Intuitívna práca s energiou

MICHAEL KRALOVIČ

Spoznala som ho cez Celestu, jeho manželku, dvojplameň. Vyžaruje z neho sila a úprimnosť, zároveň nevtieravá láskavosť. Keď budete čítať jeho slová srdcom, ucítite energiu, ktorá sa za nimi ukrýva, v jej čistej prirodzenosti.

„Duchovný vývoj nie je o tom, že sa musíme snažiť čokoľvek robiť. Je podmienený len rozhodnutím poznať sám seba. Nie je potrebné čítať knihy o náukách, čítať definície rôznych pojmov či sa snažiť byť niekým, kým nie som.

Predstavme si, že by ľudstvo nemalo jazyk/reč. Náhle by stratilo schopnosť klamať, manipulovať slovom, poučovať. Vyjavila by sa pravá podstata všetkých ľudí, boli by potom nútení vnímať jeden druhého a hlavne seba samých. Takto kedysi fungovala dávna spoločnosť – vnímanie pomocou telepatie.

Pozorovali ste niekedy myšlienku? Ako rýchlo príde? Ako rýchlo zmizne? Myšlienka trvá okamik. Je v prítomnosti a za ten čas, čo som napísal tento riadok, už dávno nie je. Vo chvíli, keď píšem tento text, je myšlienka preč už 100-krát. Neustále sa na ňu potrebujem napájať. Vracať sa do minulosti, aby som ju mohol zapísať do slov (do jazyka). Taký je i dnešný duchovný vývoj. Kedysi existovala myšlienka, ku ktorej sa neustále vraciame. Nie sme napojení na seba, ale snažíme sa myslieť ako človek, ktorý žil pred x stáročiami či tisícročiami a prežíval iné veci, než teraz prežívame my. Možno staviame pyramídu na zlých základoch, na hodnotách starej doby. Zrúťme teda celú pyramídu a nezačínajme stavať ďalšiu. Namiesto toho poďme na púť, kde naše stopy zaveje vietor a čas. Žiadna stopa, žiadne kroky vytvorené v minulosti nebudú existovať. Budeme tu len my. Obzor pred nami a skúsenosť/zážitok.

Ak pochopíme myšlienku, pochopíme i prítomný okamik. Kľúč k ozajstnému vývoju. Všetci ho poznajú, ale nie všetci ho prežívajú. Nič iné než teraz neexistuje. Myšlienky, ktoré k nám priplávajú a ovplyvňujú každé zákutie našich životov, sú podmienené našou vibráciou. Spomínate si na tú pyramídu, ktorú sme zrútili? Ako veľmi ste si vedomí toho, že celú tú dobu ovplyvňovala vaše vnímanie vás samotných, vaše presvedčenia a zážitky? Ako veľmi ovplyvňovala myšlienky prichádzajúce k vám a tvorila za vás vašu budúcnosť? Duchovný vývoj je o zbavení sa štruktúr brániacich nám v pohľade na čistotu našej duše, na jej bezrozmernosť a rozsah. Toto je definícia prostého pútnika, ktorý nemá nič a zároveň má všetko. Vôbec to neznamená, že by mal byť chudobný v jeho každodennom materiálnom živote.“

Michael

 

Aká bola tvoja cesta k duchovnej práci? Nebolo to asi také jednoduché, že si si prečítal pár knižiek a jedného rána si sa zobudil rozhodnutý, že ideš pracovať s energiou.

Narodil som sa už trochu inakší. Bol som citlivejší, taký krehký mladý chalan. Môj otec je trénerom bojových umení a v detstve som si prešiel tým výcvikom tiež. No skôr ma to zablokovalo, než pomohlo.

Po niekoľkých rokoch som mal také zvláštne zážitky. Raz sa mi v noci zjavila jedna bytosť. V ženských energiách je známa, tak si môže niekto načítať z mojich štruktúr, kto to bol. Vtedy som z nej mal dosť strach, lebo som bol ovplyvnený cirkevným egregorom. Teda tým, čo tu po dlhé stáročia hlásala cirkev a označovala za jedinú pravdu. V detstve som bol totiž nútený chodiť na náboženstvo, čo zablokovalo moje nazeranie na duchovný svet.

