Homeopatická liečba syndrómu vyhorenia


Syndróm vyhorenia sa stal fenoménom dneška. V minulosti bolo toto ochorenie popierané, dnes ho Svetová zdravotnícka organizácia zaradila do medzinárodného zoznamu chorôb a začal sa brať vážne. Ak ho spoznáte včas, môžete sa z neho dostať počas dlhšej dovolenky. No v prípade, že to prepálite, môže liečba trvať dlhé mesiace. Pomôcť pri tomto ochorení dokáže veľmi účinne aj homeopatia.

 

Ak trpíte dlhodobou fyzickou a duševnou únavou, nebaví vás práca, ktorá vás v minulosti napĺňala, na maličkosti reagujete podráždene a máte celkovú nechuť k životu, je možné, že trpíte syndrómom vyhorenia.

Burnout alebo syndróm vyhorenia je vážny zdravotný problém, ktorému sa v posledných rokoch začala venovať zvýšená pozornosť. Dlho sa hovorilo, že je to len výhovorka v spojitosti s lenivosťou a nedostatkom pracovnej morálky, avšak Svetová zdravotnícka organizácia zaradila tento syndróm do medzinárodného zoznamu duševných chorôb s účinnosťou od januára 2022.

Prvýkrát použil výraz vyhorenie Herbert Freudenberg už v roku 1975. Tvrdil, že najčastejšie dochádza k vyhoreniu u ľudí, ktorí sú príliš oddaní svojej práci a snažia sa odviesť dokonalý výkon. Rizikovými sú povolania súvisiace s prácou s ľuďmi, s vysokou náročnosťou, zodpovednosťou a s dlhodobo negatívnou bilanciou. K takýmto patrí najmä zdravotníctvo, školstvo, niektoré pracovné pozície v hospodárstve, sociálna starostlivosť a služby. Treba spomenúť i plnenie úloh v rodine.

Podľa Freudenberga sú na vyhorenie náchylní najmä ľudia: 

• príliš oddaní tomu, čo robia,
• nadšení svojou prácou,
• plní energie, ktorí do svojej práce investujú,
• pracujúci príliš usilovne,
• ktorým ide o to, aby ich práca bola dobrá a úspešná,
• ktorí sa dobrovoľne vzdávajú niektorých vecí, aby mohli robiť to, čo robia,
• s minimálnymi záujmami mimo pracovných záujmov,
• ktorí si myslia, že sú na pracovisku nenahraditeľní,
• ktorí nemajú ani tušenie, že by sa u nich tento syndróm mohol objaviť,
• ktorí sa trápia otázkami typu: Čo robím zle? Čo by som mohol urobiť, aby to bolo lepšie?

Dnešná spoločnosť, ktorá je orientovaná prevažne na výkon, vytvára silné predpoklady pre vznik a rozširovanie tohto ochorenia. Homeopatia ponúka pri tejto diagnóze mimoriadne účinnú pomoc, ktorá dokáže dramaticky zlepšiť zdravotný stav a skrátiť dobu rekonvalescencie. 

Panická porucha s tetániou v dôsledku vyhorenia

Navštívila ma klientka trpiaca panickou poruchou a tetániou. Problémy začali pred dvoma rokmi, keď mala prezentovať svoju prácu pred množstvom ľudí. Dostala záchvat paniky. Následne sa záchvaty pravidelne opakovali a stupňovali do takej miery, že mala strach vyjsť z domu. Nebola schopná ísť ani do obchodu. Tieto stavy pominuli, no stále cíti silnú úzkosť, ktorá ju v živote obmedzuje. Máva depresívne stavy, často plače bez príčiny. 

Problém je, že ju práca prestala baviť. Pracuje v oblasti IT a musí podávať veľmi veľký výkon, aby bola taká dobrá ako jej kolegovia. Vždy bola zvyknutá na to, že patrí v kolektíve medzi najlepších a najvýkonnejších. Teraz, keď takou nie je, ju to vyvádza z rovnováhy. Nech cíti akýkoľvek stres, navonok musí vyzerať dokonale. 

Myslí si, že jej problém pramení z detstva, pretože tak bola vedená. Domov musela nosiť len jednotky. Dvojky boli neakceptovateľné. V živote má rada výzvy. Baví ju prekonávať samu seba a dokázať druhým, že niečo zvládla, hoci o nej predtým pochybovali. 

