Emoční vibrace

Vše v tomto vesmíru sestává z energie. Přestože se vám může zdát kámen tvrdý a zeď neproniknutelná, i tyto předměty se skládají z neuvěřitelně malých kvant energie, které vibrují na určité frekvenci. Tato vibrační energie je základním kamenem našeho i dalších vesmírů – určuje jejich pravidla a veškeré fyzikální zákony. I vaše tělo je tvořeno čistou energií, vibrující na určité vnitřní frekvenci.

Energetické toky

Čistá energie proudí vaším tělem a umožňuje vám nejen myslet a pohybovat se, ale zajišťuje také vaši samotnou existenci. Energie proudící vaším tělem vytváří v určitých místech energetické víry, známé jako čakry. V čakrách se vaše energie zesiluje, usměrňuje a transformuje. Každá z čaker zodpovídá za určitou část těla a konkrétní lidské orgány. Nejznámější z nich je šestá čakra, zvaná také Třetí oko. Tento energetický vír sídlící mezi oběma hemisférami mozku, dokáže lidem zprostředkovat úžasné schopnosti intuice, vidění aury, vnímání emocí a myšlenek jiných lidí i schopnost vidět do budoucnosti.

Emoční vibrace dokážou probudit vaše Třetí oko

K aktivaci Třetího oka a jeho mimosmyslových schopností vede mnoho cest – od meditace přes jógu až po využívání energie krystalů. Třetí oko však dokážou probudit i vaše emoční vibrace. Jak je to možné? 

Svou vibrační frekvenci totiž nemá pouze vaše tělo, ale také vaše myšlenky, pocity a emoce. Zejména vibrace vašich emocí jsou velice silné. Jelikož vibrace na různých frekvencích spolu interferují, to znamená že se navzájem ovlivňují, mohou vibrace vašich emocí ovlivňovat vaše tělo, a pomáhat mu tak zlepšit jeho stav a funkce, nebo mu naopak uškodit. Aby buňky vašeho těla fungovaly optimálně, musí být vibrační energie vašich myšlenek, slov a pocitů v souladu s vibracemi vašich buněk. Toho dosáhnete nejlépe tak, že se budete snažit prožívat pozitivní emoce a budete myslet na příjemné, pozitivní věci. V takovém případě se totiž vibrační energie vašich buněk a vašich emocí budou sčítat, společně budou mnohem silnější a budou působit na vaše Třetí oko, zvyšujíc jeho energii, což je důležité pro jeho otevření. Hněv, žárlivost, smutek, zášť nebo pocit viny jsou naopak negativní emoce, kterým byste se měli za každou cenu snažit vyhýbat, jelikož jejich nízkofrekvenční vibrace snižují vibrační energii vašeho těla, čímž mohou časem přispět k energetické nerovnováze a z ní plynoucím nemocem. Jejich nižší vibrace totiž na subatomární úrovni mění způsob, jakým vaše tělo funguje.

Co jsou to emoce?

Emoce jsou pocity, tvořené vaší myšlenkovou energií. Jsou nestálé, proměňují se a jsou natolik silné, že vás dokážou ovládat, pokud se necháte. Láska, štěstí, radost, smutek, nenávist, strach, to všechno jsou formy energie, které ovládají funkce vašeho těla a dokážou se přenést i na vaše okolí. Jistě jste si všimli, jak dokáže příchod optimistického, veselého člověka zlepšit náladu celé skupiny lidí. Je to energie jeho emocí, která se přenáší i na ostatní.

Emoční vibrace mají kromě své vibrační frekvence také kladný nebo záporný energetický potenciál, který koreluje s emoční frekvencí. Například emoce s vysokou vibrační frekvencí, jako jsou radost s frekvencí 540 Hz či láska s frekvencí 500 Hz mají pozitivní energetický potenciál, který oslova oživuje buňky našeho těla, nabíjí je životní energií a zlepšuje jejich funkci. Oproti tomu nízkovibrační emoce jako strach, kmitající na frekvenci 100 Hz nebo smutek na 75 Hz, mají záporný energetický potenciál. Energie a životní síla vašeho těla klesá, je doslova vysávána těmito negativními emocemi, které působí i na vaše okolí. Negativně naladěný člověk se tak stává energetickým upírem, který nejenže zkazí všem okolo náladu, ale ubírá jim i jejich životní energii. Čím mají vaše emoce vyšší vibrační frekvenci, tím více životní energie vám dodají a naopak – čím nižší frekvence emocí, tím více je vaše životní síla vysávána. Nejvyšší frekvenci a tím pádem také energii má osvícení s kmitočtem vyšším než 700 Hz a naopak nejnižší frekvenci má stud s 20 Hz.