Keď som mal 14 – 15 rokov, tak som chodil na čchi-kung. Počas cvičenia som intuitívne začal pracovať s energiou. Nebolo to len o pohyboch rúk a dýchaní, ale vyložene som dokázal navnímať energetickú guľu medzi svojimi dlaňami. To bola moja energetická aktivácia. Videl som pri tom fialový záblesk, tretím okom som vnímal, ako sa mi tam mihotajú farby.

Potom prišla ťažšia životná lekcia, nastali problémy v rodine. Po strednej škole som sa prihlásil na biomedicínu, no kvôli narastajúcim rodinným problémom, ktoré boli finančného rázu, som ju musel vzdať a ísť pracovať. Presťahoval som sa do Brna, kde som mal kolegyňu, ktorá mala knihu od Lobsanga T. Rampu – Tretie oko. Je to krásny príbeh. Zaujalo ma to najmä preto, že sme jeho knihy mali doma, hoci som na ne nikdy nesiahol. No vedel som, že tam sú. Požičal som si tú knihu a bol to taký aktivátor mojej životnej cesty. Začal som sa o to hlbšie zaujímať, preskúmaval som aj energie ako napríklad reiki, shamballa. Zaujímalo ma to, hoci som to všetko vedel, pretože v tej dobe ešte nič iné nebolo. Rovnako ma zaujali aj knihy Erica Pearla (na liečenie ľudí využíva energiu, pozn. red.). Neskôr mi prišiel do cesty Kryon. To ma opäť naučilo citlivosti, prebudila sa senzibilita, ktorú som mal v detstve. No zároveň som si zachoval svoju získanú ostrosť.

Dnes ma najviac priťahuje hermetizmus, lebo je praktickejší. Samozrejme som schopný odfiltrovať veci, ktoré sú tam z náboženstva, aj z Egypta, lebo aj tam boli náboženstvá. Ale človek dokáže intuitívne vypátrať podstatu veci, o čo tam vlastne ide. Je tam dosť okultizmu, vzývanie rôznych bytostí, rituály, ale v podstate to nie je potrebné. To len odvádza pozornosť.

Si vnímavá bytosť a s energiou pracuješ intuitívne. Kam si sa pri práci s ňou dostal?

Sústreďujem sa na to, ako pracovať s energiou tak, aby sme konečne dokázali pracovať s hmotou. Problém je, že naše energetické štruktúry sú zablokované. Absolútne nie sme schopní viesť vyššiu intenzitu energie, lebo by nás to totálne preťažilo a vyčerpalo, je to mentálna práca. Je to všetko na dlhé roky. Ale ak to dokázali naši predkovia, tak to zase dokážeme aj my.

Myslíš, že sa dopracujeme k tomu, že sa to uvoľní?

Problém je, že ľudia v to neveria. Vznikla tak akási pečať v kolektívnom vedomí, ktorá tomu bráni. Nejaký tibetský mních alebo niekto v Indii bude levitovať, robiť zvláštne veci, ale tým neovplyvňuje tú spoločnosť. Ak by niekto v Európe urobil niečo nezvyčajné, napríklad tehličku zlata, tak by to nebolo celkom ideálne. Pretože naša ekonomika ešte funguje materialistickým spôsobom. Európska spoločnosť je ako taká postavená na tom, že ovplyvňujeme život druhých namiesto toho svojho. Tu je ešte veľmi málo ľudí, ktorí prajú šťastie druhým. Bohužiaľ, je to tak aj v ezoterických kruhoch, je tam dosť pretvárka a faloš. V poslednom čase to intenzívne vnímam. Problém je aj to, že dnešný New Age učí, aby ľudia stratili svoju mentálnu myseľ, aby stratili racionálne uvažovanie. Tu je tá manipulácia. Navyše sa všetky informácie až zvláštne zhodujú, akoby to bolo z jedného zdroja, pritom je nás tu vyše 7 miliárd. Každý z nás predstavuje iný vesmír a iné učenie a je tu len jedno?! Kde sú tí ostatní ľudia? Kde je ich tvorivá sila? Akoby tu bolo naozaj len jedno a človek sa cez to nedokáže dostať. Je potrebné prepúšťať všetko staré. Všetko.

