Keby sa ten druhý zmenil, keby pochopil

V živote sú situácie a okamihy, v ktorých môžeme mať pocit, že keby ten druhý:
zmenil svoje správanie,
• začal niečo robiť inak,
• pochopil, tak…
… by bolo všetko prinajmenšom v poriadku.

Myslím, že to tieto dni prežívame vo veľkej miere aj v celej spoločnosti. Lenže…

Druhých ľudí zmeniť nemôžeme, nemôžeme zmeniť ich názory a postoje.
O to menej, ak sa o to snažíme presviedčaním, dohovormi, zlostnými a agresívnymi prejavmi.
Jediné, čo môžeme urobiť, je pracovať na sebe, na svojich postojoch. Ovplyvniť ich môžeme tým, ako sa k danej situácii postavíme.

Základný predpoklad, z ktorého je potrebné vychádzať, je, že druhá osoba (skupina osôb, prípadne situácia) sa nikdy nezmení.

Čo za tohto predpokladu môžem urobiť sám pre seba?
• Čo v tejto chvíli potrebujem?
• Ako sa môžem postarať o seba?
• Aký postoj k druhému alebo situácii zaujmem tak, aby to bolo v poriadku pre mňa?

Toto je skutočná ZODPOVEDNOSŤ. Sám za seba, za svoje postoje a svoje konanie. V tomto momente sa k vám vracia vaša skutočná sila a neplytváte ňou na boj a presviedčanie druhých.

V tomto momente sa vám vracia aj SLOBODA. Pretože môžete konať slobodne a s vedomým uvedomením v mantineloch situácií, ktoré existujú.

Katarína Ožvoldová, koučka a lektorka
www.katarinaozvoldova.sk

Tags: No tags

Comments are closed.