Konštelačné poradenstvo a systemický koučing

Na základe mojej práce v ostatných rokoch prinášam čitateľom Vitality predovšetkým články o konšteláciách, ktoré podobne ako koučing obleteli svet a pozitívne posunuli a presvetlili životy miliónom ľudí. Rodinné a systemické konštelácie vrátane pohybov duše sú metódou osobného rozvoja práce s pocitmi a podvedomím, ktoré v kľúčových situáciách rozhodujú o osude človeka. Sú ultra rýchle, hlboko účinné a určené pre všetkých, ktorí sa neboja vysloviť slovo duchovno alebo duša.

Koučing je spôsobom podpory rozvoja schopností a zručností jednotlivcov a skupín pri dosahovaní cieľov. Kouč vedie s klientom transformačný rozhovor s cieľom maximalizovať jeho osobný a pracovný potenciál. Pomocou motivačných otázok podnecuje premýšľanie človeka, čím mu pomáha zdokonaľovať sa a jasnejšie si uvedomovať súvislosti a dôsledky. Premeniť jeho vedomosti pomocou nadobudnutých skúseností na zručnosti, ktoré mu pomáhajú najmä pri zlepšovaní výkonu v práci i v osobnom živote. Najrozšírenejšou oblasťou, v ktorej sa koučovanie pôvodne aplikovalo, bol šport.

Kým nezvedomíme nevedomé, bude to riadiť náš život a budeme to nazývať osudom.
Carl Gustav Jung

Vedenie je sila 

Univerzálne zákony fungovania ľudskej spoločnosti (systemické princípy) ako tzv. systemiku definoval nemecký filozof a psychoterapeut Bert Hellinger (1925 – 2019). Preslávil sa ako autor originálnej metódy osobného rozvoja rodinné konštelácie a systemické konštelácie. Na sklonku života pracoval i s ďalším formátom označovaným ako pohyby duše. 

Prvý systemický princíp je zákon úplnosti, druhý zákon postupnosti a tretí je zákon rovnováhy dávania a prijímania. Dovedna vytvárajú prirodzený poriadok, ktorého dosiahnutie človeku garantuje život v zóne bezpečia, harmónie, zdravia, sily, podpory predkov, hojnosti, úspešnosti, prosperity a šťastných naplnených vzťahov. V súčasnej dobe vedie k tomu schodisko odblokov prostredníctvom konštelácií. 

Základným systémom je rodina, ktorá nás spája s predkami a žijúcimi ľuďmi, ku ktorým patríme. Ďalšie systémy, v ktorých sme v priebehu života zainteresovaní, sú školy, pracoviská, záujmové kruhy, kluby, obce, mestá, krajiny… Medziľudské zranenia, chýbajúce články alebo prehodené roly v nich spôsobujú človeku celý rad problémov a záťažových a opakujúcich sa situácií aj v pracovnej a spoločenskej oblasti. Práve konštelácie a systemický koučing ich dokážu neomylne odhaliť, zvedomiť a na hlbokej podvedomej úrovni skvele napraviť a nežiaduci stav zharmonizovať.

Systemický koučing

Koučing je v ostatných desaťročiach vo svete rovnako ako konštelácie veľmi populárnou formou osobného posunu a práce na sebe smerom k šťastnejšiemu prežívaniu a úspešnejšiemu naplneniu života. No ako už bolo naznačené vyššie, bežný analytický, operatívny, krízový alebo life koučing ponúka mentálne, a preto len dočasné odpovede a riešenia.

Keďže človek je tvor kreatívny, syntézou oboch prístupov vznikla moderná, hlboká a komplexná disciplína – systemický koučing. Spája možnosti bdelej, profesionálnej a veľmi citlivej práce v napojení na konštelačné pole s vedomou a nevedomou mysľou človeka. Výsledkom je zmena denného fungovania a postojov klienta na vedomejšie, vnímavejšie, citlivejšie, zodpovednejšie, dospelejšie, šťastnejšie a spokojnejšie. 

Podobne ako pri koučovaní kouč, tu je sprievodcom procesu konštelár (facilitátor). Systemický koučing ide do hĺbky. Nepracuje iba s osobnosťou klienta a jej časťami, ale ultra rýchlo rozpúšťa a mení priamo zdroje problémov alebo traumatizujúcich situácií. Jemne, citlivo a šetrne pracuje aj s jeho podvedomím, preto sú žiadané zmeny trvalé. Systemické intervencie sú v súlade s univerzálnymi zákonmi života a najvyšším dobrom klienta.

Základom je motivácia 

Základným kameňom spoločnej práce kouča a klienta v systemickom koučingu je zadanie – motivácia klienta: čo, ako a v ktorej oblasti života si praje posunúť. Konštelačný náhľad ukáže skrytú dynamiku a príčiny záťaží. Konštelačná intervencia rozpustí bloky a zdroje problémov. Klient môže byť následný deň trochu unavený, kým sa vrstvy jeho bioenergetického systému poskladajú inak. Zhmotnenie v realite sa prejaví hneď alebo o niekoľko dní. Ak bol blok príliš veľký, maximálne o pár týždňov. Vďaka postupnej vytrvalej systemickej práci sa klient dopracuje k svojej integrite a k hlbokej múdrosti. Svet sa mu rozjasní, súvislosti a dôsledky dotečú, prichádza nový životný pocit – radosť a ľahkosť. 

Spoločenské zmeny 

Celá ľudská spoločnosť je organizovaná v určitých systémoch, v ktorých ľudia obsadzujú a hrajú na vedomej i nevedomej úrovni určité roly. Systemický koučing je novým moderným nástrojom, ktorý sa viac a viac udomácňuje predovšetkým v transformujúcom sa firemnom a podnikateľskom prostredí. Je možné ho aplikovať individuálne i v skupine na špeciálnu tému – požiadavku, na rôznej úrovni organizácie, na bežné aj na citlivé pracovné a osobné témy pracovníkov a ich lídrov. Pôsobí ako jeden z dôležitých katalyzátorov súčasných veľkých vývojových premien na našej planéte.

Autorka: Silvia Marisi Monnot
www.StastnaRovnovaha.sk
www.ProfitMedia.sk

Tags: No tags

Comments are closed.