Kto som?

Jedno telo, mnoho podôb – má v sebe každý z nás. Na objavnú cesto do farebného sveta svojej duše a života, rolí, ktoré v ňom má, nás pozýva Alena Hrončoková…
Zo srdca za tento odvážny a inšpiratívny krok ďakujeme.

1. Som
Ala, Alena, Zorka… žena, manželka, matka, priateľka. Vidiac sa svojimi očami, som tá, ktorá je zvedavá a verí na zázrak života. Vidieť a žiť jeho naplnenie v jednoduchosti každodenného bytia mi umožňuje neustále vzdelávanie v škole alchýmie a šamanizmu. Je to dar a zodpovednosť zároveň.

2. Som
verná hodnotám, akými sú priateľstvo, vernosť, viera, dôvera, spolupráca, pravdivosť, úprimnosť. Hodnotám, ktoré ochraňujú život, prinášajú radosť, nadšenie, tvorenie. Žijem a uplatňujem ich vo vzťahoch – k sebe, ľuďom, spoločnosti, prírode.

3. Som
zmena a premena seba samej. Každý deň iná, snívajúca a kráčajúca bližšie k svojej duši, k žitiu svojich snov.

4. Som
žena, ktorá má rada stretnutia s inými ženami, vedené múdrosťou šamanky. V uvoľnení, radosti, poznaní a poznávaní. V zdieľaní svojich príbehov, zážitkov a skúseností v slobode vyjadrenia a prejavu.

5. Som
milovníčka kávy, mačiek, Talianska, krásy života – výstav, koncertov, prechádzok v uličkách miest aj v prírode. Vôní, dobrých jedál, východov a západov slnka sprevádzaných spevom vtáctva. Milujem relax na záhrade, vnímanie ticha, zvukov, farieb.

6. Som
cestovateľ v snovej krajine. Pohybujem sa v jej pestrosti, farebnosti, emóciách a zvukoch so zámerom nájsť podstatu snového príbehu a prepojiť ho so žitou realitou. V prípade potreby zmeniť časti sna a spraviť príslušné aktivity vo fyzickej realite. V tejto krajine sprevádzam aj klientov pri práci s ich snami. Nočnými či dennými. Je to jeden z mojich veľkých splnených snov. Zahŕňa výklady snov, prednášky, workshopy. Svetlo sveta uzrela moja knižná prvotina Sny v zrkadlení reality. Útla knižka obsahuje prehľad rôznych druhov mojich snov za 10-ročné obdobie, spolu so stručným výkladom.

7. Som
originálna vo svojich daroch. Najradšej mám dlhé rozhovory až k podstate „veci“, hlboký ponor do psychiky človeka. Pocit šťastia a naplnenia, keď spoločne nájdeme pôvod, príčinu stavu, situácie, ktorú potrebuje riešiť. Môže to byť sen, vzťah… Mám dar „vidieť v tme“ – vidieť na človeku to, čo nie je viditeľné bežným pohľadom.

8. Som
nadšený cestovateľ a objavovateľ nových zážitkov, miest, krajín, gastronómie, zvykov iných kultúr. Je to príležitosť spoznávať niečo nové, iné a navzájom sa obohatiť.

9. Som
hrdá na seba za vytrvalosť, trpezlivosť, odhodlanie, ktorými prijímam výzvy života. Kvôli sebe, s podporou a oporou blízkych ľudí, pre nich a pre poznanie, že to má zmysel. Život je krajší.

10. Som
si vedomá svojej tvorby a zodpovednosti za jej výsledky. Môj život sa výrazne zmenil k lepšiemu. Je v ňom radosť, vďačnosť a poznanie.

Tags: No tags

Comments are closed.