Na strednej škole som chodila so spolužiakom, ktorého som mala veľmi rada.

Na strednej škole som chodila so spolužiakom, ktorého som mala veľmi rada. On však tento vzťah ukončil a každý z nás šiel svojou cestou. Založili sme si rodiny, ale moje manželstvo nikdy nebolo harmonické. Po rokoch sme sa náhodou stretli a zašli sme na kávu pozhovárať sa, ako žijeme. Zopárkrát sme sa stretli, no už kvôli deťom neprichádzala obnova vzťahu do úvahy a on to opäť ukončil. Potom sme sa dlho nevideli a nedávno sme zase na seba natrafili. Naše city z minulosti sa prebudili a po tridsiatich rokoch sa znova stretávame. Stojíme však pred ťažkou dilemou, ako pokračovať ďalej. (čitateľka narodená 6. 4. 1973)

Vzťah zo študentských čias zanechal vo vás hlboké dojmy a určité vzájomné puto pretrvalo až dodnes, najmä z vašej strany. Je to možno aj tým, že v manželstve ste nenašli také citové naplnenie, po akom ste túžili. Vaša citlivá a vnímavá povaha to nemá ľahké pri impulzívnej povahe manžela, i keď ste dosť tolerantná a dokážete sa do istej miery prispôsobiť. No neustále žijete s pocitom, že manžel vás málo rešpektuje a nerozumie vám. Tvoríte dvojicu, medzi ktorou nie je jednoduché dospieť k rovnováhe a vzniknuté turbulencie môžu vaše spolužitie poznamenať viacerými nezhodami.

Napriek tomu nemáte v dátumoch narodenia naznačenú krízu, ktorá by mohla viesť k ukončeniu manželstva. S priateľom máte viacero hladín energií s podobnými frekvenciami, i keď vaše povahy sú pomerne rozdielne. Váš vzťah na strednej škole začínal v období, v ktorom je možné častejšie stretnúť ľudí, s ktorými je potrebné prežiť istý úsek života a dokončiť záležitosti z minulých inkarnácií. Dalo by sa preto povedať, že v tomto prípade pôsobili do značnej miery aj osudové vplyvy. V takýchto vzťahoch môže vzniknúť silné citové prepojenie i napriek tomu, že neraz ide o zložité vzťahy, ktoré z rôznych dôvodov nemajú priaznivé vyhliadky do budúcnosti.

Zmyslom týchto stretnutí je odovzdať si určité ponaučenia a naplniť daný špecifický vzťah, ktorý trvá dovtedy, kým nie je potrebná lekcia splnená. Ukončenie prišlo z priateľovej strany, akoby podvedome cítil, že tento vzťah by sa nemal ďalej rozvíjať. V súčasnosti sa nachádzate v období, ktoré nie je príliš naklonené vzťahom. Znamená to, že vzťahy začaté v tomto čase nestoja na pevných základoch a spravidla ich nečaká dlhodobo priaznivá perspektíva. Bývalý priateľ má možno isté výčitky svedomia, že vás v minulosti citovo zranil, a chce to napraviť. Tiež túži po citovom naplnení, ale na terajšej životnej ceste musí najprv nájsť svoju vonkajšiu aj vnútornú rovnováhu.

Môže však uplynúť dlhší čas, než sa k tomu dopracuje. Dvakrát váš vzťah ukončil a je namieste položiť si otázku, či by to po čase neurobil znova. Je dosť nerozhodný a nie si je istý, či by chcel s vami trvale žiť. Svoje manželstvo môže síce po mnohých rokoch spolužitia pokladať za jednotvárne, no ani on nemá vo svojom životnom pláne naznačený rozvod. Stretávanie s vami je tak pre neho príjemným osviežením všedných dní. I keď sa vaše city mohli prebudiť, za tridsať rokov sa toho veľa zmenilo a obaja sa nachádzate v celkom inej situácii, ako keď ste boli študentmi strednej školy. Ukazuje sa, že vaša spoločná úloha je nateraz splnená.

Yvetta Cintulová

Tags: No tags

Comments are closed.