Mala som kedysi, priatelia, vo svojom živote pri sebe veľmi dobrého človeka

Mala som kedysi, priatelia, vo svojom živote pri sebe veľmi dobrého človeka, ktorého priateľstvo som si veľmi vážila, hoci som často úplne presne nevedela porozumieť jeho slovám. Neuveriteľne často totiž nimi predbiehal dobu a uvádzal ma do rozpakov veľmi presnými informáciami o veciach, ktoré nás neminú. Už je dávno preč a informácie naberá v iných sférach a ja verím, že presne v nich i koná. Veď ako by to inak bolo, keby po takých ľuďoch, ako bol on, ostalo iba holé nič. A nadstavba ľudskej existencie by umožnená nebola? Boli by sme veľmi zlí, pretože uvedomujúc si, že máme iba tak málo času, ako je ten strávený na Zemi, by sme konali bezhlavo v domnienke, že musíme všetko stihnúť i všetko mať.

To sú veci, ktoré sa mi hlboko vpísali do pamäte, a ja cítim, že je dôležité teraz o nich hovoriť a čerpať z nich pokoj. Hovorieval mi, že nastane táto doba, no vravel mi aj to, že súčasné problémy môžu zaniknúť v prípade, že ľudstvo zmení svoju genetickú výbavu na pôvodný model pre ženské a mužské telo. Nová genetická štruktúra zavedie rovnováhu medzi vnútorným ženským a mužským princípom a dovedie ľudstvo k poznaniu, že všetci ľudia na tejto planéte sú rovnako hodnotní.

Napodiv tvrdil a pokúsim sa ho verne reprodukovať: „Všetky vojny medzi národmi sú iba odrazom antagonizmu vo vzťahu medzi mužom a ženou. Keď sa naučia obe pohlavia spolu žiť vo vzájomnej harmónii a nepodmienenej láske, naučia sa vzájomne sa doplňovať a odpúšťať si. Takto sa to naučia i všetky národy sveta. Všetky problémy na Zemi sú dôsledkom genetickej informácie. Odstráni sa toto genetické obmedzenie, ľudský život sa vráti do stavu, v akom mal stále byť. A to v stave mieru, radosti, lásky, múdrosti, štedrosti a v jednote. Pokrivenie je v súčasnosti rádom Rize opravované…“

Neviem úplne presne, čo tým myslel, ale napriek mojej nevedomosti som pocítila vždy oporu aj nádej. Pretože, a opäť si myslím, že je dôležité vám to v dnešnej dobe na zreteľ posunúť, aj toto raz napísal: „Nemôžeme počuť to, čo videli ostatní a predsa môžeme vnímať telo i dušu každého z nich. Nechaj ísť človeka k dómu sviatosti, hoci ti predurčil nájsť spojenie medzi nebom a zemou na základe indícií z minulosti. Neľakaj sa ničoho, čo je možné predurčiť osudom pamäti národa a existencie ľudstva. Navyšuj možnosti a produkuj príklady a činy premeny dohôd dobra so zlom, pretože iba tá časť človeka dodáva ľudstvu pátos predurčenia…“

Zbytočne teraz budete zapájať rozum a čítať tieto riadky znovu a znovu. Sama viem, že to nepustí. No viem aj to, že pri takýchto slovách netreba význam analyzovať. Naopak, treba prvotný vnem zachytiť srdcom. Takto sa čítajú odkazy… 

Takže, prosím, aj teraz úlohu nás všetkých v jeho podaní, čítajte srdcom: „Tvorstvo na Zemi dokáže meniť zárodok akéhokoľvek zla a je poverené niesť kódy úpravy a zmeny energetických vplyvov iných galaktických zoskupení. Zmenil sa kód a kódovací systém, ktorý bol určený ľuďom a bytostiam. Bolo odhalené sprisahanie, preto kódovanie prebieha základným systémom jeho stvoriteľa… NEMAJTE… strachy z náhleho úpadku pri nosení bremena tvorstva, nákladu vyvolených a tiaže predurčených. Nikto nebude v zárodku poslania existenčne zaťažený, pretože príde náhle, v minulosti spomínaná, osnova vkladov každého z nás. Výsledkom bude poznanie.“

Priatelia, aj na tieto odkazy a slová vyrieknuté kedysi a platné dnes, je tu VITALITA. Presne preto, aby ste sa necítili sami a bezmocní. Cítiť oporu i nádej je totiž veľmi dôležité. Veci sa totiž dejú a ich súčasťou je každý jeden z nás.

Erika Lamperová

Tags: No tags

Comments are closed.