Tajemné zvukové frekvence

Zvukové frekvence, které pomáhají otevřít vaše Třetí oko

Výzkumy moderní fyziky potvrzují skutečnost, že celý vesmír, viditelný i neviditelný, se skládá nikoli z pevné hmoty, ale z harmonických vibrací, jejichž frekvence rozhoduje o tom, zdali se vibrace stane hmotou či energií. Ačkoli to některým materialisticky založeným lidem může připadat jen těžko pochopitelné, pevná hmota kolem nás ve skutečnosti neexistuje. Vše od nejmenších atomů až po vzdálené galaxie je tvořeno energií vibrujících kvantových superstrun, které hrají nekonečně krásnou symfonii sfér. Naše tělo není výjimkou – energie která proudí našimi čakrami má určité frekvence, které by spolu měly ladit. Pokud chcete zvýšit energii vašeho Třetího oka, které sídlí v šesté, Ádžňá čakře, je vhodné do vašich meditací zařadit hudbu obsahující tóny určitých frekvencí, které posilují a harmonizují jednotlivé čakry včetně čakry Třetího oka. Tento postup je znám pod pojmem „frekvenční meditace“.

K čemu je dobrá frekvenční meditace?

Aby vše ve vašem fyzickém i duchovním těle fungovalo jak má, je potřeba, aby všechny čakry vašeho těla tvořily dokonalý souzvuk. Bohužel, stres a ostatní civilizační faktory způsobují, že se frekvence jednotlivých čaker časem odchylují od stavu dokonalé harmonie, což způsobuje fyzické i psychické potíže a brání účinnému využití potenciálu vašeho Třetího oka. Vaše tělo zkrátka zní jako rozladěná kytara. Frekvenční meditace umožní naladit vaše čakry zpět na správnou frekvenci, takže opět společně vytvoří dokonalý akord. Využívají přitom obecně známý jev, který umožňuje frekvencím vzájemně se synchronizovat – pokud otevřete během meditace své čakry a necháte na ně působit tón o určité frekvenci, časem se frekvence čakry naladí na frekvenci tónu. K ladění vašich vnitřních frekvencí slouží speciální typy zvuků, jako jsou například tóny stupnice Solfeggio nebo binaurální rytmy.

Co je to stupnice Solfeggio a jak dokáže synchronizovat vaši vnitřní energii

Frekvence Solfeggio jsou tóny devítitónové stupnice, která je známá již tisíce let. Prastaré národy tyto tóny používaly při svých magických rituálech a navazovaly jejich prostřednictvím spojení s vyššími světy a formami vědomí. Například u vnitřních prostor staroegyptských pyramid a jiných posvátných objektů bylo zjištěno, že s těmito frekvencemi dokonale rezonují, je tedy vysoce pravděpodobné, že byly úmyslně vystavěny tak, aby jejich geometrie zesilovala jejich magický účinek. Znalosti účinků, které mají tyto posvátné tóny na lidský organismus byly předávány i během středověku, kdy se staly součástí nadpozemsky krásných gregoriánských chorálů.

Jaké účinky mají jednotlivé tóny Solfeggio stupnice?

Stupnice Solfeggio obsahuje šest hlavních a tři doplňkové tóny, které dokážou udržet vaše fyzické i duchovní tělo v dokonalé harmonii a naladit vaše čakry na odpovídající frekvence, díky čemuž bude moci vaše vnitřní energie kolovat bez překážek:

174 Hz. Tón o této frekvenci vám pomůže snížit pocit bolesti a obnovit poškozenou auru. Pokud trpíte problémy se zády, nohami či chodidly, popřípadě máte časté migrény, tato frekvence vám od těchto problémů pomůže.
396 Hz. Tato frekvence pomáhá harmonizovat první, kořenovou čakru zvanou Muladhára, která spojuje tělo s Matkou Zemí. Tento tón vám také pomůže zbavit se strachu, pocitu viny a dosáhnout vašich cílů.
417 Hz. Meditace při tomto zvuku umožňuje harmonizaci druhé, sakrální čakry, zvané Svádhišthána. Podporuje také odstraňovat emocionální bloky, pocity traumatu a zlepšovat váš intimní život.
432 Hz. Tento zvuk ovlivňuje a harmonizuje třetí, solární čakru zvanou Manipura. Její harmonizace působí radost ze života, vitalitu, schopnost prosadit se a umožňuje realizaci vašich cílů.
528 Hz. Poslech tohoto tónu umožňuje opravovat lidskou DNA poškozenou civilizačními vlivy. Dokáže pomoci při léčení nemocí a chorob, proto se jí často říká “léčivá nota” nebo frekvence lásky. Tato frekvence zajišťuje odstranění veškerých toxinů a negativních vibrací, navozuje lásku, důvěru, harmonizuje a čistí srdeční čakru i čakru solar plexu.
639 Hz. Tento kmitočet je spojen se srdeční čakrou zvanou Anáhata, která tvoří střed čakrového systému, v němž se spojují tři spodní čakry, založené spíše fyzicky a emočně, se třemi horními, zaměřujícími se na duchovnější aspekty naší existence.
741 Hz. Poslech tohoto Solfeggio tónu působí na vaši krční čakru, Višuddhu, která ovlivňuje vaši schopnost vyjadřovat se a naslouchat. Harmonizace této čakry vám přinese zlepšení vyjadřovacích schopností a také mezilidských vztahů.
852 Hz. Tato frekvence je spojena s šestou čakrou, čakrou Třetího oka zvanou Ádžňá. Posiluje vaši intuici a umožňuje vám spojení s vyššími rovinami existence. Pokud během meditace budete poslouchat tón o této frekvenci, bude působit přímo na vaše Třetí oko a nabíjet jej energií. Zesiluje účinky meditace a způsobuje rychlejší otevření Třetího oka.
963 Hz. Tato Solfeggio frekvence pomáhá probudit vaši intuici a harmonizovat sedmou, korunní čakru zvanou Sahasrára. Tato čakra je přímo spojena s vyššími světy a nachází se na vrcholu hlavy. Harmonizace této čakry vám pomůže dokonale se propojit se svým vnitřním já a dosáhnout transcendentálního stavu.