Jeden z mojich duchovných sprievodcov mi tiež raz povedal: „Zabudni na všetko, čo si sa doteraz naučila.“ Vôbec som nevedela, ako mám začať. Tak som to úplne pustila a skôr si to navnímavam.

Je úžasné, aké sú tie bytosti úprimné, že ti povedia – pusti všetko staré. A tebe ako človeku to dôjde až za pol roka, že tým mysleli úplne všetko. Aj ja som už takmer všetko prepustil.

Pred pár mesiacmi ste s Celestou zverejnili jedno veľmi silné posolstvo od bytosti, ktorú nazývame archanjel Michael.

Ja archanjel Michael, ako ma dlhé roky nazývate, som teraz prišiel k vám, aby som vám predal svoje vedenie. Sledovali sme vás dlho, predlho a počuli všetky vaše prosby. Tieto prosby boli také rôznorodé, že sme nedokázali celkovo reagovať a nájsť nejaké východisko. Preto bol stanovený plán Vzostupu, jednotlivé kroky boli prednesené Radou starších bytostí Svetla a podľa skúseností z iných galaxií bolo vyhovené vašim zámerom. To, čo sa teraz deje, ste vytvorili vy, ľudia, svojimi túžbami, svojimi prianiami a volaniami. Preto budú vyslyšaní tí, ktorí nezabudli na svoje práva a zodpovednosť za svoje myšlienky. A to zo všetkých strán. Ako tí, ktorí chcú blaho pre ostatných, tak tí, ktorí chcú ovládať a ničiť. Zákon zrýchlenej karmy už beží na zemi a bude sa zrýchľovať čím ďalej viac, skrz lúče fotónového pásma, až bude celkom okamžitý. Potom každý už vytvorí to, čo sa mu ihneď vráti, a pochopí, že sám nesie zodpovednosť. Vy, ktorí konáte už z Najvyššej Pravdy a Súcna rozprestretého, sa zatiaľ zastavte a vypočujte si nasledujúce slová: Podpora je k vám vysielaná každučkým okamihom, nalaďte svoje srdce na vysoké tóny oktávy Prapôvodného svetla. Nalaďte svoje bytie na ticho a pokoj. Rozjímajte, zotrvávajte v istote, že čas je zdanlivý a že v pravý okamih je o všetko postarané a všetko je v súlade. Teraz prijmite nové kľúče do vašich sŕdc. Otvárače vedomia a pochopenia. Nové kódy priamo od Zdroja (od Stvoriteľa). Tieto kódy môžu pracovať pre vaše uvedomenia, kto ste a čo máte teraz robiť. Sú to vodiče Svetla, sú to majáky pre stratených.

Lúčim sa s vami so srdcom rozochveným a sledujem vaše činy a energie vyslané. Nech sa už stane čokoľvek, prijímam to ako vašu zodpovednosť a vaše konanie. Vždy však budem nápomocný k rozvoju a tvoreniu. Váš AM.“

Veľmi to mnou zarezonovalo, ako každé posolstvo, ktoré s Celestou zverejníte. Ako funguje vaša spolupráca?

Ako prvý je obrázok, ktorý Denisa načíta. V tomto prípade to boli nové kódy. Dokážeme to prijať aj obaja. Ja to mám v štruktúrach jasné, viem zámer posolstva. Denisa to zase dokáže prijať a pretlmočiť do slov. Niektoré posolstvá zapíšem celé aj ja, pokiaľ je to téma, ktorá ma zaujíma. Také články sú spojením niekoľkých mojich vedomí do jedného textu. Napríklad Archanjel Michael, moje ľudské ja a ďalší.

Archanjel Michael má veľmi silnú energiu. Viem, že si s ním spojený.

