Ako spoznáme dobrého terapeuta?

Prečo sú niektorí liečitelia sami chorí, iným pomáhajú a sebe nepomôžu? Stále častejšie za mnou prichádzajú ľudia s otázkou, ako majú rozpoznať, ktorý terapeut im môže pomôcť.
Rozhodli sme sa opäť uverejniť nestarnúci pohľad Marie Hereleckej a jej princípov sofioterapie, pretože táto múdrosť nestráca kvalitu ani časom. Ďakujeme, Maruška.

Dôležitý je dobrý terapeut

V súčasnej dobe je predsa toľko smerov, toľko veštcov, liečiteľov a poradcov – nech sa nazývajú akokoľvek, ale fakt je, že ich stanoviská, názory a návrhy liečenia sú niekedy doslova protichodné. Ako nájsť tú správnu cestu, čo riešiť ako prvé? Zdravé stravovanie, čisté životné prostredie, očistu tela, odstránenie negatívnych záznamov z priestoru, zmenu myslenia, odpustenie všetkým a všetkému…? Keby som mala na túto otázku odpovedať jediným slovom, zvolila by som UVEDOMENIE. Myslím si, že je základným meradlom pri výbere liečiteľa. 

Terapeuti nám dávajú rôzne rady a odpovedajú na naše otázky, ale vždy by mali byť podané tak, aby im človek rozumel. Aby bolo z odpovede zrejmé, že sa delí o svoje vlastné porozumenie, skúsenosti, uvedomenie si súvislostí, nie iba teóriu a naučené návody. Informácie, ktoré človek dostáva, by sa mali dať poskladať ako mozaika obrazu situácie, ktorá je príčinou choroby alebo poruchy, ktorá sa rieši. Ďalšiu veľmi zásadnú indíciu na rozpoznanie správneho terapeuta na riešenie problémovej situácie môžete získať sami. A to tak, že vyslovíte domnienku – či môže byť váš problém ovplyvnený tým, že na vás vysiela zápornú energiu (myšlienky, ohováranie, kliatby) iná osoba alebo čokoľvek z okolia. Ak bude daný terapeut posudzovať záporné pôsobenie okolia smerom k vám a súhlasiť s touto domnienkou, ste úplne mimo správnej cesty svetla a pravdy. Ak takúto domnienku skutočne máte, je možné vyriešiť to nájdením VÁŠHO správneho postoja k tzv. záporným udalostiam, ľuďom a kliatbam z okolia. 

Dobrý terapeut učí, ako neprijímať zápornú energiu z okolia a chrániť tak seba a svoje deti. Aj keby stál proti vám sám najväčší čierny mág, zloduch, zákerná svokra alebo ktokoľvek, kto vám praje len to najhoršie, nedotkne sa to vás ani vašich detí, pokiaľ tejto energii nevytvoríte cestu svojím strachom, kritikou, ľútosťou či akýmkoľvek iným chybným pocitom alebo postojom. 

Takže dobrý terapeut rieši vaše vlastné naladenie smerom k okoliu a nie odstraňovanie a posudzovanie vonkajších prekážok k spokojnosti a zdraviu. Na to nadväzuje aj postoj terapeuta k okolitým tzv. negatívam. Všetko v našom živote, každé zlo, utrpenie i ťažká životná situácia má skrytý pozitívny účel pre vývoj toho, komu sa práve deje alebo má širšie pôsobenie na ľudskú spoločnosť. 

Úlohou dobrého terapeuta je nájsť vo všetkom to DOBRÉ a POZITÍVNE, to, čo nás obohacuje, rieši karmu jednotlivcov a spoločnosti. Predpoklad je, samozrejme, dobrá znalosť zákonov vesmíru, sčítanosť nielen v duchovnej oblasti a najmä správna logická analýza. V štádiu, keď dobrý terapeut chápe, že všetko je forma prejavu lásky, je schopný úspešne odpútať privtelené duchovné bytosti alebo ich oslobodiť z priestorov, kde v okamihu smrti uviazli.

