní obyvatelia tejto planéty, stávajú sa súčasťou obradov, dostávajú sa do lekární, majú vlastné webstránky, atlasy… Nikam neodchádzajú, v zime i daždi či snehu ostávajú stáť, kvitnú i vädnú, aby znovu povstali v novom kolobehu roka bez ľudskej pomoci, nechodia do práce a žijú v tak v dokonalej harmónii. Preto sa od nich máme čo učiť a preto majú v našich obradoch tie najčestnejšie miesta vždy vopred rezervované – veď bez bylín by neboli obrady, ale možno ani my.

Stretneme sa pod čistou oblohou s kvetmi pri obradnom ohni.

Byliny otvárajú cestu do hlbín, ale i výšin ľudskej duše.

Karpatské Slnko
www.karpatskypecuch.org

Tags: No tags

Comments are closed.