Moja známosť s priateľom trvá od októbra 2021

Moja známosť s priateľom trvá od októbra 2021. Keďže mám už dosť rokov, priala by som si, aby sme spolu zotrvali v stabilnom vzťahu. No priateľ sa nevyjadruje celkom jednoznačne, ak je reč o spoločnej budúcnosti. Trápi ma neistota, či neplánuje byť so mnou len dovtedy, kým si nenájde vhodnejšiu partnerku. Mám ho rada, ale neviem, či dokáže v rovnakej miere opätovať moje city. Chcela by som preto vedieť, akú perspektívu má tento vzťah. (čitateľka narodená 3. 7. 1970)

Aby ste mohli lepšie pochopiť jednanie vášho priateľa, musíte viac spoznať jeho povahu. On zväčša neprejavuje všetky svoje pocity a myšlienky navonok, a preto nie je pre vás jednoduché vyznať sa v ňom. Senzitívne vplyvy v jeho dátume narodenia spôsobujú, že má pomerne citlivú a uzatvorenú povahu. Málokedy tiež hovorí o svojich problémoch a ani jeho blízki tak nemusia tušiť, že vôbec nejaké problémy má. Možno nestojí o súcit ako taký, ale pochopenie a spolupatričnosť blízkej osoby vie oceniť. Spolieha sa predovšetkým sám na seba, no k druhým ľuďom je ústretový, ochotne si vypočuje ich problémy a snaží sa im pomôcť. Má skôr len zopár blízkych priateľov než veľa známych, no tých sa nikdy neváha zastať. V skutočnosti ani nechce byť taký uzatvorený, ale jednoducho nevie hovoriť o niečom, na čo ešte nie je celkom vnútorne pripravený. Jeho dôležitou vlastnosťou je schopnosť hovoriť pravdu tak, ako ju sám vidí. Nedokáže to však, kým si celú situáciu dôkladne nepremyslí. No neznamená to, že nedokáže mať rád. Napriek tomu, že ide o značne senzitívneho človeka, väčšinou sa nezvykne poddávať svojim náladám a emóciám. Snaží sa vždy konať rozvážne a zodpovedne a dá sa na neho spoľahnúť. Vaša povaha je otvorenejšia, vyznačujete sa pružnosťou myslenia a rýchlo sa dokážete vyrovnať s rôznymi situáciami. Ste aktívna, máte vrodenú podnikavosť a vytrvalosť a nechýba vám odhodlanie nevzdať sa svojich cieľov. Pri vašej otvorenej povahe ste bezprostredná a priama vo svojich citoch i úmysloch. Na všetko hľadáte logické odpovede a tiež svoje vzťahy zvyknete podrobovať analýze. Láska však viac podlieha inštinktom a pocitom než logike. Napriek značnej rozdielnosti pováh sa ukazuje, že máte niektoré zhodné názory a obaja ste prístupní určitým kompromisom. Váš vzťah sa začal rozvíjať v období, keď váš priateľ uzatváral niektoré kapitoly svojho života a usporadúval si svoj rebríček hodnôt. Bolo to pre neho obdobie hľadania a nachádzania vlastnej identity a potreboval sa stiahnuť z rušného spoločenského života. V tom čase sa mohol cítiť viac osamotený, no vám sa podarilo rozjasniť jeho život. Našiel pri vás svoju životnú rovnováhu, ktorú sa mu dlhšie nedarilo dosiahnuť. Nezdá sa, že by váš priateľ nemal s vami čisté úmysly, ale po predchádzajúcich skúsenostiach je už pri prejavoch citov opatrnejší. Možno vám nebude každý deň hovoriť, ako veľmi vás miluje, pretože svoje city vyjadruje viac činmi než slovami. Avšak vzhľadom na vaše priaznivé obdobie v čase zoznámenia, môže mať tento vzťah priaznivú perspektívu do budúcnosti.

Yvetta Cintulová

Tags: No tags

Comments are closed.