Áno. A tým som rovnako spojený aj s Luciferom, pretože to je dvojplameň. Lucifer nie je žiadna temná bytosť, ale veľmi láskavá bytosť a ako jediná dokáže manipulovať. Dáva tak ľuďom na výber, či budú žiť v súlade so Zdrojom alebo sa nechajú zahltiť matériou. Ale nie je to preto, že by bol zlý, ale dáva ľuďom na výber skrz ich vlastnú prežitú skutočnosť. Lucifer nie je ten, kto zaplní naše srdce smútkom, žiaľom alebo nejakou prázdnotou, ale je to človek sám a musí si odpykávať svoj výber, svoju karmu. Pretože ten, kto si vyberie matériu, bez duchovného vývoja, tak za to zaplatí.

Je to jeden zo silných cirkevných egregorov. Pripomenulo mi to stretnutie s Velesom, slovanským bohom. Cirkev ho označila za čerta. No ja som ho vnímala ako múdreho a milujúce otca, vyžarovala z neho veľmi pokojná a láskavá energia. Pýtala som sa ho, či sa nehnevá na ľudí, že ho tak očierňovali. On mi na to povedal: „Ľudia iných posudzujú podľa toho, akí sú sami. Vidia v iných len to, čo majú v sebe.“ Pýtala som sa ho na to preto, lebo mám problém otvoriť sa ľuďom, nedôverujem im, bojím sa zrady. Ale uvedomujem si aj to, že pokým budem mať v sebe tú čiernotu, tú vlastnú nespracovanú temnotu, že dakedy som ublížila ja a inokedy ublížili zase mne, tak to vnímam aj v spojitosti s inými ľuďmi. Odráža sa mi to cez nich ako zrkadlo. Preto temnotu vôbec nezatracujem, momentálne mi je najväčšou učiteľkou.

Keď navnímaš duchovné bytosti, tak tam temnota v podstate neexistuje. Napríklad Lucifer má obrovskú moc a ako jedna z mála bytostí si rada špiní ruky i s démonmi, ktorých vytvárajú ľudia. To nie sú bytosti univerzálne, to sú bytosti vytvorené ľuďmi, ich vlastnými strachmi, tým, ako sa tu nechali podrobiť atď., tak si vytvárali svojich démonov. Lucifer ich dokáže kočírovať tak, aby ich naviedol na životnú lekciu danému človeku. Zároveň ich kontroluje, aby nám neuškodili viac, než je potrebné.

Ako vnímaš Zdroj?

Má dobrý zmysel pre humor a je to megaloman. Preto je ľudstvo taký megalomanský projekt. Ale nie je jediné v tomto vesmíre.

Keď komunikujem so Zdrojom alebo s univerzálnym vedomím, tak si vždy nakreslím nejaký obrázok. Zdroj zvykne so mnou žartovať: „Ja viem, že si stále schopný otočiť sa proti mne a poznávať tie nové skúsenosti. Ale teraz si pamätaj, že tú skúsenosť už máš a už to nikdy nedokážeš zneužiť, pretože som tu s tebou.“

Aká je tvoja skúsenosť s inými bytosťami, inými dimenziami?

Je to tam tak, ako tu s ľuďmi. Nie je to inakšie. Človek si myslí, že je ďalej od Zdroja než duchovné bytosti, ale tak to nikdy nie je. Tie duchovné bytosti nás majú naučiť to, aby sme sa spojili sami so sebou a aby sme dokázali vstrebať to, že sme súčasťou Zdroja, že nesieme tú tvorivú moc, z ktorej máme strach. Síce ich nevidím, ale dokážem ich energeticky vnímať a je to vždy veľmi príjemné stretnutie v láske, v harmónii.

Mám rovnakú skúsenosť. Sú tu pre nás, aby nám pomohli na duchovnej ceste, aby sme sa postavili do svojej sily. No konkrétne kroky už musíme urobiť sami. Nemôžeme od nikoho chcieť, aby za nás prežil život, aby za nás rozhodoval.

Osobné mandaly a energetické ladenie ľudí

Pracuješ energeticky aj so svojimi klientmi?