Úlohou dobrého terapeuta je nájsť vo všetkom to dobré a pozitívne, to, čo nás obohacuje, rieši karmu jednotlivcov a spoločnosti.

Skúsenosti z praxe

Dnes by som sa už nedopočítala množstva tých, ktorým som oznámila, že súčasťou príčiny ich problému je privtelenie duše k ich telu a oni okamžite oponovali, že z ich aury už boli temné duše odpútané, niekedy to dokonca vyjadrili slovami „vymietané negatívne bytosti“ a podobne. Keď som im však povedala dôvod privtelenia, napríklad túžbu pomáhať či radiť, a časové určenie pripútania, tak mi klient so slzami v očiach potvrdil, že tento dátum sa zhoduje s úmrtím matky alebo v inom prípade s úmrtím manžela či brata. Predchádzajúcim terapeutom chýbala bezpodmienečná láska k všetkým bytostiam a pochopenie, že aj k týmto dušiam máme pristupovať s láskou, obzvlášť tieto citovo pripútané duše sa rozhodne ako „temné“ alebo „negatívne“ necítia, preto týmito metódami nemôžu byť odvedené. Preto až po uvedomení si účelu celej situácie a následkov privtelenia mohlo dôjsť k uskutočneniu pomoci týmto zblúdilým dušiam a k následnému uzdraveniu klienta. 

Klienti okrem toho často poukazovali na tisícové finančné čiastky, ktoré za toto vymietanie zlých duchov, ktoré im v skutočnosti nepomohlo, zaplatili. Keď hovoríme o platbách za služby terapeutov, nedá mi neupozorniť na reklamné nadhodnocovanie vynikajúcich a zázračných preparátov, ktorých trhová cena hovorí sama za seba – to predsa musí pomôcť už len kvôli tomu, koľko to stojí! Opak je pravdou. Vo väčšine prípadov je to len dokonalá obchodná politika spojená s umením vymývania mozgov, pretože každý, kto rozumne uvažuje a využije svoju intuíciu, spozná sám, čo je pre neho najlepšie. Najúčinnejšie bývajú liečivé produkty, ktoré zhotovíme z byliniek, ktoré rastú okolo nášho obydlia, po ktorých šliapeme a považujeme ich za obyčajnú burinu. 

Rovnako aj propagovanie jedinej metódy terapeuta, ktorá je jedinečná, univerzálna, absolútna, vždy každému pomohla a neakceptovanie iných spôsobov liečby napovedá, že pravdepodobne nie sme na správnom mieste. Rovnako aj zovňajšok terapeuta je odrazom vnútornej rovnováhy a harmónie. Príliš veľká nadváha alebo, naopak, neprimeraná chudosť, neprirodzený spôsob zdvorilostného vystupovania, nevkusné oblečenie alebo imidž rušiaci pokoj a sústredenosť sú upozornením na nerovnováhu. A jedno z najdôležitejších kritérií pri hodnotení a výbere dobrého terapeuta je skutočnosť, či terapeut vyhlasuje, že ON je ten, kto vás vylieči, a ručí za to, že sa MU to podarí alebo či vám dá na vedomie, že vás navedie na cestu, ktorá vám pomôže cez uvedomenie si príčin choroby a prijatie vlastnej zodpovednosti za svoje zdravie nájsť rovnovážny stav a tým uzdraviť a vylepšiť zdravotné problémy vo fyzickom tele. Voľba je na vás.

Ďalšiu časť „príbehu“

Začnem ju radou pre tých, ktorí chcú RADIŤ alebo POMÁHAŤ druhým. Každý človek počuje iba to, čo chce počuť, čo je pripravený prijať, pochopiť a vyhodnotiť. To, čomu nerozumie, a teda nie je schopný v danom okamihu riešiť, to odmieta, neprijíma a nechce počuť. Nezrelý a nevedomý človek dokáže aj najlepšiu a najdokonalejšiu radu obrátiť proti tomu, kto mu chce poradiť, proti terapeutovi, ktorý s nadšením a láskou vysvetľuje a šíri svoj názor, ale použije pri tom chybný postup – vnucovanie pravdy, aj keď jej daný poslucháč nerozumie. Potom sa dá konanie terapeuta nazvať PÁCHANÍM DOBRA. 