Seznam emočních frekvencí a jejich energetický potenciál

700+ Hz: Osvícení – pozitivní
600 Hz: Mír – pozitivní
540 Hz: Radost – pozitivní
500 Hz: Láska – pozitivní
400 Hz: Důvod – pozitivní
350 Hz: Přijetí – pozitivní
310 Hz: Ochota – pozitivní
250 Hz: Neutralita – neutrální
200 Hz: Odvaha – neutrální
175 Hz: Pýcha – neutrální
150 Hz: Hněv – negativní
125 Hz: Touha – negativní
100 Hz: Strach – negativní
75 Hz: Smutek – negativní
50 Hz: Apatie – negativní
30 Hz: Pocit viny – negativní
20 Hz: Stud – negativní

Negativní emoce brání otevření vašeho Třetího oka a škodí vašemu duchovnímu i fyzickému tělu
Během procesu otevírání Třetího oka je velmi důležité, aby vaše tělo mělo k dispozici co největší množství čisté, pozitivní energie, která bude proudit skrze vaši šestou čakru, zalévat a vyživovat vaše Třetí oko a posilovat tak jeho schopnosti. Zatímco energie s vysokými frekvencemi má blahodárný účinek na vaše duchovní i fyzické tělo, nabíjí vaši čakru Třetího oka energií a rozšiřuje vaše psychické schopnosti, negativní energie emocí o nízké vibrační frekvenci funguje přesně naopak. Vaši mysl a duši pokrývá temnými nánosy, stejně jako prach a bahno které stéká po čerstvě umytém okně. Čím více těchto nánosů je, tím více se vaše duše utápí v temnotě, protože božské světlo vesmírného vědomí nemůže vstoupit do vašeho Třetího oka. Hněv, žárlivost, smutek, zášť, pocit viny a další emoce s nízkými vibracemi se časem odrazí také v nerovnováze a nemocech, protože jejich nízké vibrace mění způsob, jakým tělo funguje na hormonální a imunologické úrovni. Emoční energie se totiž může ukládat jako energetická blokáda v bio polích těla, kde se časem projeví ve formě nepříjemných fyzických příznaků (např. bolesti hlavy, žaludeční a trávicí problémy, srdeční onemocnění) nebo jako vážné problémy ohrožující život, např. infarkt nebo mozková mrtvice. 

Jak se zbavit negativních emocí

Jedním z hlavních znaků emocí je to, že jsou proměnlivé. Přicházejí a odcházejí, jednou jste veselí a šťastní, jindy zase smutní nebo rozzlobení. Teď, když víte, že negativní emoce mohou vážně poškodit nejen snahu o probuzení vašeho Třetího oka, ale také vaše zdraví, je načase se jich zbavit.

Jak na to?

Emoce jsou spojené s myšlenkami. To nad čím přemýšlíte, ovlivní frekvenci vašich mozkových vln a tím změní i vaši emoci. Pokaždé, když zaregistrujete, že přemýšlíte o věcech vyvolávajících negativní emoce jako je strach, hněv či nenávist, sáhněte do arzenálu předem připravených myšlenek nebo afirmací, kterými dokážete původní temnou myšlenku zaplašit a soustředit se na něco jiného, co ve vás vyvolává příjemné vzpomínky, pocity, radost a další pozitivně laděné emoce.

Vyzkoušejte například tyto afirmace:

· Důvěřuji své intuici že mne povede správnou cestou k úspěchu.
· Obklopuje mě zdraví, bohatství a hojnost.
· Jsem pozitivní a optimisticky naladěný. Vše jde podle plánu.
· Můj imunitní systém je silný.
· Vždy snadno dosáhnu toho, co chci.
· Jsem v bezpečí a jistotě.
· Moje budoucnost je jasná a plná příležitostí.
· Důvěřuji vesmírné energii, že se o mě postará.
· Životem jdu s lehkostí a grácií.
· Osud mi dává víc, než potřebuji.

Zvyšte vibrační frekvenci svých emocí

Myslete pozitivně – Každý člověk dostane to, o co žádá. Pokud jsou myšlenky, kterými se zabýváte , pesimistické, vysloveně úzkostné nebo jakkoli negativní, pravděpodobně k sobě přitáhnete další špatné události, které vám způsobí jen další negativní myšlenky.

Buďte štědří – Kdykoli začnete být lakomí nebo chamtiví, pokud jde o cokoli, snižuje to vaše vibrace a cítíte se špatně. Lékem proti těmto emocím je štědrost. Cokoli, čeho chcete ve svém životě více, nabídněte někomu nebo něčemu jinému. Cítíte se chudí? Dejte trochu peněz na charitu. Cítíte se osamělí? Snažte se vykouzlit úsměv na tváři cizího člověka. Nemáte dostatek času? Věnujte svůj čas na dobrou věc.

Jezte jídlo s vysokým obsahem pozitivní energie – vše, co konzumujete, je tvořeno pránou neboli energií životní síly. Pokud jíte hodně “mrtvé” energie v podobě masa, smaženého nebo továrně zpracovaného jídla, snižujete své vibrace. Když budete jíst potraviny bohaté na živiny a pránu, jako je čerstvé ovoce a zelenina, které jsou plné energie ze slunce, vaše tělo je doslova vstřebá a vy budete lehčí, energičtější a živější. 

Omezte nebo vyřaďte alkohol a toxiny – I když se člověk může dočasně cítit dobře, alkohol působí depresivně a snižuje vaše vibrace. Pokud chcete být čistí, duchovně propojení a mít zdravý pohled na život, je pravděpodobné, že odstranění toxinů, jako je alkohol, cigarety a káva z vašeho života, bude dobrým začátkem. Místo otupování mysli si raději osvojte zdravější a holistický způsob života a uvidíte, že se budete cítit energeticky mnohem bohatší.

MUDr. Monika Sičová
www.monikasicova.cz

Tags: No tags

Comments are closed.