Je to duchovná práca, samotný proces je dosť zložitý. Aby som si človeka správne navnímal, musím ísť do iných dimenzií, do iných štruktúr, musím sa oprostiť od nejakých naučených vecí, ktoré učí ezoterika a New Age alebo mystika, mágia. Celkovo je to inak, než nás to učia. Aj pre mňa je to obdobie poznávania podstaty tej energie. Akým spôsobom ju môžeme využívať, čo nás vlastne obmedzovalo v období Egypta a Atlantídy. Bolo tam mnoho zložitostí a tá energia je vlastne úplne jednoduchá. Stačí mať zámer a pracovať s ňou. Nie sú potrebné žiadne rituály, žiadna krvavá mágia. Bolo potrebné sa len vyladiť na nejakú vibráciu a pracovať s energiou.

Takto sa to zdá byť dosť jednoduché. No myslím si, že my ľudia sme tým všetkým dosť zahltení. Dnes je už veľa všelijakých ezoterických prúdov, kníh a ľudia to tak radi čítajú, priam sa tomu odovzdávajú, akoby opäť hľadali záchranu. Podľa mňa v duchovnom vývoji skratky neexistujú. Tým si musí každý človek nejako prejsť. Vieš ľuďom v tomto procese pomôcť. Takým, ktorí sa rozhodli na sebe pracovať. Neženie ich len prostá zvedavosť, ale zámer posunúť sa duchovne ďalej.

Ponúkaš ľuďom dve služby – kresbu osobnej mandaly a energetické vyladenie. Čo sú to mandaly a ako ich tvoríš pre klientov?

Mandaly kreslím klasicky do kruhu alebo štvorca. Niektoré sú zverejnené na YouTube alebo na Facebooku (jeho manželky Denisy Celesty Kralovičovej, pozn. red.), no väčšinou si klienti objednávajú osobné mandaly. Tie často nezdieľam, lebo je to ich osobná energia a niektoré sú naozaj skvosty. Najprv som začínal s energetickými obrázkami, čo pôvodne bolo myslené ako energetické vyladenie, ktoré som teraz obnovil ako službu, ale je to intenzívnejšie. Chcel som urobiť niečo, čo trvale energeticky vyžaruje na človeka a čo ho aj nevedome posúva ďalej. To znamená, že je potrebné dávať určité veci do pohybu, a na druhej strane, ak s tým človek pracuje aktívne, teda sa na mandalu nalaďuje, chodí s ňou do meditácie, tak je to zase veľmi intenzívny posúvač v duchovnom vývoji. Je to o vyladení. Záleží na každom človeku, aký si dá zámer. Či chce mať teraz pokoj, alebo cíti sám v sebe tlak a má potrebu opäť na sebe pracovať. Mandala môže byť veľmi dobrým nástrojom. Je to v podstate energetický portál.

hrn všetkých farieb, znakov, tvarov, ktoré na nej použiješ, sa stáva vlastne portálom.

Runy sú niečím podobným. Sú to energetické symboly, veľmi známe, rovnako ako light language, akurát že sú premietnuté do veľmi komplexnej obrazovej formy, nemusí to byť len posvätná geometria. Ide o energiu vloženú do obrazu. Je to trvalé, nejde to zmeniť a je tam pre tých ľudí daný zámer duchovného rastu. Zámer, s ktorým robím osobné mandaly. Nerobím mandaly pre akýkoľvek zámer, napríklad pre zámer ako šťastie nie. Pretože každý má inú cestu, záleží aj na karme a podobne a duchovný rast je nemeniteľný. Záleží na vyššom JA človeka, na jeho sprievodcoch, kam sa posúva. Mandala je pomocník pri prekonávaní životných prekážok.

Povedal si to veľmi zaujímavo, tak som sa na to ešte nepozerala. V podstate karma je jedna vec, lebo to si človek niečo dolaďuje, niečo vyčistí, ale duchovný rast nevieš zastaviť. Karma-nekarma, či ťa to hodí hore alebo dole, stále sa učíš.

Integruješ sa sama so sebou. A ako to badám aj u iných ľudí, sú posledné dva roky z tohto pohľadu veľmi intenzívne.