Na základe orientácie klientky na výkon a perfektný imidž, snahu prekonávať sa a dokazovať svoje schopnosti sebe a iným, som jej odporučil homeopatikum Molybdenum metallicum. Po dvoch mesiacov jej príznaky úzkosti a tetánie úplne ustúpili. Klientka si uvedomila, že v práci vyhorela, a rozhodla sa svoj život prehodnotiť. Prestala na seba vyvíjať taký veľký tlak. Uvedomila si, že si už nepotrebuje nič dokazovať. Prácu začala považovať „len“ za prácu a na základe pozitívnej skúsenosti sa rozhodla študovať homeopatiu.

K vyhoreniu dochádza u ľudí, ktorí sú príliš oddaní svojej práci a snažia sa odviesť dokonalý výkon.

Vyhorený terapeut

Ďalším klientom bol terapeut, ktorý sa dlhodobo prepracovával, až nakoniec vyhorel. Dva roky bol pod veľkým tlakom. Mal naraz dve zamestnania, ktoré mu prinášali veľkú radosť a bol pre ne zapálený. Uvedomoval si, že je stále viac unavený, ale vždy si myslel, že sa z toho vyspí. Niekedy pracoval 4 týždne bez jediného dňa voľna. Myslel si, že je to v poriadku, pretože ho práca veľmi napĺňala. Jeho rodina mu dávala najavo, že to neskončí dobre. Myslel si však, že sa mýlia a on vie, čo robí. Jedného dňa sa ráno nevedel od únavy postaviť z postele a dostal bezdôvodný záchvat plaču. V tej chvíli si uvedomil, že vyhorel. Nasledujúci deň dal v jednej práci výpoveď. O dva týždne sa však začali úzkosti, ktoré výrazne obmedzovali jeho život. Cítil tlak v oblasti solar plexus, bál sa jazdiť autom a mal odpor ku komunikácii s ľuďmi. 

Keď som sa ho pýtal, čo ho motivovalo k takému pracovnému nasadeniu, odpovedal, že si vždy hovoril, že ešte chvíľu vydrží a potom v jednej práci skončí. Avšak toto „ešte chvíľu“ trvalo vyše roka. Vždy bolo pre neho ťažké odmietnuť klientov, hoci cítil, že potrebuje voľno. Mal problém stanoviť si hranice a povedať nie, predovšetkým svojim klientom. 

Odporučil som mu homeopatikum Lac humanum. Po ňom sa úzkosti dramaticky zlepšili. Následne sa mal niekoľko mesiacov veľmi dobre, ale občas sa náznak úzkostí ešte objavil. Preto sme dali ešte homeopatický liek Rhodium metallicum, po ktorom sa úzkosti úplne stratili. Uvedomil si, že život, aký žil, nebol normálny, a nevedel pochopiť, že bol voči tomu slepý. 

Homeopatiká účinné na syndróm vyhorenia

Aby mohol homeopatický liek účinne pomôcť pri syndróme vyhorenia, je potrebné vedieť, čím bolo vyhorenie spôsobené. Nasledujúci zoznam poskytuje krátky prehľad potenciálnych homeopatických liekov, ktoré môžu pomôcť pri tejto diagnóze. 

Muriatic acid – vyhorenie ženy, ktorá je vyčerpaná z materstva. 

Kalium carbonicum – liek vhodný pre zodpovedných pracovitých ľudí, ktorí majú sklon všetky emócie potláčať a sú veľmi orientovaní na pracovný výkon. 

Castanea vesca – vyhorenie v dôsledku nadmernej, jednostrannej fyzickej či mentálnej práce. Tiež je tu sklon potláčať a nevyjadrovať svoje emócie. Ľudia, ktorí potrebujú tento liek, sa zväčša nikdy nesťažujú, všetko zvládajú zdanlivo bez problémov, až nakoniec ochorejú. 

Phosphoric acid – myslíme na tento liek napríklad u študentov, ktorí vyhoreli v dôsledku nadmerného štúdia.

Cocculus indicus – ľudia, ktorí vyhoreli, pretože sa dlhodobo starali o chorých bezvládnych ľudí, napr. rodinných príbuzných. 

Vyššie spomenuté homeopatiká sú len príklady z množstva ďalších, ktoré majú schopnosť pomôcť ľuďom, ktorí stratili svoje nadšenie pre prácu a zrútili sa v dôsledku emočného, mentálneho či fyzického vyčerpania. Pre správny výber homeopatika je potrebná konzultácia s profesionálnym homeopatom.

Tomáš Výboch
www.komorahomepatov.sk,
www.facebook.com/Homeopatia.U.draka

Tags: No tags

Comments are closed.