Ak nie je u terapeuta včas odstránená nespokojnosť z nepochopenia, neuznania, poníženia alebo pocitov krivdy, nastáva vnútri konflikt – následok nenačúvania vnútornému vedeniu –, teda negatívna frekvencia. Týmto terapeut v sebe otvára cestu na PRIJÍMANIE NEGATÍVNEJ ENERGIE, a to nielen od tých, ktorým chcel pomôcť silou, ale i ďalším rovnorodým myšlienkovým formáciám, ktoré sa rady „pritúlia“ a v konečnom dôsledku to snažiaceho sa terapeuta natoľko oslabí, že dochádza k zmenšeniu jeho schopností, zastretiu intuitívneho vnímania a trvá niekedy veľmi dlho, kým sa jeho schopnosti opäť obnovia a dosiahnu pôvodný stupeň vyspelosti. 

Ako sa tomu ubrániť? S pokorou prijímať a akceptovať, nebrať si nič osobne, nevytvárať domnienky a idealizácie, správne chápať i ďalšie múdrosti Toltékov: Nehrešiť slovom a robiť všetko najlepšie, ako vieme. Hrešiť slovom neznamená vždy len hovoriť hrubo, ohováračsky a záporne, ale napríklad aj veľmi pravdivo a s láskou vnucovať niečo, na čo nie je poslucháč pripravený, čo má rovnaký účinok ako hádzanie hrachu na stenu.

Podobne je to aj s dohodou „rob všetko najlepšie, ako dokážeš“, a to v tom zmysle, že niekedy je najlepšie nerobiť vôbec nič. Ak však urobíte chybu a spomeniete si na tieto zásady, až keď zožnete odpor, odmietanie a opovrhnutie po láskyplnej snahe pomáhať a konať dobro, nedovoľte hnevu, aby sa vás zmocnil a netvorte pocity sklamania. Nezabudnite v tej chvíli bezpodmienečne prijať aj seba s pokorou, úctou a láskou. Možno vaše nepochopené a nevyžiadané rady nájdu živnú pôdu neskôr alebo ich využije niekto iný. Potom vás nič neoslabí ani neohrozí vaše schopnosti a nenastane to, čo ľudia vnímajú a často sa na to pýtajú: Prečo sú niektorí liečitelia sami chorí, iným pomáhajú a sebe pomôcť nedokážu?

Odpoveď je: skutočnosť, že i oni sú ľudia, ktorí sa učia zo svojich chýb, chorôb, nesprávneho spôsobu myslenia a veľmi často práve vďaka chybne nastavenému programu chcieť pomáhať za každú cenu. Ale nemusíte sa báť, ak budete mať LEN túžbu pomáhať. Potom, aj keby ste to úplne prehnali, rakovinu ani inú chorobu nedostanete. Stačí však pridať zopár kritík tých, ktorí vás nechápu, nepodporia, sú bezohľadní alebo iba ľútosť nad súčasným systémom v spoločnosti, nespokojnosť, pocit bezmocnosti z nespravodlivosti – a už ste mimo svojej správnej cesty. Duša ihneď použije svoj osvedčený nástroj na upozornenie cez naše telo (alebo telo našich detí) a je to choroba, ktorá nás vedie k poznaniu. A je jedno, či ste murár, umelec, politik, lekár, vedec alebo liečiteľ. Podľa zákonov vesmíru má každé utrpenie skrytý cieľ, všetko má niekde príčinu, žiadna náhoda neexistuje, a teda všetko je správne. Ak to využijeme ako lekciu na náš vývoj a posun. Len na to v reálnom živote nezabúdajme, platí to pre nás všetkých rovnako.

Text: Marie Heralecká
www.umarusky.com

Tags: No tags

Comments are closed.