Spomenul si light language, univerzálny jazyk.

Je to intuitívny jazyk, energetický prenos daný do nejakých slov. Vôbec nie je dôležité, ako ten jazyk znie, dôležitá je jeho vibrácia. Napríklad ja používam rovnaké slová, ale majú inú energetickú hodnotu a na teba to pôsobí inak.

To teda pôsobí. Pri vašich videách v tomto jazyku sa vždy rozplačem. Nerozumiem mu, ale cítim tú energiu.

Je to podobné channelingu. Channeling ako taký neviem, skôr ho cítim, vnímam. Časom, ako budeš robiť light language alebo hocijaký iný jazyk, tak sa ho dokážeš naučiť aj sama, pretože potom už len svojím zámerom zabalíš myšlienku do slov a môžeš to energeticky vyslať niekomu inému a on si to môže načítať. Ale druhá vec je, že tento jazyk sa dokáže naučiť aj naše ego a naozaj ťa to trochu môže zviesť aj na rázcestie. Je potrebné si dávať pozor, na čo sa ako na prvé energeticky naladíš. Ak si nedáš pozor na energie, tak môžeš padnúť pod vplyv niečoho, čo úplne nechceš. Tak je to vždy a všade.

Viem, že pre Celestu je dosť náročné to prekladať.

Musí sa veľmi sústrediť, zamerať sa na tú jednu vec. Je to mentálna únava.

Vráťme sa k službe energetické vylaďovanie. Máš svoj vlastný spôsob, ktorý si si vytvoril postupom času aj prácou na sebe?

Túto službu som už robil pred nejakým časom, opäť som ju otvoril. Dlhú dobu som nechcel pracovať s ľuďmi, lebo v minulosti mi chodili klienti, ktorí boli veľmi zacyklení vo svojich problémoch. Keď som si ich načítal, tak som vedel, že nemajú vnútornú túžbu na sebe pracovať. Sú to ľudia, ktorí prídu k nejakému liečiteľovi a vkladajú mu svoj osud do rúk. Je to to isté, akoby išli k lekárovi, k chirurgovi a v slepej dôvere sa mu plne odovzdali. A to nechcem.

Energetické ladenie, ktoré robím, nie je o nejakom energetickom zážitku, ktorý človek počas energetického ladenia zažije. Samozrejme, môže tam byť, ale aj nemusí. Každý to má inak. Ale nie je to o zvedavosti. Aktivuje to náš energetický potenciál, s ktorým sa už potom človek musí učiť pracovať sám.

V rámci tejto služby teda aktivujem určité energetické sekvencie v tele človeka, energetickú DNA k duchovnému vývoju. Môže to priniesť aj nejaké uzdravenie, ale v prvom rade to pekne vytlačí potlačené emócie a falošné vzorce chovania, ktoré si človek urobil afirmáciami alebo hypnózou. U každého je ten proces iný. Buď je potrebné, aby sa otvoril a odhodil ružové okuliare, alebo aby aktivoval svoje tretie oko, aby našiel vnútornú rovnováhu. Pre niekoho to môže byť naozaj ťažké obdobie prekonávania prekážok, lebo sa mu otvoria nespracované veci. Ten proces mu otvorí traumy, no musí ísť ďalej. Spracovať ich a pustiť. Niekomu to zase môže dodať útechu alebo nejakú energetickú podporu alebo sa môže spojiť už so sprievodcami alebo so svojím vnútorným JA. Schválne nehovorím vyššie JA, pretože všetko je v našom vnútri, preto vnútorné JA, to všeobsahujúce. Napojenie mu pomôže posunúť sa ďalej. Dnes je už mnoho ľudí vedomých. Tí nepotrebujú klasické terapeutické služby, ale skôr energetické balíčky, ktoré im otvoria ďalšie veci, ďalšie dary…

Je to veľmi zaujímavé. Ako prebieha sedenie s klientom? Obvykle je len jedno alebo ich je viac?