Probuďte vaše Třetí oko pomocí binaurálních rytmů

Další metodou, která nám může pomoci k otevření Třetího oka pomocí zvukových vibrací, jsou takzvané „binaurální rytmy“ Jde o vibrace o určité frekvenci, která se liší pro každé ucho zvlášť. Pro jejich poslech je proto nezbytné mít během vaší meditace nasazená kvalitní sluchátka. Poslech binaurálních rytmů má schopnost ovlivnit fungování různých částí vašeho mozku. Protože Třetí oko je spojeno s epifýzou – šišinkou mozkovou, můžete napomoci jeho otevření tím, že budete během meditace poslouchat binaurální rytmy, které ovlivňují tuto část mozku.

Jak binaurální rytmy fungují a jaké jsou jejich účinky?

Jelikož zpracováváte každým uchem jinou frekvenci, váš mozek se s tím vyrovnává po svém – jednotlivé frekvence od sebe odečte a vnímá pouze jejich rozdíl. Představte si, že v jednom uchu posloucháte zvuk o kmitočtu 100 hertzů, zatímco v tom druhém slyšíte tón o kmitočtu 108 hertzů. Váš mozek nedokáže tyto dvě frekvence zpracovat naráz, vnímá tedy pouze jejich rozdíl, což je 8 hertzů.
Tomuto rytmu se posléze také přizpůsobí frekvence vašich mozkových vln, což vás dokáže snadno uvést do stavu jako při meditaci. Můžete tak jednoduše změnit frekvenci vašich mozkových vln například do stavu Alfa či Théta, jenom pomocí poslechu binaurálních rytmů. Tento způsob synchronizace mozkových vln ale funguje pouze tehdy, pokud rozdíl frekvencí obou tónů nepřesahuje 30 hertzů a zároveň jejich vlastní frekvence není vyšší než 1000 hertzů.

Jak můžete binaurální rytmy použít k otevření Třetího oka?

S aktivací Třetího oka vám pomohou frekvence mozkových vln delta, théta a gama. Pokud se vám podaří synchronizovat vaše mozkové vlny s některou z těchto frekvencí, probuzení vašeho Třetího oka to výrazně usnadní. Při poslechu binaurálních rytmů byste se měli soustředit na hluboké dýchání, a vizualizaci jasného světla, které sestupuje do vaší čakry Třetího oka a odplavuje všechny negativní myšlenky a energie.

Mozkové vlny delta, théta a gama a jejich vliv na probuzení Třetího oka
Elektrické impulzy v našem mozku, které přenášejí veškeré informace mezi neurony, vytvářejí mozkové vlny na určité frekvenci, které můžeme měřit pomocí EEG. Podle frekvence se vlny dělí na skupiny alfa, beta, gama, delta a théta. Pro účely snazšího probuzení Třetího oka bychom se měli soustředit zejména na frekvence delta, théta a gama.

Zatímco mozkové frekvence beta o kmitočtu 12 až 30 Hz zažíváme během běžného bdělého stavu, frekvence alfa jsou pomalejší, 8 – 12 Hz, a mají schopnost navozovat vysoce uvolněné stavy vědomí. Stav alfa zažíváme během běžných meditací.

Pro otevření Třetího oka jsou podstatné frekvence na úrovni théta: 4 – 7 Hz. Tyto vlny jsou pomalejší než ve stavu beta a aktivují se během hluboké meditace, spánku nebo lucidního snění. Ve stavu théta je mozek schopen napojit se na hluboké podvědomí, v němž se vaše mysl může propojit se světy na vyšších úrovních vibrace, dokážete aktivovat svou intuici a mnohem účinněji aktivovat vaši čakru Třetího oka, zejména pokud se do stavu théta dostanete během meditace. Pro posílení vašeho Třetího oka jsou užitečné také nejpomalejší frekvence delta, které vibrují na kmitočtu 0,5 – 4 Hz. Při těchto frekvencích se váš mozek regeneruje, je schopen se napojit na kolektivní vědomí vesmíru a čerpat z něj informace.

Opakem nejpomalejších vln delta jsou vlny delta o frekvenci 25 – 100 Hz. Je to nejrychlejší kmitočet, na jakém může mozek fungovat. Na této frekvenci vibrují mozkové vlny lidí, jejichž Třetí oko je probuzené. Ve stavu gama dochází k neuvěřitelně efektivnímu a rychlému zpracování informací a k aktivaci mimosmyslových schopností.

MUDr. Monika Sičová
www.monikasicova.cz MUDr. 

Tags: No tags

Comments are closed.