Môže sa, ale ja si skôr prajem, aby to trvalo dlhšie, aby to išlo postupne. Väčšinou si s klientom najprv zavoláme, aby sme sa zladili, aby som si vypočul dôvod, prečo si objednal túto službu, čo ho k tomu viedlo. Väčšinou je to vnútorné vedenie. Niekto tam má zvedavosť, tak ten úspech bude pomalší, lebo zvedavosť nás vlastne brzdí. Najskôr si chcem vypočuť jeho príbeh, potom sa od toho odpojím, naladím sa na jeho energetické štruktúry a zakreslím energetický obrázok a zároveň s klientom aj energeticky pracujem.

Už na počutie je to dosť náročné.

Michael: Je to veľmi vyčerpávajúce, preto si vždy nechávam priestor na regeneráciu. Stáva sa, že keď s ľuďmi energeticky pracujem, tak potom celú noc nespím, pretože som sa energeticky nabil. No na ďalší deň som unavený.

Môžeš spomenúť aj konkrétny príklad zo svojej praxe ladenia energií?

Mojimi klientmi sú väčšinou ľudia, ktorí sú veľmi prepojení so svojím vyšším JA alebo so svojimi sprievodcami a väčšinou chcú väčšie prepojenie s univerzálnou energiou, možno väčšiu schopnosť tvoriť si svoj osud, život. Čo si myslím, že zo začiatku človek nemá, ale akonáhle sa ukotvuje vo svojom tvorivom JA, v tom vnútornom JA, tak získava dosť možností, ako život ovplyvniť. Každý, kto pracuje na sebe samom, by chcel mať svoj život trošku v rukách a vidieť, kam smeruje. Poznať, s čím prichádza a kam smeruje.

Tým procesom som si osobne prešiel. Zo začiatku som pracoval jednoduchšie s energiou, je to asi 6 alebo 7 rokov dozadu, a vychádzal som z New Age a pod. No postupom času som sa od toho odpútaval a sám skúmal, ako to je. Svoje poznanie posúvam ďalej ľuďom.

Čo sa zmenilo, že si sa viac otvoril službe ľuďom?

Vyladil som pár známych, pre mňa blízkych duší. Vidím ich obrovský vedomý posun behom pol roku, lebo sa dokázali stiahnuť do seba, naslúchať si. Bolo to najmä ich zásluhou, lebo boli otvorení počúvať a dokázali pochopiť to, čo im predávam, tú informáciu. Aby naozaj išli do seba, aby sa nebáli toho, čo tam objavia, aby sa nebáli aj tej vnútornej temnoty, lebo temnota je súčasťou nás samých. Tiež som občas temný, nie som anjel, nie som ani svetlo, ani temnota, jednoducho som, kto som. Práve vyváženosť svetlej a temnej strany vytvára moju individualitu, moju osobnosť. Nie je potrebné to zmeniť. Vlastne tým, že mám v sebe tieto atribúty, tak prežívam svoje skúsenosti a nepotrebujem, aby ma niekto poučoval, aby som bol v láske, keď vlastne už túto skúsenosť mám a nasadí mi to akurát tak ružové okuliare. Môžem sa otvoriť človeku, u ktorého to cítim a nemusím predávať svoju srdečnú energiu alebo energiu človeku, ktorý mi ju prišiel len vysávať. Lebo od takého človeka, keď sa odsekneš, tak on aj tak napíše, že si démon.

Lebo nedostal to, čo chcel.

Som prísny učiteľ. Klienti, s ktorými som pracoval, sa posunuli a bol som na nich prísny. Mal som napríklad kamaráta, ktorému sekačka odsekla prsty na ruke. Lekári sa mu snažili prišiť prsty, ale dávali mu dva roky, než sa mu nervy spoja. Povedal som mu: „Pozri, ja ťa vyladím, upravím predlohu toho fyzického tela a ty s tým potom pracuj.“ Za dva mesiace bol schopný takmer liezť po skale. Je to naozaj na nás, na našej usilovnosti a odhodlaní. To je vlastne spúšťačom tých vecí. Vesmír sa ťa opýta: „Skutočne to takto chceš? A čo si schopný pre to urobiť?“ Každý človek niečo hľadá. No dôležité je, ako to hľadá. Ak je to len povrchné hľadanie zo zvedavosti, tak sa naozaj odo mňa nič nedozvie a nič mu nepredám. Ale ak sa dokáže rozhodnúť sám za seba, tak je veľmi vítaný. Nemusí mať nejaké extra vysoké vedomie, napojenie na nejaké iné JA, ale je vedomý svojou vnútornou múdrosťou. Tá často v mnohom prevyšuje ezoterikov.

Pripravuješ aj nejaký webinár?

Začiatkom februára robím webinár na intuitívnu kresbu, ako si vytvoriť svoje vlastné portály, ako pracovať s univerzálnym jazykom, so symbolmi a bude pri tom aj energetická práca, akási aktivácia symbolov. Bude to webinár, kde si každý zoberie ceruzku a papier a bude kresliť. Budem ukazovať techniky a zároveň budem energeticky prítomný pri každom klientovi, navzájom si budeme vymieňať skúsenosti. Kto to má otvorené v srdci, kto je s tým v súlade, tak si to určite objedná a budeme tvoriť v radosti. Ľudia budú mať osobnú skúsenosť s light language, s intuitívnym jazykom, so symbolmi. Môžu si to potom dať do súvislosti i s tým, ako boli vytvorené runy. Môžem im ukázať, ako si vytvoriť vlastné runy. Je to vlastne práca s energiou, ktorá sa dá potom do nejakej symboliky. Nie je to len o tom, že sa vyčmára z nejakej témy a bude očistený, ale že bude tvoriť. Tvoriť si harmóniu, hojnosť… Skúsim priniesť nový vhľad na intuitívnu kresbu.

Posolstvo pre rok 2022

Blažení, přišel jsem k vám z obrovských výšin, abych vám předal tento vzkaz. Jsem vzdálen eony věků od vás. Přesto však vím o Gaie a jejím dění, přesto však vnímám vaše procesy bytí. Pro rok 2022 přijměte do srdcí vašich nyní toto poselství:

Bude to rok převelikých událostí a objevů. Bude to rok obrovských změn a posunů v myšlení. Ti, kteří se zdáli zcela zabednění, budou otevřeni (jejich vědomí se otevře a oni prozřou). Ti, kteří se zdáli zcela zatemněni, se začnou prosvětlovat. Těm, kteří nechtějí jít cestou Nového věku, bude odepřen přístup k ovládání a moci. Dojíždí nyní obrovská energie strachu a bezmoci, též bezpráví. Toto vše se začne proměňovat. Ve vašem čase vše trvá a plyne jinak, než my to zde vidíme v časoprostorových sekvenčních pásmech. Proto je potřeba obrnit se trpělivostí a moudrostí a přečkat časy nastávající. Vše se děje dle plánu a všichni jsou vyslyšeni. Každý si vytváří tu svou realitu a každý je odpovědný za své tvoření. Postupujte dle plánu své duše a ničeho se neobávejte. Střežte se realit strachu a bezmoci a věnujte se realitám chytrosti a konání z duše.

Nyní pravím vám: Každý má své místo ve Vesmíru a každý je užitečný, ať je jakýkoliv. V popředí budou státi ti, kteří pro Pravdu se zavázali, dozadu začnou ustupovati ti, kteří proti Pravdě bojovali. Tento proces potrvá ještě nějaký čas, ale již se děje a již není nic ztraceno. Lidé se otuží, zbaví se nánosů minulosti a začnou zcela jinak vidět svět. Proto nyní pozorujte tento proces se soucitem a podporujte to dobré v člověku, podporujte Mír na Zemi a pokoj v srdcích všech. Pak se zcela zhmotní dlouho vysněná realita vaše a nabyde patřičných rozměrů. Ukotvena jest Pravda v čase vašem na věky věků Amen.

Vykonavatel Jsoucna

Přijali Michael a Celesta Kralovičovi

www.dotekhvezd.cz

Názov mandaly: Mandala – podpora pre ľudské bytosti pri Vzostupe

Text: Katarína Majerová

Tags: No tags

Comments are closed.